Nieuws van Jessy (zie ook de weekbladen), voor vragen bel 463439.

 

Week 24

Toneelvoorstelling: 16 november.

Op woensdag 16 november organiseren we voor onze leden een toneelmiddag. De Toneelgroep Weert presenteert: “Een lekker stelletje “ een klucht in drie bedrijven.
Deze middag is alleen bedoeld voor leden.
De voorstelling wordt gehouden in de Spil, aanvangstijd 14.00 uur.
De entreeprijs is € 5,00 inclusief koffie. Betalen bij de ingang van de zaal. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Tilly van Pol telefoon: 551721 of bij Riny Claessen telefoon 463441 tot 12 november.

Op woensdag 14 december organiseren we de jaarlijkse kerst/muziekmiddag in de Spil en deze middag begint ook om 14.00 uur.
Tijdens deze middag zal er o.a. een kersttoneel stuk worden opgevoerd en na de pauze zorgen de Golde Liesjes uit America voor de vrolijke noot.
De entree voor deze middag is € 3,00. Ook hiervoor kunt u zich reeds aanmelden op bovengenoemde telefoonnummers.
Bent u nog geen lid en wilt u graag deelnemen aan deze middagen, wordt dan nu lid van de KBO afdeling Maaskernen. Het lidmaatschap is tot het einde van het jaar gratis. U mag dan ook deelnemen aan deze twee middagen. De contributie voor 2017 bedraag € 21,00. Een lidmaatschap van onze vereniging  biedt u vele mogelijkheden en u ontvangt iedere maand gratis het blad de Nestor.
Dus bel en meld u zich snel aan!

 

Week 21

Mantelzorgwaardering

Op 10 november is het weer de dag van de mantelzorg. In voorafgaande jaren ontvingen mantelzorgers het jaarlijkse mantelzorg compliment van de SVB.
Sinds 2015 wordt deze mantelzorgwaardering voor mantelzorgers geregeld door de gemeente Maasgouw zelf. De gemeente Maasgouw vindt mantelzorg erg belangrijk en waardevol en wil daarom de mantelzorgers waarderen met deze regeling.
Mantelzorgers vanaf 21 jaar ontvangen een bedrag van € 175,00.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
- u verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan een naaste, dus degene die de mantelzorg ontvangt.
- de mantelzorger moet ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Maasgouw.
- e hulpvrager woont in Maasgouw.
Deze mantelzorgwaardering ontvangt u niet automatisch. Iedereen die hiervoor in aanmerking wil komen moet deze zelf aanvragen. Ook wanneer u vorig jaar als mantelzorger deze mantelzorgwaardering heeft ontvangen, moet dit opnieuw aangevraagd worden.
Het formulier hiervoor kunt u digitaal aanvragen via de website van onze gemeente.
Lukt u dit niet, neem dan contact met ons op en bel 463439. U ontvangt u het formulier dan via onze vereniging en kunt u het zelf invullen en opsturen naar de gemeente.

 

Week 20

Seniorenmiddag 19 oktober met als thema “E-Health”.

Alle senioren van de gemeente Maasgouw worden uitgenodigd voor de jaarlijkse seniorenmiddag die door de KBO afdeling Maaskernen  i.s.m. de gemeente Maasgouw wordt georganiseerd op woensdag 19 oktober in de Spil te Maasbracht. Deze middag wordt gesubsidieerd door de gemeente Maasgouw. Het thema is dit jaar: E-Health  Zorg op afstand met moderne communicatiemiddelen. Het overheidsbeleid is er opgericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen Ingrijpende veranderingen in de zorg .maken dit noodzakelijk. Tijdens deze middag  krijgt u voorlichting met betrekking tot uitvoerbare en betaalbare mogelijkheden van zorg op afstand .Om dit te bereiken is een directe communicatie met zorg/hulpverleners en specialisten van groot belang.
Programma:
13.00 uur     Inloop
13.30 uur     Opening van de middag door de dagvoorzitter.
13.40 uur     Korte presentatie door wethouder Jessie-Smeets-palmen.
13.45 uur     Ontwikkelingen E-Health op afstand  mogelijkheden door  dr.M.Spreeuwenberg,, Lector Zorg op Afstand Zuyd Hogeschool en drs. R. Claassen, Lectoraat Technologie in de Zorg Zuyd Hogeschool.
14.15 uur     Presentatie door Focus Cura met als onderwerp ”De brug tussen visie en ontwikkeling van software om zorg op afstand mogelijk te maken”
14.40 -15.35 uur Pauze met koffie en vlaai en gelegenheid de  informatie stands te bezoeken.
15.40 uur   Presentatie door Proteion, over alarmering, zorg TV, leeftstijlmonitoring en begeleiding medido.
16.10 uur    Presentatie door Medita met als thema: Aan het roer van uw eigen gezondheid.
16.35 tot 17.00 uur nog gelegenheid om de stands te bezoeken. Om 17.00 uur wordt de middag afgesloten.
Deelname is kosteloos. In verband met de organisatie vragen we u zich voor 9 oktober aan te melden bij Jessy van Houtum  telefoon 463439 of bij Riny Claessen telefoon 433441.

 

Grote clubactie  Rabobank
In het nestorjournaal van september hebben we u gevraagd om mee te doen aan de grote clubactie van de Rabobank. Bent u lid van de Rabobank vergeet dan niet om tussen 4 en 15 oktober op onze vereniging te stemmen via internet.
Heeft u geen internet, vraag dan hulp aan kinderen, buren of familie.
Dus niet vergeten om te stemmen op de KBO afdeling Maaskernen. Iedere stem is er een!!
Spek de kas van onze vereniging!!

 

Week 18

Giften

Wie jaarlijks giften schenkt aan goede doelen kan deze giften aftrekken via de aftrekpost giften bij het indienen van de belastingaangifte.
Deze giften moeten wel worden gedaan aan een ANBI ( algemeen nut beogende instellingen).
Uit informatie van de belastingdienst is gebleken dat in 2018 deze aftrekpost waarschijnlijk wordt afgeschaft. Er zijn ook mensen die in hun testament  bepalen dat een gedeelte van hun erfenis naar een goed doel gaat.
Toch is schenken met de warme hand voordeliger. U ontvangt dan via uw aangifte geld terug van de belastingdienst.
Schenkt u aan een cultureel fonds, dan wordt dit bedrag zelfs nog met 25% verhoogd.
U kunt er ook voor kiezen om een periodieke schenking aan een goed doel te geven.
Deze periodieke schenking moet dan wel voor 5 jaar schriftelijk zijn vastgelegd.
Mocht in 2018 de aftrekpost giften worden afgeschaft en u maakt er dit jaar nog werk van om een periodieke schenking vast te leggen, dan mag deze schenking zeer waarschijnlijk gedurende de 5 jaar van deze lopende termijn nog worden afgetrokken, ook al is deze aftrekpost dan niet meer mogelijk.
Let er wel op dat u uw giften altijd per bank doet en niet contant. Bij controle moet u kunnen aantonen dat de gift is overgeboekt naar het goede doel.

 

Week 17

Boottocht zaterdag 30 juli 2016 voor leden en niet leden!

Op zaterdag 30 juli organiseren we weer de jaarlijkse boottocht.
In tegenstelling tot andere jaren hebben we als bestuur van de KBO afd. Maaskernen besloten dat ook niet-leden mee mogen. Zij betalen dan voor deze boottocht € 32,50.
De boottocht wordt verzorgd door rederij Cascade uit Wessem.
Vanaf 9.30 uur inschepen aan de Cruise Terminal Maasbracht. We vertrekken om 10.00 uur vanuit Maasbracht en zijn om 16.30 uur weer terug. De terugkomst tijd is niet exact te bepalen, want we varen richting Venlo. De vaartijd is afhankelijk van de drukte op de Maas.
De kosten bedragen € 28,50, niet-leden betalen € 32,50
De kosten zijn inclusief koffie/thee, Limburgse vlaai en lunch. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden tot 23 juli kan bij Tilly van Pol-Nissen telefoon 551721 of bij  Jessy van Houtum  telefoon 463439. Bij opgave graag aangeven of u gebruik maakt van een rollator of rolstoel. U dient het bedrag ook voor 23 juli over te maken op rekeningnummer
NL 95RABO0127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van boottocht. Bij afmelding wordt geen geld teruggestort, ongeacht de reden van afmelding.
Wilt u dus eens genieten van een mooie boottocht, meld u zich dan snel aan.

 

Week 13

Excursie Museumpark Orientalis  woensdag 15 juni 2016

Woensdag 15 juni 2016 brengen we een bezoek aan Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting te Nijmegen. U wandelt hier door de kleurrijke wereld van jodendom, christendom en islam. Een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en de natuur samen komen. In het Binnenmuseum is de inleidende tentoonstelling. In het Buitenmuseum wandelt u door het leven in het Midden-Oosten. Bezoek een dorp met een synagoge, herdersveld en boerderij. Verken het leven aan de rand van de woestijn.

Het Museumpark is gelegen in een heuvelachtig terrein en de paden zijn niet geasfalteerd. De locaties zijn moeilijk toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. Er zijn 2 horecagelegenheden aanwezig. We vertrekken om 9.00 uur en rijden rechtstreeks naar het Museumpark. In de Romeinse herberg krijgt u een kopje koffie aangeboden en een versnapering. De rest van de dag kunt u zelf invullen met eigen activiteiten. Om 16.30 uur vertrekken we weer richting Maasbracht.

U kunt zich tot 1 juni aanmelden bij Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721 
De kosten bedragen: € 26,00.  Het te betalen bedrag dient u voor 1 juni over te maken op rekeningnummer NL95RABO0127472932  t.n.v. KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van excursie museum.
Deelnemers aan deze excursie krijgen tijdig verdere informatie.

 

Week 12

Iets vergeten in uw aangifte?

De meeste mensen hebben hun aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015 nu ingediend. De aanslag hierover zult u waarschijnlijk voor 1 juli ontvangen.
Heeft u bij het indienen van de aangifte 2015 ontdekt dat u iets niet of verkeerd heeft ingevuld in andere jaren, dan kunt u toch nog ambtshalve om teruggave vragen over de jaren 2011 tot en met 2014.
Denk hierbij b.v. aan een vergeten aftrekpost zoals giften en zorgkosten.
Of een verkeerde ingevulde vraag in de aangifte, of een vergeten verzoek om dubbele belasting te betalen.
U kunt dit doen door de aangifte van het bepaalde jaar opnieuw in te sturen of door een brief te sturen naar de belastingdienst met daarin vermelden wat u vergeten bent in uw aangifte. Vermeld in de brief altijd het aanslagnummer van uw aangifte..
Heeft u nog nooit aangifte gedaan over de jaren 2011 tot en met 2015, kijk dit dan toch eens na. Er zijn nog steeds veel mensen die geld laten liggen bij de belastingdienst.
Ook al hoeft u geen aangifte te doen, het loont zeer zeker de moeite om het toch ieder jaar even na te kijken. Voor vragen hierover bel 463439

 

Week 11

Partnertoeslag AOW

Vanaf 1 januari 2015 is de partnertoeslag voor nieuwe AOW-gerechtigden afgeschaft.
Iedereen die vanaf die datum de AOW leeftijd heeft bereikt en waarvan de partner jonger is, ontvangt geen partnertoeslag meer.
Het gezamenlijke inkomen kan daardoor aanzienlijk minder worden dan voor de pensionering. Dit zal zich zeker voordoen wanneer men alleenverdiener is of de jongere partner niet veel verdient of zelfs helemaal niets.
Mocht het inkomen daardoor onder het sociale minimum komen, dan zou men in aanmerking kunnen komen voor een aanvulling hierop, de zogenaamde AIO
(aanvullende inkomensvoorziening ouderen).
Had u voor 31 december al een partnertoeslag, dan blijft u deze behouden.
Mocht u in aanmerking willen komen voor de AIO, neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Houd er wel rekening mee dat ook hiervoor voorwaarden voor gelden zoals o.a. uw spaargeld, uw eigen huis en of eventuele andere bezittingen.
Neem bij twijfel altijd contact op met de SVB.

 

Week 10

Huurtoeslag en vermogen

Tot en met 2015 had iedereen, die AOW ontving met een klein pensioen, recht op de ouderentoeslag op zijn spaargeld.
Dit betekende dat iedereen ouder dan 65 jaar met een laag inkomen nog een extra vrijstelling kreeg voor zijn of haar spaargeld. Deze zogenaamde ouderentoeslag is sinds 1 januari 2016 afgeschaft. In november 2015 heeft iedereen uit deze doelgroep, die hiervoor in aanmerking kwam, een brief ontvangen van de belastingdienst waarin vermeld werd dat zijn/haar vermogen waarschijnlijk te hoog was voor huurtoeslag in 2016.
Voor een aantal mensen werd deze huurtoeslag automatisch stop gezet.
Afgelopen week heeft de belastingdienst wederom brieven verstuurd naar mensen met de mededeling, dat hun huurtoeslag wordt stop gezet en ze de reeds ontvangen huurtoeslag 2016 moeten terug betalen. Toch blijkt na het nakijken dat dit niet bij iedereen klopt.
Was uw vermogen op 01-01-2016 niet hoger dan € 24.437 per persoon, dan blijft u recht houden op de huurtoeslag 2016.
Kijk dit dus goed na, indien dit voor u van toepassing is.
Op 01-01-2017 mag u € 25.000 bezitten per persoon. Hou dus op het einde van 2016 goed in de gaten of u niet boven dit bedrag van € 25.000 per persoon uitkomt.
Door uw kinderen eventueel wat te schenken, of een grotere aankoop te doen, kunt u uw recht op huurtoeslag zo misschien behouden.

 

Week 9

Aangifte 2015

Vanaf 1 maart moet iedereen die een brief heeft ontvangen van de belastingdienst om aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2015 te doen, deze aangifte in vullen en versturen. Dit kan tot en met 30 april. Dus vóór 1 mei moet uw aangifte binnen zijn. Lukt het u niet voor 1 mei dan kunt u uitstel aanvragen tot 1 september 2016.
Dit kan dan digitaal via www.belastingdienst.nl/aangifte.
Hier staat duidelijk hoe u dit kunt doen. Bellen naar de belastingtelefoon heeft weinig zin. Vanaf dit jaar verwijzen ze u door naar de helpdesk van de belastingdienst.
En daarvoor moet u bellen naar 0800-2358352.
Daar krijgt u dan weer te horen dat u dit alleen kunt via de website van de belastingdienst. Makkelijker kunnen ze het niet maken.
Heeft u geen computer, dan kunt u ook zelf schriftelijk reageren en vragen om uitstel door een briefje te sturen naar: Belastingdienst Postbus  2523   6401 DA  Heerlen.
Vermeld in uw brief uw burgerservice nummer en geef aan dat u uitstel wilt tot 1 september 2016.
Heeft u geen zorg- en huurtoeslag ontvangen in 2015 en blijkt na het invullen van uw aangifte, dat u er toch recht op had, vraag deze toeslagen dan alsnog aan. Dit kan nog tot en met 1 september 2016.

 

Week 8

Veilig pinnen

Pinnen is een makkelijke en veilige manier van betalen en handig voor het opnemen van cash geld. Pinnen kan echter ook aandacht trekken van criminelen.
Als het hen lukt om in het bezit te komen van uw pinpas en pincode, kunnen zij met uw pas geld innen en aankopen doen.
Er zijn tips om dit te voorkomen:
-geef nooit uw pinpas of pincode af aan iemand anders.
-zorg dat andere niet meekijken als u uw pincode intoetst.
-maak nooit gebruik van “behulpzame” personen bij geldautomaten en betaalautomaten.
-laat u niet afleiden bij het pinnen.
-controleer of het bedrag dat u moet betalen juist op de pinautomaat is aangegeven.
-laat uw pin bon niet achter bij de geldautomaat of in de winkel, maar neem deze altijd mee.
-Denkt u het pinnen lukt me niet, betaal dan op een andere manier.
-Neem ook geen geld op bij de pinautomaat, als u zich daar niet veilig voelt.
Tot slot controleer uw afschriften van de bank regelmatig of dat de bedragen die zijn afgeschreven ook kloppen.
Zo pint u veilig en behoudt u een goed overzicht van uw uitgaven.

 

Week 7

WOZ- bezwaar kan lonen

Over enkele weken valt bij iedereen, die een eigen woning heeft, de WOZ- beschikking in de bus.
Nieuw dit jaar is, dat huurders van sociale woningen dit jaar voor het eerst ook een WOZ- beschikking op de deurmat vinden.
De reden hiervoor is dat in het puntensysteem voor de huurprijs sinds kort een grotere rol is weggelegd voor de WOZ waarde van een sociale huurwoning.
Heeft u een sociale huurwoning en ontvangt u van uw gemeente geen WOZ beschikking, vraag die dan alsnog op bij uw gemeente.
Denkt u dat uw WOZ waarde van uw eigen huis of huurhuis te hoog is, maak dan bezwaar. Immers de hoogte van uw WOZ waarde van uw eigen huis, heeft invloed op de hoogte van uw inkomstenbelasting, erfbelasting en gemeentelijke belastingen.
Dit bezwaar moet binnen 6 weken na de datum die vermeld staat op de WOZ  beschikking verstuurd worden.
Heeft u een digidi code, dan kunt u op de website van de gemeente kijken hoe deze WOZ waarde tot stand is gekomen.
De gemeente is wettelijk verplicht om binnen een half jaar een beslissing te nemen over uw bezwaar.

 

Week 6

Woensdag 17 februari themabijeenkomst ʺBeter slapenʺ

Met het ouder worden, verandert ook het slaappatroon. Een slaapprobleem kan het leven behoorlijk op zijn kop zetten. Wie regelmatig te weinig slaapt, kent de gevolgen: moeheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen.
Kunt u ook de slaap niet vatten? U bent niet de enige. Naar schatting heeft één op de tien mensen er last van. Onder ouderen is dat zelfs één op de vijf. Gelukkig zijn slaapproblemen met de juiste aanpak doorgaans terug te dringen. In de bijeenkomst ʺBeter slapenʺ leert u hoe u dit kunt bereiken.
Onderwerpen informatiebijeenkomst:
- Wat is normale slaap?
- Hoe ervaart u uw slaap?
- Wanneer is slapen een probleem en wat kunt u hieraan doen?
- Ontspanningsoefeningen.
De bijeenkomst is van 14.00-16.00 uur en vindt plaats in gemeenschapshuis de Spil te Maasbracht.
De bijeenkomst wordt verzorgd door deskundige voorlichters.
U kunt zich tot 15 februari aanmelden bij: Tilly van Pol-Nissen tel: 551721.
Deze middag is alleen toegankelijk voor leden.

 

Week 5

Aangifte 2015

Afgelopen week hebben de leden, die hun belastingaangifte laten verzorgen door de ouderenbond, een brief ontvangen met een machtigingscode.
We adviseren u deze brief goed te bewaren. Zonder deze brief kan er geen aangifte worden gedaan. De belastingaangifte kan pas vanaf 1 maart tot en met 30 april.
Het aangifteprogramma is per 1 maart beschikbaar.
Heeft u al uw papieren bij elkaar, dan kunt u deze voor 1 maart met de machtigingscode reeds na telefonisch contact afgeven bij onze belastingconsulente.
Denk eraan dat u dan alles wat nodig is bij elkaar doet in een envelop.
Denk hierbij aan jaaropgaves, machtigingscode, WOZ waarde van uw eigen huis, die vermeld staat op de rekening van de gemeente die u in 2015 ontvangen heeft.
Eventuele ziektekosten zoals reiskosten bezoek aan ziekenhuis, huisarts enz.
Rekeningen van de apotheek en eventuele hulpmiddelen.
En natuurlijk het financieel overzicht van uw bankrekeningen .
Dus heeft u alles bij elkaar, bel dan naar 463439.

 

Week 4

Schenkingen

Ieder jaar veranderen de bedragen voor de schenkingen aan kinderen, familie, goede doelen enz. Hierover krijgen we geregeld veel vragen.
In 2016 zijn de volgende schenkingen belastingvrij.
Ouders mogen hun kinderen dit jaar een bedrag van € 5.304 belastingvrij schenken.
Daarnaast mogen ze, indien hun kind ouder is dan 18 maar jonger dan 40 jaar, eenmaal een belastingvrij bedrag schenken van € 25.449.
Dit bedrag mag eenmaal worden opgehoogd tot € 53.106 als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning van uw kind. Deze laatste schenking moet wel schriftelijk worden vastgelegd.
Kleinkinderen mogen belastingvrij per jaar € 2.122 van hun grootouders ontvangen.
Over bovengenoemde schenkingen hoeft u geen aangifte te doen bij de belastingdienst.
Een tip voor 2016: heeft u net teveel spaargeld voor de huurtoeslag 2016, schenk dan dit jaar uw kinderen en of kleinkinderen iets, waardoor u op 31 december van dit jaar onder de vrijstelling voor de huurtoeslag blijft.
Deze vrijstelling is in 2017 € 25.000 per persoon.

 

Week 3

Bespaartips voor 2016

Wilt u geld besparen op uw uitgaven in 2016, dan zijn er zeker wel mogelijkheden.
Maak uw financiële administratie eens op orde en kijk dan welke maandelijkse uitgaven misschien overbodig zijn.
Kijk eens naar uw verzekeringen. Vaak zijn veel mensen oververzekerd. Denk hierbij b.v. aan schadeverzekeringen die elkaar overlappen. Zonde van het geld, want bij schade betaalt maar één verzekering uit. Onze tip is dan ook, pak de ordner met al uw polissen en maak een overzicht waar u voor verzekerd bent. Hierdoor krijgt u er een beter inzicht in en schrap die verzekering die u eigenlijk niet echt nodig heeft. Opzeggen kan per maand bij vrijwel alle verzekeringen.
Heeft uw spaargeld, vergelijk dan de rente van de diverse banken eens. De rente op spaarrekeningen wordt steeds lager en het kan zich lonen om eens te bekijken hoe hoog de spaarrente op andere banken is.
Betaalt u een hoge hypotheekrente voor uw hypotheek op uw huis, zoek dan eens uit bij uw bank of u uw hypotheek rente kunt aanpassen. Meestal moet men dan boeterente betalen, die u echter binnen enkele jaren heeft terugverdiend met de lagere maandlasten. Of los een gedeelte van uw hypotheek af, wanneer u voldoende spaargeld heeft op uw spaarrekening.
Kijk ook eens goed naar de toeslagen. Kloppen deze en heeft u geen toeslag, bekijk dan of u er toch recht op heeft en vraag het eventueel aan.
Kijk ook eens goed naar de maandelijkse overboekingen aan goede doelen en of eventuele loterijen. Ook hier valt zeker wat te besparen.
Zo zijn er voor iedereen bespaartips voor 2016!

 

Week 2

Toeslagen

In tegenstelling tot voorafgaande jaren heeft niemand, die zorg en of huurtoeslag ontvangt, in december 2015 bericht ontvangen op papier waarop de nieuwe beschikkingen voor 2016 werden vermeld.
De toeslagendienst gaat ervan uit dat iedere burger zelf inlogt met een digidicode  op www.mijntoeslagen.nl.
Veel senioren beschikken niet over deze digidicode. Op uw bankafschrift of op internet bankieren van december 2015 kunt u zien hoeveel zorg- en of huurtoeslag u heeft ontvangen voor januari van dit jaar.
De toeslagen worden immers altijd een maand vooraf uitgekeerd. In december 2015 heeft u dus de toeslagen voor januari ontvangen.
Vergelijk deze bedragen met de zorg- en huurtoeslag die in november op uw bankrekening werden bijgeschreven en u ziet dan het verschil in de bedragen van de toeslagen. Twijfelt u of de bedragen te hoog of te laag zijn, kijk deze dan even na.
Denkt u dat dit aangepast moet worden, doe dit dan.
Leden van de KBO kunnen dit laten doen via een speciaal programma hiervoor van de ouderenbonden. Neem hiervoor telefonisch contact op met 463439.
Definitieve beschikkingen worden deze zomer nog wel op papier verstuurd. Ook indien u nog geld moet terugbetalen of terug ontvangt over 2015.
Tijdens de themamiddag Belasting en eigen bijdrage CAK op 20 januari a.s. in de Spil te Maasbracht, aanvang 14.00 uur, wordt dit nog eens duidelijk uitgelegd. U kunt zich voor deze middag nog aanmelden via telefoon 463439 of 551721.

 

Week 1

Themamiddag: Weg met de blauwe envelop

De belastingdienst heeft als slogan: makkelijker kunnen we u het niet maken.
Dit is voor veel senioren echter niet zo.
De blauwe envelop gaat verdwijnen en de aangiftes en aanvragen huur en zorgtoeslag zullen alleen nog digitaal ingediend  kunnen worden vanaf 2016.
Gelukkig hebben de protesten hier tegen door senioren individueel en de ouderenbonden geholpen .
Daarom organiseren we op 20 januari een thema middag over de wijzigingen in de belasting aangifte 2015. Tijdens deze middag zal o.a. het afschaffen van de blauwe envelop, de laatste ontwikkelingen hierover en de gevolgen van het afschaffen van de ouderentoeslag op uw vermogen op uw zorg en huurtoeslag aan bod komen.
Ook het verdwijnen van de beschikkingen zorg- en huurtoeslag op papier zal aan de orde komen.
Daar er tevens veel vragen komen over de eigen bijdrage CAK voor huishoudelijke hulp en of voorzieningen vanuit de Wmo zal na de pauze ook dit onderwerp aan de orde komen.
Daar er veel onrust heerst bij senioren over deze onderwerpen, nodigen we onze leden van harte uit om deze middag bij te wonen.
Deze middag wordt gepresenteerd door Jessy van Houtum. en wordt gehouden in de aula in de Spil te Maasbracht en start om 14.00 uur en zal duren tot circa 16.00 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 16 januari bij Tilly van Pol telefoon: 551721 of bij Jessy van Houtum telefoon :463439.

 

 

 

 

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2016