Week 30

Definitieve berekening toeslagen 2014

Iedereen die recht heeft op huur en of zorgtoeslag ontvangt vanaf juni-juli de definitieve berekening over de toeslagen die men in 2014 heeft ontvangen.
In deze berekening kunt u zien of de bedragen van de ontvangen toeslagen in 2014 juist waren.
Heeft u teveel ontvangen, dan moet u dit terug betalen.
Heeft u te weinig ontvangen, dan krijgt u dit bedrag nog terug van de belastingdienst toeslagen.
Moet u veel terugbetalen, kijk dan eens goed naar uw jaarinkomen over 2015.
U kunt dan beter uw toetsing inkomen laten aanpassen, zodat u volgend jaar niet weer geld moet terug betalen.
Heeft u echt veel te weinig gekregen en uw inkomen is dit jaar niet gewijzigd, pas dan ook uw toetsing inkomen aan.
In november-december ontvangt u de beschikking 2016 zorg- en of huurtoeslag.
Kijk deze goed na, zeker indien uw behoorlijk spaargeld heeft.
Er gaat namelijk nog al het een en ander veranderen, vooral wat betreft de invloed van uw spaargeld op de huurtoeslag.
We zullen hier op het einde van het jaar nog eens aandacht aan schenken.

 

Week 29

Opfriscursus Verkeersregels

Bent u senior en wilt u ook graag nog eens bijgespijkerd worden over de nieuwste verkeersregels? En nog tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Grijp deze kans!
In de gemeente Maasgouw  organiseert Veilig verkeer Nederland een cursus van 3 dagdelen van circa 2 uur per dagdeel. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt u bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn.
Deze bijeenkomsten worden gehouden  van 13.30 uur tot 15.30 uur op 2, 9 en 16 september in Cultureel centrum Don Bosco te Heel.
De kosten bedragen  € 8,00 voor deze drie dagdelen en u wordt geacht alle drie de dagdelen aanwezig te zijn.
U kunt zich aanmelden door uw naam, adres, postcode en woonplaats en geboortedatum op een briefje te schrijven en voor 20 augustus te sturen naar: Veilig Verkeer Nederland, Limburg   Bilserbaan19D  6217 JD Maastricht of mail uw gegevens naar steunpuntlimburg@vvn.nl
Deze cursus is bedoeld voor alle senioren uit de gemeente Maasgouw.

Op 18 november organiseren we in samenwerking met de KBO Limburg een verkeersquiz in de Spil te Maasbracht. Hieraan kunnen alle afdelingen in Limburg meedoen in hun eigen woonplaats. De 5 afdelingen die de hoogste score halen, doen later in het jaar mee aan de provinciale finale.
De afdeling die wint, ontvangt een geldbedrag voor de afdeling.
Misschien een goed idee om daarom deze opfriscursus eens bij te wonen.
Over de verkeersquiz ontvangt u via de nestor nog informatie.

 

Week 28

Boottocht zaterdag 25 juli 2015

Op zaterdag 25 juli organiseren we weer de jaarlijkse boottocht. Dit uitstapje is bij uitstek geschikt voor leden die slecht ter been zijn en niet aan andere excursies kunnen deelnemen. Uiteraard zijn alle leden van harte welkom. De boottocht wordt verzorgd door rederij Cascade uit Wessem met de "Stadt Wessem".
De "Stadt Wessem″heeft een grondige renovatie ondergaan. Er is zonwering gekomen, airconditioning, nieuw meubilair en ook de toiletten zijn opgeknapt. Uitgebreide info kunt u vinden op de site van rederij Cascade.
Vanaf 9.30 uur inschepen aan de Cruise Terminal Maasbracht. We vertrekken om 10.00 uur vanuit Maasbracht en zijn om 16.30 uur weer terug. De vaarroute is nog niet bekend. We noemen het voor het gemak: "Het beste van de Maasplassen".
De kosten bedragen € 27,50, inclusief koffie/thee, Limburgse vlaai en lunch. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden tot 18 juli  bij Tilly van Pol-Nissen 0475551721  Bij opgave graag aangeven of u gebruik maakt van een rollator of rolstoel. U dient het bedrag ook vóór 18 juli over te maken op rekeningnummer NL 95RABO0127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van boottocht.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze boottocht! Meld u zich dus snel aan.

 

Week 27

Hitteplan

Afgelopen week heeft het KNMI het hitteplan aangekondigd.
De temperaturen waren en zijn nog zo hoog dat er sprake is van een hittegolf.
Voor ouderen en chronisch zieken is dit geen aangename periode.
Enkele tips uit dit hitteplan zijn:
Drink minstens 2 liter water  tijdens deze hitte. Zo niet, dan kan er uitdroging ontstaan, wat een gevaar voor uw gezondheid kan opleveren.
Oudere mensen hebben vaak niet meer de behoefte om veel te drinken, maar doe dit toch. Kijk ook of ouderen in uw omgeving genoeg drinken. Spoor ze anders aan dit toch echt te doen. Let  op elkaar.
Blijf binnen op het heetste van de dag. Ga niet in de middaguren lichamelijke karweitjes doen of fietsen of wandelen.
Zorg dat het in uw huis koel blijft. Sluit overdag de gordijnen en deuren.
In de vroege morgenuren even alles opengooien.
Een ventilator kan ook verlichting brengen.
Een koud voetenbadje is met deze hitte ook een aanrader.
Kortom; zorg ervoor dat u zich goed blijft voelen!

 

Week 26

“Mantelzorgboete”

Het kabinet heeft besloten  het invoeren van de zogeheten kostendelersnorm voor Aow’ers  opnieuw uit te stellen.
De bedoeling was dat deze regeling per 1 juli 2016 zou ingaan en de beslissing hierover is nu uitgesteld tot 1 januari 2018.
De nieuwe wet is dus nog niet van de baan!
Deze maatregel wordt de mantelzorgboete genoemd. Deze regeling was bedoeld voor  senioren  die samen met  hun kind of iemand anders gaan samenwonen. Het idee erachter is dat dan de kosten gedeeld kunnen worden en de Aow’ers dus minder geld nodig hebben voor hun levensonderhoud.
Op dit plan is veel kritiek gekomen. Ook de Unie Kbo heeft zich hier fel tegen verzet. Fiscaal wordt het zo financieel minder aantrekkelijk om bij een kind in huis te gaan wonen.
En in de huidige participatiemaatschappij worden zo senioren gestraft, omdat ze samen gaan wonen bij hun kind, wat bij ziekte of een slechte gezondheid kostenbesparing  in de gezondheidskosten kan opleveren.
Immers de mantelzorg is dan heel dicht bij huis.
Hopelijk zal dit plan nooit de goedkeuring krijgen van de Eerste Kamer.

 

Week 25

Boottocht zaterdag 25 juli 2015

Op zaterdag 25 juli organiseren we weer de jaarlijkse boottocht. Dit uitstapje is bij uitstek geschikt voor leden die slecht ter been zijn en niet aan andere excursies kunnen deelnemen. Uiteraard zijn alle leden van harte welkom. De boottocht wordt verzorgd door rederij Cascade uit Wessem met de "Stadt Wessem".
De ″Stadt Wessem″ heeft een grondige renovatie ondergaan. Er is zonwering gekomen, airconditioning, nieuw meubilair en ook de toiletten zijn opgeknapt. Uitgebreide info kunt u vinden op de site van rederij Cascade.
Vanaf 9.30 uur inschepen aan de Cruise Terminal Maasbracht. We vertrekken om 10.00 uur vanuit Maasbracht en zijn om 16.30 uur weer terug. De vaarroute is nog niet bekend. We noemen het voor het gemak: "Het beste van de Maasplassen".
De kosten bedragen € 27,50.  De kosten zijn inclusief koffie/thee, Limburgse vlaai en lunch. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden tot 18 juli  bij Tilly van Pol-Nissen 0475551721  Bij opgave graag aangeven of u gebruik maakt van een rollator of rolstoel. U dient het bedrag ook voor 18 juli over te maken op rekeningnummer NL 95RABO0127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van boottocht.
Bent u nog geen lid en wilt u ook eens deze boottocht meemaken, meld u zich nu aan als lid.
Bel hiervoor naar 463441. Het lidmaatschap kost nu voor de rest van dit jaar  slechts €10.
U kunt dan ook vanaf uw aanmelding aan al onze activiteiten deelnemen en ontvangt iedere maand het blad de Nestor.

 

Week 24

Ouderentoeslag

In 2016 verdwijnt de ouderentoeslag op het spaargeld voor iedereen die de AOW leeftijd heeft bereikt. Deze ouderentoeslag is een extra vrij gedeelte van uw vermogen, waarover u geen belasting hoeft te betalen.
Iedereen heeft een heffingsvrij vermogen, maar voor AOWers is dit bedrag hoger hetgeen afhankelijk is van het inkomen.
Dit zal in 2016 gevolgen hebben voor iedereen die hier mee te maken krijgt.
U zult dan meer belasting moeten gaan betalen over uw spaargeld.
Ook voor de toeslagen, met name voor de huurtoeslag, heeft dit gevolgen.
Door de ouderentoeslag komen veel 65 plussers nu nog in aanmerking voor huurtoeslag.
Immers wie geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over zijn voordeel uit sparen en beleggen en het inkomen is niet te hoog, heeft nu nog recht op huurtoeslag.
Dat zal in 2016 niet meer zo zijn. In december ontvangt iedereen de beschikking zorg en huurtoeslag 2016. We raden iedereen aan dan goed na te kijken of de gegevens kloppen die er op staan.
Dit ook om te voorkomen dat u in 2016 teveel aan toeslagen ontvangt.
Noteer dit alvast  in uw agenda!
We komen hier nog op terug.

 

Week 23

Mantelzorgcompliment

In de afgelopen jaren ontvingen mantelzorgers, die voldeden aan  bepaalde criteria, jaarlijks van de SVB het mantelzorgcompliment.
Dit werd jaarlijks uitgekeerd in november.
Vanaf dit jaar is dit veranderd. Vanaf dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers.
De gemeente Maasgouw heeft in plaats van het mantelzorgcompliment gekozen voor een andere regeling. Jeugdige mantelzorgers ontvangen 4 bioscoopbonnen.
Mantelzorgers vanaf 21 jaar ontvangen een bedrag van € 175.
Let er wel op dat u aan bepaalde criteria moet voldoen, zoals o.a. langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan een ander verlenen. Ook  moet u bij de gemeente geregistreerd staan als mantelzorger en woonachtig zijn in de gemeente Maasgouw.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u zelf het initiatief nemen.
U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen tot 1 oktober 2015.
U kunt kijken op www.gemeentemaasgouw.nl/formulier of contact opnemen met de Wmo adviseur , telefoon 852600 op dinsdag en donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
De mantelzorgwaardering  ontvangt u rond 10 november, de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.

 

Week 22

Themamiddag 17 juni: Mogelijkheden om langer thuis verpleegd en verzorgd te kunnen worden.

“We moeten langer thuis blijven wonen” is een kreet die we de laatste tijd veel lezen en horen in de media. De vraag is echter: “Willen we langer thuis blijven wonen?”
We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met de ondersteuning die daarbij noodzakelijk is van mantelzorgers en indien nodig professionele hulpverleners.
Als opname in een instelling niet langer uitgesteld kan worden, dan willen we uiteraard graag dat de zorg en het wonen in de instelling zo optimaal mogelijk is.
Tijdens deze themamiddag zullen medewerkers van VGZ uitleg gegeven over de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekering Wet.
Tijdens deze middag worden diverse onderwerpen besproken.
Wat is thuiszorg anno 2015?
Wat kunnen we verwachten en hoe werkt de wijkverpleging?
Hoe kunnen we zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen met ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligers, professionals, medische hulpmiddelen en technische mogelijkheden?
Waar ligt de grens, wanneer is opname in een instelling wenselijk of noodzakelijk?
Wat kan van een instelling verwacht worden,?
Hoe kom ik in aanmerking voor opname en voor wie is de Wet Langdurige Zorg bedoeld?
Kan ik met een indicatie van het CIZ alleen kiezen voor opname in een instelling of zijn er nog meer mogelijkheden?
Deze middag wordt gehouden in op woensdag 17 juni a.s. in  De Spil te Maasbracht en begint om 14.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur.
U kunt zich hier voor opgeven door te bellen naar: 551721 of 463439.

 

Week 21

Aanslagen belastingdienst

Sinds vorige week verstuurt de belastingdienst de voorlopige en definitieve aanslagen naar de belastingplichtigen, die aangifte hebben gedaan over het jaar 2014.
Uit de praktijk blijk dat de belastingdienst, in tegenstelling tot vorige jaren, nu veel sneller de definitieve aanslag oplegt.
Uit vragen van onze leden merken we dat dit niet altijd even duidelijk is.
Krijgt u de aanslag 2014, kijk dan rechtsboven in de hoek. Staat er voorlopige aanslag 2014, dan wordt uw aangifte nog nader bekeken en ontvangt u over enkele maanden de definitieve aanslag.
Staat er rechtsboven alleen aanslag2014 , dan is dit de definitieve aanslag.
Krijgt u geld terug en staat er aanslag 2014, dan kunt u vrij over het terug te ontvangen bedrag beschikken.
Moet u geld terug betalen, dan stuurt de belastingdienst u een extra brief, waarin vermeld wordt, dat u dit jaar 4 maanden extra de tijd hebt om te betalen. In andere jaren was dit slechts 6 weken, nu komen er nog 4 maanden bij.
Maak hier gebruik van indien u geld moet terug betalen.
Moet u een behoorlijk bedrag terug betalen, vraag dan om een betalingsregeling.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2015 nrs 21 t/m 30