Week 40

Veranderingen in 2016

Op prinsjesdag  heeft het kabinet allerlei nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd voor 2016.
Enkele hiervan zetten we voor u op een rijtje.
De lage inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, die u moet betalen over uw AOW, lijfrente, pensioen of andere uitkeringen stijgt van 4,85% naar 5,5 %.
Dit geldt ook voor uw buitenlands pensioen.
Het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt naar verwachting met € 86 op jaarbasis. Daarnaast stijgt het eigen risico van € 375 naar € 385.
De aangekondigde bezuinigingen op de huurtoeslag gaan volgend jaar niet door.
Ook de zorgtoeslag blijft onveranderd.
De tarieven in de eerste en tweede belastingschijf gaan omlaag met 1,85% waardoor men iets minder belasting verschuldigd is over het inkomen.
Daar tegenover staat dat de ouderentoeslag op uw vermogen verdwijnt waardoor veel ouderen hun huurtoeslag  kwijt kunnen raken.
De ouderenkorting gaat wel omhoog, hetgeen u pas zult merken bij de aangifte inkomstenbelasting over 2016.
Al met al maatregelen waarvan we moeten afwachten wat het voor u gaat betekenen.
Immers de meeste pensioenen worden ook in 2016 niet verhoogd.

 

Week 39

Ledenwerfactie: lid werft lid

De KBO Limburg is een actie gestart om nieuwe leden te werven. Onze leden hebben hierover een brief gekregen, die in de nestor van oktober was bijgesloten.
Hoe meer leden, hoe sterker de KBO staat om uw belangen te behartigen.
Denk hierbij aan de lobby van de Unie KBO in den Haag voor ouderen.
De plaatselijke afdelingen bieden de leden ieder jaar een interessant programma.
U kunt hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangiftes , administratieve hulp en de VOA (vrijwillige ouderen adviseur) kan u eventueel bijstaan bij een keukentafelgesprek.
Bent u reeds lid en meldt u een nieuw lid aan, dan ontvangt u van de KBO Limburg een VVV bon van € 5 voor ieder nieuw lid dat u aanmeldt.
Dus vraag uw buurvrouw, broer, zus of vriendin of ze ook lid willen worden.
De contributie is voor het nieuwe lid nog gratis tot 1 januari 2016 .
De contributie voor onze afdeling is slechts € 21 per jaar en u ontvangt ook gratis 10 keer per jaar het blad de nestor met veel informatie voor senioren.
Gebruik voor het aanmelden het formulier dat in de envelop zit in de laatste nestor.
Bent u geen lid en wilt u toch lid worden, meldt u zich dan rechtstreeks aan bij onze afdeling en bel hiervoor naar het secretariaat: telefoon 463441. Ook voor u is het lidmaatschap dan gratis tot 1 januari 2016.
Dus leden doet uw best. De cadeaubonnen liggen voor u klaar!

 

Week 38

Seniorenmiddag voor alle senioren in de gemeente Maasgouw

Op woensdag 14 oktober organiseren we samen met de gemeente Maasgouw een seniorenmiddag voor alle senioren uit de gemeente Maasgouw.
Tijdens deze middag ontvangt u alle informatie over hoe men langer thuis kan blijven wonen. Immers tegenwoordig wordt van  de senioren verwacht dat men zo lang mogelijk thuis blijft wonen.
Tijdens deze middag wordt er informatie gegeven door de Firma PasAan over “Thuis wonen met zorg”.
Een goede voorlichting met betrekking tot goede, uitvoerbare en betaalde mogelijkheden voor woningaanpassingen en thuisautomatisering in uw eigen woning. Firma Puts, Electro B.V. zal  U over deze zaken bijpraten.
De middag wordt gehouden in de Spil te Maasbracht en u bent welkom vanaf 13.00 uur.
Om 13.30 uur start het programma.
U kunt zich hiervoor opgeven voor 9 oktober bij Riny Claessen telefoon 463441 of bij Jessy van Houtum telefoon 463439.
Kortom een middag die u beslist niet mag missen, meld u zich dus snel aan.

 

Week 37

Uitnodiging seniorenmiddag 13-14 oktober 2015

Wij nodigen alle senioren van de Gemeente Maasgouw uit om aanwezig te zijn op de senioren middag op 13  oktober in  “Don Bosco” te Heel en op 14 oktober in “De Spil” te Maasbracht.
Tijdens deze middag ontvangt u veel  informatie over hoe senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het overheidsbeleid, ook van de Gemeente Maasgouw, is erop gericht mensen langer  zelfstandig te laten wonen. Ingrijpende veranderingen op het gebied van de zorg maken dit ook noodzakelijk. Steeds meer senioren zullen zorg en ondersteuning  thuis nodig hebben. Pas als het thuis niet meer gaat komt het verpleeghuis in zicht. Gebleken is dat vele senioren in de Gemeente Maasgouw ook zolang als mogelijk thuis en in de vertrouwde leefomgeving, eigen woonkern, willen blijven wonen. Het is dus van groot belang dat hiervoor de komende jaren oplossingen gevonden worden. De senioren organisaties en de Gemeente Maasgouw voelen zich samen verantwoordelijk om goede voorlichting te geven met betrekking tot goede,  uitvoerbare en betaalbare  mogelijkheden voor woningaanpassingen, thuisautomatisering (domotica)  in bestaande woningen in de huur en in de particuliere sector. Denk aan gelijkvloers maken van de woning, aanpassingen in de badkamer, zoals een verhoogd toilet of juist een verlaagde wasbak of keuken voor mensen in een rolstoel of een toegankelijke en onderhoudsvrije tuin.
Over een aantal mogelijkheden zult u op deze beide seniorenmiddagen geïnformeerd worden.


De invulling van de middag ziet er als volgt uit:
Vanaf 13.00 uur is de zaal open voor de deelnemers om de aanwezige stands te bezoeken.
Ontvangst met koffie.
Om 13.30 uur Opening van de middag door de dagvoorzitter,
Van 13.40 - 13.50 De wethouder, geeft informatie over de mogelijkheden in onze gemeente.
Van 13.50 - 14.30 Inleiding door de heer P.Veldhuijzen, Firma PasAan, over “Thuis wonen met zorg”.
Van 14.30 -  15.15  Pauze met koffie/thee met iets erbij. en mogelijkheid om stands te bezoeken.
Van 15.15– 15.45 Inleiding door de heer Puts, Puts Electro B.V. , over “Praktisch toepasbare  thuisautomatisering  in bestaande woningen .
Rond 15.45-16.00 uur afsluiting door de dagvoorzitter. Daarna de mogelijkheid om tot 17.00 uur de stands te bezoeken. 

Een middag die u niet wilt missen! Meld u zich dus snel aan maar uiterlijk vóór 9 oktober.                                                                                                                        
Voor 13 oktober bij: de secr. Huub Houben Tel: 0475571496 of per  mail: houben.huub@gmail.com
Voor 14 oktober bij: de secr. Riny Claessen Tel: 0475463441 en Jessy van Houtum  Tel:0475463439.

 

Week 36

Huurtoeslag 2016 en spaargeld

Op prinsjesdag is duidelijk geworden dat in 2016 het een en ander gaat veranderen.
Heeft u Aow en of pensioen en ontvangt u nu huurtoeslag, dan gaat er iets ingrijpends veranderen. Dit geldt alleen voor degenen die vermogen hebben.
Op dit moment heeft iedereen een vrijstelling van € 21.139 per persoon . Afhankelijk van het inkomen krijgt u nu een ouderentoeslag en dat betekent een hogere vrijstelling in box 3, afhankelijk van uw inkomen.
In 2016 verdwijnt deze ouderentoeslag. Heeft een echtpaar nu bijvoorbeeld € 50.000 spaargeld, dan hebben dat echtpaar in 2016 geen recht meer op huurtoeslag.
De vrijstelling per persoon wordt in 2016  € 21.330, voor beiden dus € 42.660.
Heeft u op 1 januari 2016 meer dan dit bedrag, dan vervalt de huurtoeslag.
Is dit op u van toepassing of is uw vermogen net iets meer dan deze vrijstellingen, dan kunt u er nog iets aan doen.
U heeft nog tot en met 31 december de mogelijkheid om te zorgen dat u onder dit bedrag komt. U kunt uw kinderen iets schenken, een reisje maken, een nieuw bankstel komen enz..
Houd er wel rekening mee dat het saldo op de lopende bankrekening ook mee telt. Eind december ontvangt u nog pensioen en Aow en deze bedragen tellen nog mee voor het saldo op 1 januari 2016. Houd hier dus rekening mee.
Is dit op u van toepassing en heeft u vragen hierover, bel dan naar 463439.

 

Week 35

Tips voor uw administratie

Om uw administratie op orde te houden geven we u enkele tips.
Plan een half uurtje per week om uw post te verwerken, betalingen klaar te zetten en brieven en polissen enz. op te bergen.
Informeer ook uw partner over uw administratie. Maar al te vaak komt het voor dat indien een van beide plotseling ziek wordt of overlijdt, de ander niet weet waar alle belangrijke documenten zijn.
Bewaar belangrijke stukken, zoals polissen, correspondentie over belangrijke zaken, belastingaanslagen, jaaropgaves , bankoverzichten , toeslagenbeschikkingen enz.
Bewaar deze in een klapper of ordner en rangschik ze op jaar en onderwerp.
Alles wat u nodig heeft voor uw belastingaangifte, dient u 5 jaar te bewaren.
Dus ruim ook deze map eens af en toe op.
Polissen van voorafgaande jaren hoeft u echt niet meer te bewaren, U heeft alleen uw huidige polis van al uw verzekeringen nodig.
Bonnetjes en aankoopbewijzen worden ook vaak lang bewaard.
Is de garantietermijn afgelopen, dan kunt u deze gewoon opruimen.
Rekeningen die betaald moeten worden apart leggen en tijdig betalen.
Zo brengt u wat meer orde aan in uw administratie en voorkomt u dat u dingen kwijt raakt of betalingsachterstand krijgt.
Een keer per week bijwerken is voldoende.

 

Week 34

Prinsjesdag

Volgende week op 15 september is weer de jaarlijkse Prinsjesdag, die ieder jaar plaats vindt op de derde dinsdag van september.
Op deze dag zal weer bekend worden gemaakt welke plannen het kabinet heeft gemaakt voor 2016. Enkele weken geleden werd vertelt dat gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er in koopkracht niet op vooruit zouden gaan.
Iedere jaar lekken toch weer onderdelen van deze plannen uit.
Zoals nu bekend, zal de koopkracht van deze doelgroep toch niet achteruit gaan maar iets toenemen.
Zo zal de zorgtoeslag verhoogd worden en de bezuiniging op de huurtoeslag in 2016 gaat niet doorgaan. Wat deze maatregelen voor de koopkracht voor gevolgen zullen hebben moeten we afwachten.
Ook is al bekend geworden dat het heffingsvrije vermogen ( dat gedeelte van het spaargeld waar men geen belasting over hoeft te betalen) in 2017 omhoog gaat naar €25.000. Hier staat wel tegenover dat iedereen die Aow en/of pensioen ontvangt vanaf 2016 geen ouderentoeslag meer ontvangt over het vermogen.
Dit betekent dat deze groep meer belasting zal moeten gaan betalen over haar spaargeld. Ook kan dit gevolgen hebben voor de huurtoeslag.
We zullen volgende week horen, wat de plannen van het kabinet precies inhouden en wat de gevolgen zullen zijn voor de koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.
We houden u op de hoogte.

 

Week 33

AOW leeftijd

Voor de belastingdienst geldt vanaf 2015 ook, dat uw AOW leeftijd gelijk wordt aan de datum waarop u uw eerste AOW uitkering ontvangt.
In het verleden was dit op het moment dat iemand 65 werd. Sinds 2013 wordt  de AOW leeftijd stapsgewijs verhoogd.
Dit kan ook invloed hebben op uw belastingaangifte over het jaar waarin uw de  nieuwe AOW leeftijd bereikt. U heeft dan immers recht op andere heffingskortingen:  de ouderenkorting en eventueel de alleenstaande ouderenkorting.
Over deze wijzigingen in de verandering van het tijdstip, waarop men AOW krijgt, krijgen we vaker vragen gesteld.
Wilt u precies weten, wanneer u uw AOW gaat ontvangen, kijk dan op de volgende tabel:

U bent geboren:

U krijgt AOW in:

Uw leeftijd als uw AOW start is:

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2015

65 + 3 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

2016

65 + 6 maanden

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

2017

65 + 9 maanden

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2018

66

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2019

66 + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2020

66 + 8 maanden

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

2021

67

 

Iedereen die geboren is na 30 april 1954 krijgt pas AOW vanaf 67 jaar.
In 2022 zal worden bekeken of de AOW leeftijd, afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting, nog verder verhoogd zal worden.

 

Week 32

Wegvallen compensatie eigen risico

In de afgelopen jaren ontving iedereen, die veel zorgkosten had door een ziekte of een bepaald medicijngebruik, in augustus een brief van het CAK voor de compensatie eigen risico.
Daar we hier veel vragen over ontvangen, willen we u er nogmaals op wijzen dat deze regeling dit jaar is afgeschaft.
Ook de  wtcg ( wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)  is dit jaar afgeschaft.
Deze compensatie en uitkering is door het Rijk overgeheveld naar de gemeenten.
De gemeente kan in grote lijnen zelf bepalen hoe ze dit geld hiervoor aan de burgers gaan besteden.
De gemeente Maasgouw zal u hierover binnen korte tijd informeren via het gemeentenieuws.
Duidelijk is al, dat dit alleen bedoeld is voor mensen die chronisch ziek zijn of veel zorgkosten maken, en tevens een minimum inkomen hebben.
Zodra de juiste regels hierover bekend zijn, zullen we hierop terug komen.

Noteer alvast 14 oktober in uw agenda.
We organiseren dan samen met de gemeente Maasgouw een seniorenmiddag in de Spil voor alle senioren in onze gemeente. Informatie hierover ontvangt u t.z.t.

 

Week 31

Dagtrip naar het Keulen woensdag 16 september.

Woensdag 16 september maken we een dagtrip naar Keulen in Duitsland. We vertrekken om 8.00 uur vanuit Ohe en Laak via Stevensweert, Maasbracht en Linne naar Keulen. Aankomst om circa 10.15 uur, waar we beginnen met Kaffee und Kuchen. Daarna krijgen we een rondleiding met een  stadsgids door de Altstadt van 1½ uur.
Na de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid lunchen, de stad bekijken, de Dom bezoeken of winkelen.
Om 16.30 uur vertrekken we weer richting Maasbracht.
Er zijn nog plaatsen vrij in de tweede bus. Heeft u zin in een leuk dagje uit, meld u zich dan snel aan. Vol is vol.
U kunt zich nog  tot 22 augustus aanmelden bij: Tilly van Pol-Nissen tel.551721.
De kosten zijn € 29,00.  Het te betalen bedrag dient u ook voor 22 augustus over te maken op rekeningnummer NL95RABO0127472932 ten name van KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van dagtrip Keulen.
Wij willen u er nog aan herinneren dat u bij afmelding geen geld terug krijgt, maar wel voor een andere deelnemer, die ook lid is van KBO Maaskernen, kunt zorgen.
Deelnemers aan deze dagtrip krijgen tijdig verdere informatie.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2015 nrs 31 t/m 40