Week 49

Een nieuw jaar

Over enkele dagen is het weer kerst en beginnen we bijna weer aan een nieuw jaar.
Het afgelopen jaar is snel voorbij gegaan. Een jaar waarin in ons land en in de hele wereld veel gebeurde. Aanslagen in Parijs en op meerdere plaatsen in de wereld.
Ook het vluchtelingenprobleem in ons land zorgde voor veel voorpagina nieuws in de kranten en media. De wereld verandert en veel senioren maken zich hier grote zorgen over. Niemand kan gelukkig in de toekomst kijken. Pluk de dag en geniet nu is een veel gehoorde uitspraak. Probeer van iedere dag iets moois te maken, al zal dat niet altijd voor iedereen meevallen.
Als bestuur zijn we blij dat we ook weer in 2015 een goed jaar hebben gehad samen met onze leden. Uit reacties van onze lezen blijkt dat we een gevarieerd  programma hebben aangeboden in 2015.
Dit zullen we zeker ook in 2016 weer voor u aanbieden.
Het bestuur van de KBO Afd. Maaskernen bedankt al haar leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen en wenst alle leden fijne kerstdagen en een goed, gezond en gelukkig 2016. Misschien is een lidmaatschap van onze vereniging een goed voornemen voor 2016!

 

Week 48

Zorgverzekering

De afgelopen weken worden we weer overstelpt met aanbiedingen van zorgverzekeraars die u willen overhalen om over te stappen naar een andere, misschien goedkopere zorgverzekeraar. Hierover krijgen we toch geregeld vragen.
Moet ik dit doen? Word ik geaccepteerd voor mijn aanvullende verzekering?
Moet ik een aanvullende dure verzekering afsluiten voor de tandarts enz.
De zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen aan te nemen wat betreft de basisverzekering. Ze hebben een acceptatieplicht.
Voor een aanvullende verzekering mogen ze mensen uitsluiten, al doen veel zorgverzekeraars dit in de praktijk gelukkig niet meer.
U moet zich zelf de vraag stellen: stap ik alleen over als de maandpremie enkele euro’s minder is? Biedt de nieuwe verzekeraar ook alles wat ik bij mijn huidige verzekeraar heb. Dit is natuurlijk voor iedereen persoonlijk.
Heeft u ieder jaar veel zorgkosten, dan raden wij u dit af. Kijk ook eens goed naar de aanvullende verzekering. Vaak is men bij de dure aanvullende verzekering verzekerd voor zorg waar men nooit gebruik van zal maken. Je kunt dan kiezen voor een goedkopere aanvullende verzekering.
Via internet kunt u alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken, maar pas op.
Soms staan er in de kleine letters dingen die vaak niet duidelijk zijn. Zo zijn er als voorbeeld zorgverzekeraars die je verplichten om een herhaalrecept bij de internet apotheek te bestellen en dus niet bij eigen vertrouwde apotheek.
Kortom: u bepaalt zelf wat u doet, maar zet alle voor en nadelen op een rijtje, lees de voorwaarden heel goed en neem dan een besluit. Wilt u overstappen, dit kan nog tot en met 31 december van dit jaar.

 

Week 47

Samen zijn wij de KBO

Alle leden van de KOB in Limburg hebben in de Nestor van oktober een bijlage gekregen, waarin ze een nieuw lid konden aanmelden voor de KBO.
Voor ieder nieuw lid dat men doorgaf ontving men een VVV bon ter waarde van
€ 5.00. Deze actie liep tot 1 december 2015. Wegens groot succes is deze actie nu verlengd tot en met 1 januari 2016.
Er zijn tal van redenen te bedenken om iemand lid te maken:
- Belangenbehartiging in de gemeente, WMO-platform en seniorenraad.
- Provinciale en landelijke belangenbehartiging.
- Een ledenpas, die recht geeft op allerlei aantrekkelijke kortingen en aanbiedingen.
- Hulp bij het invullen van de belastingaangifte.
- Een collectieve zorgverzekering en hulp van de Vrijwillige Ouderenadviseur
op al uw vragen of bij het keukentafelgesprek.
- Iedere maand het blad de Nestor.
Onze afdeling biedt u ook in 2016 weer een mooi en aantrekkelijk activiteitenprogramma.
Hier bovengenoemde redenen moeten toch voldoende zijn om uw buren, broers of zussen of vrienden aan te melden! Samen zijn we de KBO en staan we sterker in de belangenbehartiging  voor senioren vanaf 50 plus.
Dit kunt u doen door de bon in de nestor van oktober in te vullen of door contact op te nemen met het secretariaat telefoon 463441. Aarzel niet en geef iemand op en u ontvangt deze VVV bon.

 

Week 46

Machtigingscode

In januari of februari  2016 ontvangen de senioren, die hun belastingaangifte bij een ouderenbond laten invullen, een brief van de belastingdienst.
In deze brief wordt vermeld dat u aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet doen over het jaar 2015.
Daar deze aangiftes niet worden ingevuld met een digidicode, wordt er in deze brief een machtigingscode 2015 vermeld, waarmee de belastingconsulent uw aangifte kan  openen, invullen en verzenden.
Bewaar deze brief goed. Zonder deze machtigingscode kunt u geen aangifte doen in 2016. In het afgelopen jaar waren er mensen die de machtigingscode van 2013 bij zich hadden, omdat ze de brief met de code van het jaar 2014 kwijtgeraakt waren.
De ontvangen machtigingscode van dit jaar is dus volgend jaar niet meer geldig. De brieven met de machtigingscodes over de jaren 2013 en 2014 kunt u het beste vernietigen. Deze heeft u niet meer nodig. Alleen de nog te ontvangen brief met de code van 2015 moet u goed bewaren totdat de aangifte is ingediend.

 

Week 45

Woensdag 9 december kerst/muziekmiddag

Zoals u van ons gewend bent sluiten we het kalenderjaar af met een kerst/muziekmiddag.
Deze middag vindt plaats op woensdag 9 december in Gemeenschapshuis de Spil te Maasbracht .De middag is alleen toegankelijk voor leden van KBO afdeling Maaskernen en begint om14.00 uur.

De middag zal muzikaal verzorgd worden door het Maaslands Kozakkenkoor uit Grevenbicht.
Het Maaslands Kozakkenkoor is opgericht in 1978, bestaat uit 20 mannenstemmen en staat onder leiding van Bert Ramakers. Het koor wordt muzikaal ondersteund door een eigen accordeonist. Het repertoire van het koor is zeer uitgebreid, waaronder veel volksliederen. Deze grijpen veelal terug op de geschiedenis en de traditie van het Russische en Oekraïense volk.
Wij vragen u een tegemoetkoming in de kosten van € 3,00.

U kunt zich tot zaterdag 4 december aanmelden bij:
Riny Claessen- van Wegberg tel: 0475463441 of bijTilly van Pol-Nissen tel: 0475551721
Wilt u deze middag ook bezoeken en bent u nog geen lid, meldt u zich dan aan bij het secretariaat.

 

Week 44

Meldpunt dag blauwe envelop

Vorige week hebben we u reeds vermeld, dat de blauwe envelop gaat verdwijnen.
Naar aanleiding hiervan zijn er veel verontruste telefoontjes binnengekomen.
Nu hebben de Belastingservice Ouderenbonden ANBO, PCOB en unie KBO een meldpunt Dag blauwe envelop ingesteld.
Hier kunt u uw mening geven over het verdwijnen van alle brieven van de belastingdienst en de toeslagendienst en over het feit dat alle informatie alleen nog digitaal kan over  enkele jaren.
De meldingen worden door de ouderenbonden besproken met de belastingdienst.
Een melding kost weinig tijd en het helpt de ouderenbonden enorm!
De reacties worden anoniem verwerkt.
Dit kan op 3 manieren gebeuren.
- U kunt het formulier invullen via www.dagblauweenvelop.nl
- U kunt het formulier aanvragen bij Jessy van Houtum, telefoon 463439.
- U kunt ook uw mening telefonisch hierover geven bij Belastingservice Ouderenbonden,
telefoon 0900-1437, elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 uur tot 12.30 uur.
Geef uw mening, zodat we samen sterker staan en zodat onze leden, die niet beschikken over een computer, de komende jaren toch hun belasting- en toeslagen- informatie zelf op papier  kunnen blijven ontvangen.

 

Week 43

imagesNREINBMX
Woensdag 18 november  Traffic Battle.

KBO Limburg daagt alle afdelingen, samen met Veilig verkeer Nederland uit, mee te doen aan de Traffic Battle 2015. Een leuke en spannende verkeersquiz in competitievorm, waarmee u uw kennis van de verkeersregels kunt testen en opfrissen. Deze spannende verkeersquiz duurt ongeveer een uur en wordt verzorgd door een vrijwilliger van Veilig verkeer Nederland. De vijf verenigingen die de meeste punten behalen veroveren een plek in de finale, waar ze strijden om de titel: ʺ Beste verkeersvereniging van Limburgʺ.
De finale zal in december plaatsvinden op een centrale plek in Limburg.
Deze middag begint om 14.00 uur in de Spil te Maasbracht en u dient dan om 13.30 uur aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden bij Tilly van Pol-Nissen telefoon: 551721
Tevens kunt u zich ook aanmelden om mee te doen aan de Battle. We hebben minimaal 20 deelnemers nodig. Bent u goed op de hoogte van alle verkeersregels doe dan mee. Wilt u niet meedoen aan de Battle, dan kunt u als publiek de deelnemers aanmoedigen.
Dus meld u zich snel aan om deel te nemen aan de verkeersquiz of om toeschouwer te zijn en zo ook uw verkeerskennis eens op te frissen!!

 

Week 42

Vaarwel blauwe envelop

De belastingdienst gaat digitaal vanaf 2016. Wat betekent dit concreet voor u?
Iedereen die een toeslag ontvangt krijgt vanaf 2016 geen papieren versie meer van het overzicht van de huur en zorgtoeslag. Berichten over de toeslag wordt dan alleen nog digitaal ontvangen via Mijn Toeslagen, waarop u moet inloggen met een digidi code.
In december van dit jaar krijgt u wel nog de brief op papier met de beschikkingen zorg- en huurtoeslag voor 2016.
Voor iedereen die geen gebruik maakt een computer is dit zeer lastig.
De enige oplossing is dan dat u later in 2016 een digidi code moet aanvragen. Laat u daarbij eventueel helpen door familie, kinderen, kleinkinderen of vrienden, die wel over een computer beschikken.
Leden kunnen wijzigingen of stopzetten van de toeslagen ook laten doorgeven door onze belastingconsulent. De Unie KBO heeft in samenwerking met de belastingdienst een landelijk programma gemaakt, het zogenaamde Fiscaal gemak, waarmee zij voor u deze toeslagen kan stopzetten of wijzigen.
In 2017 ontvangt u ook geen blauw envelop meer om aangifte te doen .Deze brief ontvangt iedereen alleen nog digitaal. Ook de voorlopige aanslagen worden vanaf 2017 alleen nog digitaal verstuurd, net zoals de definitieve aanslagen.
Makkelijker kan de belastingdienst het u niet maken. Maar het zal voor veel senioren nog een groot probleem gaan worden. Daarom zullen we u hierover op de hoogte blijven houden.

 

Week 41

Huurtoeslag en spaargeld!

Een tijdje geleden hebben we u reeds informatie gegeven over de veranderingen in de huurtoeslag 2016. Een aantal leden heeft reeds een brief ontvangen van de belastingdienst, dat ze vanaf 1 januari 2016 niet meer in aanmerking komen voor huurtoeslag, omdat hun spaargeld te hoog is. Men wordt dan dringend verzocht deze huurtoeslag voor 1 november stop te zetten.
Deze verandering heeft te maken met het feit dat in 2016 de vrijstelling op uw vermogen, de zogenaamde ouderentoeslag, voor iedereen die de AOW leeftijd heeft bereikt en een laag inkomen heeft, gaat vervallen.
Heeft u als alleenstaande niet meer dan € 21.330 en als gehuwden niet meer dan
€ 42.600 dan hoeft u niets te doen. U blijft huurtoeslag ontvangen.
Is uw spaargeld niet veel hoger dan de vrijstelling, dan kunt u er wel nog iets aan doen.
Doe voor 1 januari 2016 schenkingen aan uw kinderen, koop die nieuwe wasmachine die misschien nodig is en zo zijn er meer mogelijkheden.
Veel senioren missen anders toch een huurtoeslag van circa € 3.000 per jaar.
Houd er wel rekening mee, dat eind december uw AOW en pensioen wordt gestort op uw lopende bank- of girorekening. Het saldo van de lopende rekening telt ook mee bij het totaal van uw vermogen op 1 januari 2016.
Het loont zich dus de moeite voor sommige mensen om te kijken of ze hier iets aan kunnen doen en daardoor de huurtoeslag kunnen blijven ontvangen in 2016.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2015 nrs 41 t/m 49