Week 40

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Maaskernen


 Uitnodiging Senioren middag op woensdag 15 oktober.                                                “Ketenzorg hulp bij Dementie”

Deze middag wordt georganiseerd voor alle senioren uit onze gemeente, ongeacht of u wel of niet lid bent van onze KBO afdeling Maaskernen.  
Alle senioren  ( 55+) uit de gemeente Maasgouw worden voor deze middag dan ook van harte uitgenodigd in gemeenschapshuis “De Spil “ te Maasbracht. Deelname is kosteloos.
Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur   Inloop en mogelijkheid om de aanwezige informatie stands te bezoeken.
Ontvangst met koffie/thee.
14.00 uur   Welkomstwoordje door de voorzitter.
14.10 uur   Kort woord door de wethouder. Mevr. J. Smeets-Palmen.
14.20 uur   Inleiding en algemene informatie door de projectcoördinator, Dhr. Ron Colaris.
14.50 uur   Pauze met koffie en iets lekkers erbij,verzorgd door cliënten van PSW.
15.20 uur   Hoe verloopt de hulpverlening bij dementie in de praktijk?
Gelegenheid om vragen te stellen of om individueel een afspraak te maken met een
van de aanwezige casemanagers.
16.15 uur   Sluiting door de voorzitter.
Daarna is er nog de mogelijkheid om de stands te bezoeken.


Aanmelden vóór 10 oktober bij: 

Riny Claessen tel: 463441
Jessy van Houtum tel: 463439
Tilly van Pol-Nissen tel: 551721

Meld u zich dus snel aan!

 

Week 39

Veranderingen in 2015

Afgelopen week was het Prinsjesdag. Tijdens deze dag werden allerlei maatregelen bekend gemaakt die ervoor zorgen dat in 2015 het een en ander gaat veranderen.
Zo wordt de zorgpremie voor uw ziektekostenverzekering verhoogd met ongeveer €10.00 per maand. Het eigen risico gaat omhoog van € 360 naar € 375.
Daar staat tegenover dat de zorgtoeslag voor de lage inkomens wordt verhoogd.
De inkomensgrens voor de hogere inkomens wordt verlaagd, waardoor veel mensen die nu nog zorgtoeslag hebben, dit in 2015 niet meer ontvangen.
De ouderenkorting wordt stapsgewijs verlaagd. Dit is een heffingskorting voor AOWers, waardoor men minder belasting betaalt.
Wordt deze heffingskorting lager, dan wordt het inkomen ook lager.
In 2016 verdwijnt de ouderentoeslag op uw spaargeld.
Afhankelijk van het inkomen, heeft iedereen die ouder is dan 65 jaar, recht op een hogere vrijstelling van zijn vermogen, boven op de zogenaamde heffingsvrije voet.
Iedere burger in Nederland wordt dan in 2016 gelijkgesteld voor zijn vermogen.
Dit kan voor senioren die spaargeld hebben, betekenen dat ze vanaf 2016 wel of meer belasting moeten gaan betalen over hun spaargeld.
We wachten de nieuwe ontwikkelingen maar af en houden u op de hoogte.

 

Week 38

Uitnodiging Senioren middag op 15 oktober 


“Ketenzorg hulp bij Dementie”     

De KBO afdeling Maaskernen heeft in 2013 al twee themamiddagen aandacht besteed aan  de preventie van dementie  d.m.v. geheugentraining en aan de oorzaken en de (vroegtijdige) behandel- mogelijkheden van Dementie/Alzheimer.   

Om de informatie met betrekking tot deze ziekte volledig te maken organiseert de KBO afdeling Maaskernen, in samenwerking met de Gemeente Maasgouw, een derde informatie middag over de vele hulpverleningsmogelijkheden die er zijn in het algemeen en in de regio Midden-Limburg. Van de mensen met (beginnende) dementie woont 67% thuis, waar ze veelal  langdurig verzorgd worden door mantelzorgers, de partner, kinderen en andere naasten. Zonodig  wordt er, op verwijzing van de huisarts, aanvullende professionele zorg  en ondersteuning geboden door zogenoemde  “casemanagers” van het  Ketenzorgproject Hulp bij Dementie Midden-Limburg. Zij coördineren alle hulp met betrekking tot de zorg of begeleiding in de thuissituatie of “elders”.  

Op 15 oktober a.s. zal nadere informatie gegeven worden over hoe de Ketenzorg, de hulp bij Dementie in Midden-Limburg, daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht. Welke partijen zijn  erbij betrokken en hoe u in contact kunt komen met een casemanager en wat  deze voor u kan betekenen. Allemaal heel praktische zaken waar  KBO Maaskernen, de Gemeente Maasgouw en het team van “het project Ketenzorg Dementie” u tijdens deze middag graag over wil informeren.

Alle senioren  ( 55+) uit de gemeente Maasgouw zijn voor deze middag  van harte uitgenodigd in  gemeenschapshuis “De Spil “ te Maasbracht. Deelname is kosteloos.

Het programma ziet er als volgt uit:
 
13.00 uur   Inloop en mogelijkheid om de aanwezige informatie stands te bezoeken.
Ontvangst met koffie/thee.
14.00 uur   Welkomstwoordje door de voorzitter.
14.10 uur   Kort woord door de wethouder. Mevr. J. Smeets-Palmen.
14.20 uur   Inleiding en algemene informatie door de projectcoördinator, Dhr. Ron Colaris.
14.50 uur   Pauze met koffie en iets lekkers.
15.20 uur   Hoe verloopt de hulpverlening bij dementie in de praktijk?
Gelegenheid om vragen te stellen of om individueel een afspraak te maken met een
van de aanwezige casemanagers.
16.15 uur   Sluiting door de voorzitter.
Daarna is er nog de mogelijkheid om de stands te bezoeken.

Aanmelden voor 10 oktober bij:  Riny Claessen tel: 463441
Jessy van Houtum tel: 463439
Tilly van Pol-Nissen tel: 551721

 

Week 37

Nep-emails banken en overheid

De laatste tijd merken we dat er veel nep-emails worden verstuurd door de belastingdienst en banken. De belastingdienst verzoekt u dan om een link te openen, waardoor u uw aangifte kunt inzien en eventueel wijzigen.
Ook nep-emails van de toeslagendienst worden regelmatig verstuurd.
We willen u erop wijzen dat de belastingdienst en de toeslagendienst nooit iets naar u toe sturen per email!
Ze bellen u alleen of sturen u een brief. Verwijder dit soort emails dus direct en klik nergens op. Verwijderen dus!
Ook emails van de banken zoals b.v. de ING bank, ABN AMRO bank, SNS bank of Rabobank  nooit openen. De banken sturen nooit emails naar u toe om uw gegevens te controleren.
De bank belt u bij vragen of stuurt u een brief.
Het kan wel gebeuren dat de bank u mailt nadat u contact heeft gehad met de bank over bankzaken. Maar u weet dan , dat u zelf uw email adres aan de bank heeft gegeven en dan staat er ook de naam bij van de medewerker die u heeft gesproken.
Dus open deze emails van banken nooit waarin gevraagd wordt om uw gegevens te toetsen. Doet u dit wel, dan loopt u het risico  dat onbekenden  uw bankrekening kunnen leeg plunderen.

Rectificatie:
Twee weken geleden is er in het overzicht van de bijeenkomsten van de gemeente voor de senioren in de kernen een fout gemaakt.
De bijeenkomst in Stevensweert is niet op woensdag 1 oktober maar op dinsdag 30 september.

 

Week 36

Lidmaatschap KBO afdeling Maaskernen

Iedere week plaatst  onze vereniging een artikel in het Maasgouwnieuws en de parochieblaadjes over actuele onderwerpen.
Deze artikelen worden ook geplaatst op onze website www.kbomaaskernen.nl
Uit reacties van de  leden merken we dat deze artikelen vaker nog eens worden gelezen op onze website.
Op deze manier proberen we onze leden en alle 55-plussers uit onze gemeente Maasgouw op de hoogte te houden van diverse actuele onderwerpen.
Voorts organiseren we maandelijks activiteiten, zoals thema middagen over diverse onderwerpen, busreizen, educatieve voorlichtingsmiddagen, bootreis enz.
De belangen van senioren worden ook behartigd in het Wmo platform Maasgouw waarin een vertegenwoordigster zit uit ons bestuur.
Verder is er ook hulp voor uw belastingen, hulp bij het invullen van formulieren, hulp bij uw vragen enz..
Iedere maand ontvangen de leden gratis het blad de Nestor. Hierin staan veel interessante artikelen.
In oktober organiseren we in samenwerking met de gemeente Maasgouw een themamiddag voor alle senioren uit Maasgouw.
In  november is er een middag, waarin Kersten  Revalidatietechniek u op de hoogte brengt van alle huidige  hulpmiddelen.
In december organiseren we onze jaarlijkse kerstmiddag.
Nieuwsgierig geworden? Meld u zich dan nu aan als lid van onze vereniging.
Wordt u nu lid, betaalt u slechts nog € 5,00 contributie voor dit jaar.
Dus pak de telefoon en bel naar 463441 om zich aan te melden als lid.

 

Week 35

Informatiebijeenkomsten nieuwe veranderingen WMO 2015

In 2015 gaat er veel veranderen binnen de WMO. Er wordt van iedereen verwacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, zelfredzaamheid, meedoen in de maatschappij, elkaar helpen waar nodig is, mantelzorg en ondersteuning vanuit de gemeente, als het op eigen kracht of met hulp van omgeving niet meer lukt.
Deze veranderingen zullen voor veel senioren belangrijk zijn.
Daarom organiseert de gemeente bijeenkomsten speciaal voor senioren in alle kernen.
Tijdens deze bijeenkomsten  worden alle veranderingen duidelijk uitgelegd en kunt u antwoorden krijgen op de vragen die u heeft.
De KBO afdeling Maaskernen raadt dan ook alle senioren in onze gemeenten aan om deze bijeenkomsten bij te wonen .Deze bijeenkomsten zijn voor alle senioren, ongeacht of  u lid bent of niet van een seniorenvereniging.
Deze middagen beginnen om 14.00 uur en duren tot 16.30 uur.
In Stevensweert is dit op woensdag 1 oktober in het Trefcentrum.
In Ohe en Laak is dit op dinsdag  28 oktober  in het MFC.
In Maasbracht is dit op dinsdag  7 oktober in De Spil.
In Brachterbeek is dit op maandag  27 oktober  in het Baekerhoes.
En in Linne op woensdag  29 oktober in de Harmoniezaal.
We raden u aan om deze middagen in uw eigen kern te bezoeken.

 

Week 34

Aanvullende AOW

Ouderen die geen volledige AOW hebben opgebouwd , omdat ze in het verleden in het buitenland hebben gewoond en of gewerkt hebben, ontvangen bij het bereiken van de AOW leeftijd geen volledige AOW.
Per jaar dat men in het buitenland heeft doorgebracht wordt de AOW met 2% gekort.
Heeft men verder geen inkomen  dan kan men in aanmerking komen voor de AIO, aanvullende inkomensvoorziening ouderen.
Om hiervoor in aanmerking te komen mag u geen ander inkomen ontvangen dan de AOW. Ook uw spaargeld telt mee.
Heeft u vermogen dat meer is dan de grens voor een bijstandsuitkering, dan ontvangt u deze AIO niet. Ook wanneer u nog een pensioen ontvangt uit het buitenland, komt men meestal niet in aanmerking voor de AIO uitkering.
De Sociale Verzekeringsbank doet de aanvraag voor de AIO en zorgt ook voor de uitbetaling.
Mocht u in aanmerking komen voor deze AIO uitkering, neem dan contact op met de SVB.
Ze sturen u dan een formulier waarin om al uw gegevens wordt gevraagd wat betreft inkomen en bezit.
Daarna wordt bekeken of u in aanmerking komt voor deze aanvulling op uw AOW.

 

Week 32

Fietstocht woensdag 20 augustus

Woensdag 20 augustus gaan we samen fietsen. We starten om 13.00 uur bij de Spil in Maasbracht. We fietsen ± 35 km door een heel gevarieerd landschap. Er is een stop in Horn, waar we koffie/thee met vlaai, of een andere consumptie, kunnen gebruiken. Iedereen bestelt zelf en rekent ook zelf af. In verband met het reserveren van de accommodatie is aanmelden noodzakelijk.  U kunt zich tot en met 15 augustus aanmelden bij: Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721 
Bij slechte weersomstandigheden gaat de fietstocht niet door. We hopen echter dat de weergoden ons gunstig gezind zijn.
Heeft u zin in een mooie fietstocht, meldt u zich dan nog snel aan.

 

Week 31

Woonwensen onderzoek

De inwoners van Maasbracht en Brachterbeek hebben enkele weken geleden een brief ontvangen om mee te doen aan het woonwensen onderzoek.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Gendermarketing in opdracht van de gemeente Maasgouw.
Met dit onderzoek wil onze gemeente de woonwensen van jong en oud in kaart brengen. Waar zitten  de knelpunten wat betreft wonen, veiligheid, leefbaarheid enz. en wat zijn uw wensen omtrent deze zaken.
Dit onderzoek kunt u invullen via de website www.thuisinmaasgouw.nl.
Het onderzoek is gemakkelijk in te vullen.
Niet alle senioren beschikken over een computer. Daar het van groot belang is dat ook veel senioren aan dit onderzoek meedoen, immers senioren worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, vragen wij u dus mee te doen aan dit onderzoek via de computer .
Heeft u geen computer, dan kunt u een papieren vragenlijst aanvragen via telefoon 06-46428736.
Maak gebruik van deze gelegenheid en maak uw woonwensen kenbaar!

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2014 nrs 31 t/m 40