Week 52

Terugblik op 2014

Het jaar 2014 is weer bijna voorbij. Het bestuur van de afdeling KBO afdeling Maaskernen kijkt terug op een goed jaar.
Een jaar waarin we allerlei activiteiten hebben georganiseerd voor de leden.
Uit de reacties van de leden blijkt dat onze leden vertrouwen hebben in het bestuur en de activiteiten zeer gevarieerd waren en door onze leden gewaardeerd worden.
Ook de kerstviering op 10 december was een groot succes. Bijna 200 leden genoten van een mooie en muzikale middag.
De hulp bij het invullen van formulieren, beantwoording van telefonische vragen en het invullen van de belastingpapieren wordt door de leden zeer op prijs gesteld.
Ook voor het komende jaar hebben we weer een gevarieerd activiteitenprogramma gemaakt.
Wilt u dit een bekijken, kijk dan op www.kbomaaskernen.nl
Nieuwsgierig geworden en wilt u misschien lid worden, bel dan voor informatie of aanmelden als lid naar 463441.
De contributie voor 2015 blijft € 20,00. U krijgt dan tevens 10 keer per jaar het blad De Nestor.
Het bestuur wenst alle leden mooie kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015.

 

Week 51

Koopkracht tegemoetkoming

In Gezien (voorheen Maasgouwnieuws) heeft de gemeente reeds al enkele keren een artikel geschreven in het gemeentelijke nieuws over de koopkrachttegemoetkoming.
Toch willen we hier nog eens aandacht aan geven.
Veel mensen hebben moeite om rond te komen, zeker in deze dure decembermaand.
Als uw inkomen laag is, dan heeft u misschien recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming van de gemeente.
Soms stort de gemeente de tegemoetkoming automatisch, maar vaak moet u die zelf aanvragen.
Echtparen krijgen € 100, alleenstaande ouders € 90 en alleenstaanden € 70.
Het inkomen van een echtpaar mag niet meer zijn dan € 1501 netto per maand en voor een alleenstaande niet hoger dan € 1099.
Of u dus recht heeft op dit extraatje, hangt af van de hoogte van uw inkomen, uw leeftijd en uw leefsituatie.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, bel dan naar de gemeente voor een aanvraag formulier koopkrachttegemoetkoming.
Let op, deze aanvraag moet binnen zijn voor 31 december 2014!
Voor vragen hierover kunt u bellen naar 463439.

 

Week 50

Zorgpolis 2015

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
In november heeft iedereen de nieuwe zorgpolis 2015 ontvangen.
Jaarlijks wordt in de media hier veel aandacht aan geschonken.
Men mag ieder jaar overstappen naar een andere zorgverzekering, mits men de eigen zorgverzekering opzegt voor 1 januari 2015.
Vaak wordt de vraag gesteld of dit een goede oplossing is.
Men kan inderdaad door over te stappen naar een andere zorgverzekering geld verdienen.  U kunt zich dan eerst zelf beter enkele vragen stellen.
Kan ik collectief verzekerd zijn, waardoor men korting op de premie ontvangt?
Heb ik die dure aanvullende verzekering wel nodig die ik dit jaar had?
Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van fysiotherapie, dan is een aanvullende verzekering zeker aan te bevelen.
Heeft u die dure tandartsverzekering echt nodig?
Let ook goed op of uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar.
Heeft het ziekenhuis waar u naar toe gaat, of de fysiotherapeut of de specialist een contract met uw zorgverzekering? Bij twijfel vraag dit altijd na of kijk op de website van uw zorgverzekering.
Zo kan iedereen voor zich zelf beslissen of men overstapt of blijft bij de zorgverzekeraar. Neem deze beslissing niet in een impuls maar weeg alle voor en nadelen tegen elkaar af, zodat u tot een goede beslissing komt.

Muziek/Kerstmiddag woensdag 10 december 2014.

Het is inmiddels traditie geworden om het kalenderjaar alsmede ons activiteitenjaar af te sluiten met een muziek/kerstmiddag.
Deze middag vindt plaats op woensdag 10 december in Gemeenschapshuis de Spil te Maasbracht. Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van KBO Maaskernen en begint om 14.00 uur.
De middag zal muzikaal verzorgd worden door de Linner Zengers en
troubadour Har Reijnders. Zij zullen een gevarieerd repertoire ten gehore brengen.
Wij vragen u een tegemoetkoming in de kosten van € 3,00. Dit is inclusief koffie met iets erbij.
U kunt zich tot zaterdag 6 december aanmelden via telefoon:463441 of 175521.
De Linner Zengers.
In het jaar 2000 werd uit het mannenkoor "St.Caecilia", Linne een groep gevormd die zich de Linner Zengers ging noemen. Het doel was voornamelijk om aan zangactiviteiten deel te nemen van het zogenaamde tapzingen, die her en der in onze provincie, maar ook daarbuiten, georganiseerd worden. Verder nemen ze deel aan andere activiteiten binnen het dorpsgebeuren en het mannenkoor.
Het repertoire van de Linner Zengers bestaat uit liedjes van toen en nu, volksliedjes en eigen composities. De nadruk ligt vooral op die liedjes, die de luisteraars mee kunnen zingen.
De groep staat onder leiding van Ger Linssen en wordt aan het keyboard begeleid door
Ben van Daal.
Har Reijnders.
Har Reijnders treedt al verschillende jaren op als troubadour en beschikt over een uitgebreid repertoire met uitsluitend Limburgse liedjes, waarvan ook een groot gedeelte eigen muziek en tekst is.
Hij begeleidt zichzelf op de gitaar. In 2010 bracht hij zijn eerste CD "Limburgs Blood" uit, waarmee hij in Midden-Limburgveel succes heeft geboekt.
In 2013 bracht hij een prachtige kerst-cd uit met de titel: "Es ich aan Kersmis dink".

 

Week 49

Eindejaarstips

Het jaar 2014 loopt ten einde. Daarom willen we u enkele fiscale tips geven.
Heeft u veel vermogen, schenk dan wat aan uw kinderen en kleinkinderen. Of koop die grotere aankoop die u al langer van plan was, een auto, de wasmachine of nieuwe meubels. Dan zal uw saldo van uw vermogen op 1 januari 2015 lager zijn en betaalt u over 2015 minder belasting erover.
Heeft u een eigen woning en wordt u volgend jaar 65 jaar, betaal dan de hypotheek rente over 2015 voor de eerste 6 maanden nog dit jaar vooruit. Als u 65 wordt valt u in een lagere tariefgroep en krijgt u minder belastingvoordeel terug. Let op dit mag alleen over de rente van januari tot en met 30 juni 2015.
Controleer de toeslagen voor 2015. Binnenkort ontvangt u automatisch bericht over de toeslagen 2015. Controleer dit overzicht zorgvuldig, want de belastingdienst beschikt niet altijd over uw juiste gegevens. Zo voorkomt u dat in 2015 geld moet terug betalen aan de Toeslagendienst.
Moet u ieder jaar belasting betalen, vraag dan om een voorlopige aanslag 2015.
Op die manier kunt u de belasting over 2015 gespreid maandelijks betalen en voorkomt u dat u bij de aangifte over 2015 het bedrag in een keer moet betalen.
Let op uw AOW partnertoeslag. Daar gaat veel in veranderen in 2015.
Voor meer informatie hierover kijk op de website van de Sociale verzekeringsbank.
Heeft u nog een hele kleine hypotheek op uw huis, los hem dan af, als dit mogelijk is.
Let op:de aanvraag om in 2014 uw hypotheek af te lossen moet voor 1 december bij uw hypotheek verstrekker bekend zijn.
Heeft u vragen over deze tips  bel dan naar 463439.

 

Week 48

Aanslag 2014  mogelijk hoger dan verwacht

Vanaf 1 januari zijn een aantal belastingregels veranderd. Zo is de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk geworden.
De voorlopige aanslagen 2014, die men in januari 2014  heeft ontvangen om te geld te betalen of terug te ontvangen, konden in december 2013 niet meer worden aangepast aan de nieuwe regels.
Dit betekent dat iedereen met een inkomen boven de € 19.645 teveel belasting heeft terug ontvangen of te weinig  belasting heeft betaald.
Hoeveel  belasting  u moet bij betalen of minder terug krijgt is afhankelijk van uw inkomen.
Is uw inkomen per persoon niet hoger dan circa € 20.000 dan is er niets aan de hand.
Dus senioren met alleen AOW en een klein pensioentje hoeven zich geen zorgen te maken.
Heeft u AOW en een hoger pensioen,wat samen meer is dan € 20.000 dan zult u waarschijnlijk belasting bij moeten betalen.
De belastingdienst gaat uit van gemiddeld een bedrag van € 150 wat u moet bij betalen of  minder terug krijgt. Door aftrekposten (hypotheek op het huis, ziektekosten enz. ) is dit per persoon verschillend.
Bij de aangifte 2014 wordt duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor iedereen persoonlijk. Doet u nooit aangifte en is deze situatie toch op u van toepassing,
dan ontvangt u automatisch in de loop van 2015 een brief van de belastingdienst.
De staatssecretaris  heeft aangegeven dat de betalingstermijn van het te betalen bedrag verlengd wordt met 4 maanden en men hoeft er geen rente over te betalen.
Dus even afwachten op de aangifte over 2014!

 

Week 47

AOW middelen

In het jaar dat men AOW en pensioen gaat ontvangen, wordt het netto inkomen meestal behoorlijk lager dan de jaren ervoor.
Is deze situatie voor u van toepassing, dan kunt u misschien geld terug ontvangen van de belastingdienst door te middelen over de 2 jaren voordat de AOW ingaat en het jaar waarin men de AOW voor het eerst ontving.
Middelen wil zeggen dat de inkomens over drie aaneengesloten jaren worden opgeteld en door drie gedeeld.
Dit gebeurt ook met de loonheffing die is ingehouden op uw loon en uitkeringen.
Is de uitkomst boven een bepaalde drempel, dan kunt u geld terug ontvangen.
U mag nog middelen over 3 van de volgende jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013.
Let er op dat u wel aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan over deze jaren.
Heeft u dit niet, dan kunt u nog altijd aangifte doen over deze bovengenoemde jaren.
De Belastingdienst en het aangifte programma inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen wijzen u hier niet op. U zult het dus zelf in de gaten moeten houden!
Het loont altijd de moeite om te kijken of dit voor u van toepassing is.
Op internet kunt u gemakkelijk een middelingscalculator vinden.
Lukt het u niet, neem dan contact op met 463439 en we helpen u graag verder.

U kunt zich nog aanmelden voor de themamiddag hulpmiddelen op woensdag 19 november om 14.00 uur in de Spil te Maasbracht. Bel hiervoor naar 551721 of 463439.

 

Week 46

Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

Dit jaar is er eenmalig recht op extra geld voor mensen met een minimum inkomen.
Iedereen met een laag inkomen heeft in 2014 eenmalig recht op een extra uitkering.
Dit is de koopkrachttegemoetkoming die wordt uitgekeerd door de gemeente.
Voor een echtpaar is dit  €100, voor een alleenstaande ouder €90 en voor een alleenstaande  € 70.
Iedereen vanaf 18 jaar of ouder met een inkomen tot 110 % van het minimum loon heeft hier recht op.
De gemeente beoordeelt of u in aanmerking hiervoor komt. Ook het inkomen van uw partner telt mee.
Er wordt gekeken naar het inkomen over de maand september 2014.
Krijgt u al een uitkering van de gemeente dan hoeft u niets te doen. De tegemoetkoming wordt automatisch naar u overgemaakt.
We willen vooral de senioren die alleen een AOW uitkering hebben en een heel klein pensioentje, aanraden deze tegemoetkoming aan te vragen.
Dit moet gebeuren voor 1 januari 2015!  Hoe kunt u dit doen. Heeft u een computer met internet, dan kunt u het formulier downloaden  op de website  www.gemeentemaasgouw.nl of u kunt bellen naar de gemeente  852500 en vraagt het formulier mondeling aan.
Heeft u dus alleen AOW en of een heel klein pensioentje als inkomen, vraag dit formulier dan aan en vul het zo snel mogelijk in.
In deze economische moeilijke tijd is ieder extraatje zeer welkom voor mensen met een laag inkomen.
Heeft u hulp nodig bij het invullen bel dan naar 463439.

 

Week 45

Themamiddag hulpmiddelen woensdag 19 november in De Spil.

"Met hulpmiddelen langer mobiel en zelfstandig thuis blijven".
Iedereen wil graag zolang mogelijk vitaal en mobiel blijven en ook zolang mogelijk thuis in de eigen omgeving blijven wonen.
Tijdens de themamiddag van 19 november wordt u breed geïnformeerd over grote en kleine praktische hulpmiddelen om dit doel te bereiken, ook als mobiliteitsproblemen zich langzaam gaan aandienen. Goed geïnformeerd zijn over de vele mogelijkheden is van belang om de regie in eigen hand te houden en een goede keuze te maken voor veilige hulpmiddelen in en om huis en hulpmiddelen voor persoonlijk gebruik.
Tijdens deze middag zullen veel praktische hulpmiddelen getoond en gedemonstreerd worden.
De themamiddag wordt gehouden in de aula op de 2de verdieping en de zaal is vanaf 13.00 uur open.
Om 14.00 uur zal de voorzitter de middag openen en daarna zal informatie gegeven worden door een deskundige adviseur van Kersten Revalidatie Techniek.
Om 15.00 uur is er een pauze met koffie of thee.
Na de pauze zal een bewegingscoach van de Gemeente Maasgouw informatie geven over het belang voor senioren om meer te (blijven) bewegen.
Hierna is er gelegenheid om de aanwezige hulpmiddelen te bekijken en uit te proberen. Er is ook gelegenheid om algemene of persoonlijke vragen te stellen aan de adviseur.
Rond 16.00 uur is de afsluiting van deze middag.
Aanmelden is noodzakelijk in verband met de organisatie.
U kunt zich tot 12 november aanmelden via telefoon  551721 of 463439.
Bent u nog geen lid en wilt u deze middag bijwonen, meldt u zich nu aan als lid. Tot 1 januari 2015 is het lidmaatschap gratis.

 

Week 44

Themamiddag hulpmiddelen woensdag 19 november.

"Met hulpmiddelen langer mobiel en zelfstandig thuis blijven".
Iedereen wil graag zolang mogelijk vitaal en mobiel blijven en ook zolang mogelijk thuis in de eigen omgeving blijven wonen.
Tijdens de themamiddag van 19 november wordt u breed geïnformeerd over grote en kleine praktische hulpmiddelen om dit doel te bereiken, ook als mobiliteitsproblemen zich langzaam gaan aandienen. Goed geïnformeerd zijn over de vele mogelijkheden is van belang om de regie in eigen hand te houden en een goede keuze te maken voor veilige hulpmiddelen in en om huis en hulpmiddelen voor persoonlijk gebruik.
Tijdens deze middag zullen veel praktische hulpmiddelen getoond en gedemonstreerd worden.
De themamiddag wordt gehouden in de aula op de 2de verdieping en de zaal is vanaf 13.00 uur open.
Om 14.00 uur zal de voorzitter de middag openen en daarna zal informatie gegeven worden door een deskundige adviseur van Kersten Revalidatie Techniek.
Om 15.00 uur is er een pauze met koffie of thee.
Na de pauze zal een bewegingscoach van de Gemeente Maasgouw informatie geven over het belang voor senioren om meer te (blijven) bewegen.
Hierna is er gelegenheid om de aanwezige hulpmiddelen te bekijken en uit te proberen. Er is ook gelegenheid om algemene of persoonlijke vragen te stellen aan de adviseur.
Rond 16.00 uur is de afsluiting van deze middag.
Aanmelden is noodzakelijk in verband met de organisatie.
U kunt zich tot 12 november aanmelden via telefoon  551721 of 463439.
Bent u nog geen lid en wilt u deze middag bijwonen, meldt u zich nu aan als lid. Tot 1 januari 2015 is het lidmaatschap gratis.

 

Week 43

Gratis lidmaatschap!

De KBO afdeling Maaskernen is een bloeiende belangenvereniging voor senioren vanaf 50. Het ledenaantal is nu 638 en we zijn daarmee de grootste vereniging in de gemeente Maasgouw.
We organiseren maandelijks een activiteit. Dit kan een themamiddag zijn over actuele onderwerpen of een educatieve busreis, de jaarlijkse boottocht en diverse andere activiteiten. Ook kunt u hulp ontvangen bij het invullen van uw belastingpapieren en andere administratieve en financiële zaken.
Op woensdag 19 november organiseren we een themamiddag: “Met hulpmiddelen langer mobiel en zelfstandig blijven”.
Op woensdag 10 december wordt de jaarlijkse kerstmiddag gehouden.
Alle leden ontvangen iedere maand het blad de Nestor, een tijdschrift met mooie artikelen en de laatste ontwikkelingen binnen  de Wmo, AWBZ, zorg en huurtoeslag en andere actuele onderwerpen.
We willen er zijn voor alle senioren die ouder dan 50 zijn in onze gemeente Maasgouw.
Wilt u nu lid worden dan is het lidmaatschap tot 1 januari 2015 gratis.
U kunt dan ook deelnemen aan de themamiddag op 19 november en de kerstmiddag op 10 december en u ontvangt nog 2 keer het blad de Nestor gratis.
Meld u zich dus snel aan en bel 463441 of 463439.

 

Week 42

Nieuwe beschikkingen huishoudelijke hulp

In 2015 verandert er veel binnen de WMO. Door bezuinigingen, opgelegd door het Rijk, verandert er ook het een en ander binnen de huishoudelijke hulp.
Iedereen die reeds huishoudelijke hulp ontving via de WMO van de gemeente, is in de afgelopen periode opnieuw geïndiceerd door een WMO consulent.
De gemeente Maasgouw heeft gekozen voor andere tijdnormeringen.
Voor ieder huishoudelijke karwei staat een bepaalde tijdlimiet.
Door deze tijden op te tellen, komt men tot het totaal aan uren en minuten waar u nu per 1 januari 2015 recht op heeft.
Voor de meeste mensen betekent dit, dat de uren ,die ze eerst hadden voor huishoudelijke hulp, worden verminderd.
Hierover heeft u een beschikking ontvangen van de gemeente of u ontvangt deze nog in de komende tijd.
We krijgen veel vragen hierover. Mag dit zomaar? Moet ik dit zomaar accepteren?
Behoud ik nog dezelfde hulp die ik al had?
Een ding willen we u nog meegeven.
Bent u het er niet mee eens, dan kunt u tegen deze beschikking bezwaar aantekenen bij de gemeente. Dit moet binnen 6 weken, nadat u de beschikking heeft ontvangen, schriftelijk gebeuren.

 

Week 41

Kernencarrousel  gemeente Maasgouw

In 2015 gaat er veel veranderen binnen de Wmo. De gemeente Maasgouw organiseert daarom in alle kernen middagen voor de senioren , waar alle veranderingen duidelijk worden uitgelegd.
Er hebben reeds enkele middagen plaats gevonden in Thorn, Wessem, Heel, Beegden en in Stevensweert.
Deze middagen werden door veel senioren bezocht. Na duidelijke uitleg  door een beleidsambtenaar van de gemeente, de Wmo adviseur en de kernenregisseur kon men tijdens deze middagen vragen stellen . Hiervan werd goed gebruik gemaakt.
Duidelijk is al geworden dat veel senioren zich ongerust maken over alle veranderingen die in 2015 op stapel staan.
Daarom raden we u aan, mocht u een van deze middagen niet bezocht hebben in uw eigen kern, om deze middag in een andere kern te bezoeken.
Deze middagen zijn nog op maandag 27 oktober in het Baekerhoes te Maasbracht-Beek, op dinsdag 28 oktober in Ohe en Laak in het MFC en op woensdag 29 oktober in Linne in de Harmoniezaal.
Alle middagen beginnen om 14.00 uur en u bent van harte welkom vanaf 13.30 uur.
Op woensdag 8 oktober is er ook nog  de mogelijk om deze bijeenkomst bij te wonen in de Spil te Maasbracht om 19.30 uur. Deze avond wordt georganiseerd voor alle inwoners uit Maasgouw, dus niet alleen voor  senioren.
We raden u echt aan om een van deze bijeenkomsten bij te wonen.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2014 nrs 41 t/m 52