Week 30

Verandering hulp bij het huishouden

In het kader van de nieuwe wet Wmo in 2015 gaat er het een en ander veranderen voor mensen die reeds hulp bij de huishouding hebben.
De gemeenten moeten 40% bezuinigen binnen deze vorm van hulp.
De gemeente Maasgouw heeft ervoor gekozen dat u uw hulp niet kwijtraakt maar minder uren krijgt per 1 januari 2015.
Iedereen die hulp bij het huishouden heeft, heeft onlangs een brief ontvangen van de gemeente. U krijgt een herindicatie. De situatie van deze cliënten wordt opnieuw beoordeeld door Wmo consulenten aan de hand van het keukentafelgesprek.
Na dit gesprek wordt bekeken of en hoeveel ondersteuning  u nodig heeft.
Aan de hand van een nieuw normeringskader wordt bepaald hoeveel uren u nog zult ontvangen voor de hulp bij het huishouden.
In de praktijk betekent dit dat er minder tijd zal worden besteed aan met name zware huishoudelijke taken en de was.
Vóór 1 oktober zal iedereen een herindicatie krijgen. De nieuwe indicatie zal dan op 1 januari 2015 ingaan.
Het uitgangspunt van de Wmo is en blijft immers dat men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan meedoen in de samenleving.
Voor vragen hierover kunt u bellen naar de gemeente via telefoonnummer 0475-852500

 

Week 29

Warmte

Het is weer zomertijd, een periode  waarin de temperaturen hoog kunnen stijgen.
Veel mensen genieten van de warmte, anderen kunnen er slecht tegen.
Voor veel senioren zijn hoge temperaturen niet altijd even aangenaam.
Daarom enkele tips om deze warme tijd toch goed door te komen.
Zorg ervoor dat u voldoende drinkt!  Door de warmte gaat u zweten en verliest u veel vocht, drink daarom voldoende verspreid over de hele dag.
Ga niet in de volle zon wandelen of fietsen of zware lichamelijke werkzaamheden verrichten. Wacht met een dagje winkelen tot het weer koeler is.
Pas uw tempo aan  en blijf binnen in de koelte van uw huis.
Ga ook geen uren in de volle zon zitten.
Open ’s morgens vroeg uw ramen en deuren en sluit deze weer wanneer de zon echt begint door te komen.
Is het in de latere avonduren weer koeler, zet dan alles weer even open.
Een ventilator in huis kan ook verkoeling brengen.
Met deze tips kunt u de hoge temperaturen beter aan.

 

Week 28

Brief CAK Compensatie eigen risico

De compensatie eigen risico is door het regeerakkoord per januari 2014 afgeschaft.
Mensen die veel ziektekosten maakten door medicijnen, behandelingen enz. werden ieder jaar door het CAK hiervoor gecompenseerd.
Dit is vanaf dit jaar niet meer zo.
Iedereen die deze compensatie eigen risico de afgelopen jaren heeft ontvangen, heeft een brief ontvangen van het CAK.
Daarin wordt vermeld dat deze regeling overgaat naar de gemeenten.
Gemeenten ontvangen een aanvullend budget waarmee zij burgers kunnen ondersteunen. Hoe ze dat gaan doen kan per gemeente verschillen. De gemeentes zijn nog bezig met het opstellen van het beleid hierover. Gemeente kunnen burgers
ondersteunen via de WMO en of bijzondere bijstand.
Bij de brief die men heeft ontvangen zit een kaart die u getekend kunt terug sturen naar het CAK. U geeft dan toestemming aan het CAK om aan uw gemeente alleen uw naam en adres en burgerservice nummer door te geven.
Zo weet de gemeente dat u jaarlijks deze compensatie heeft ontvangen.
Het terugsturen van de kaart betekent niet automatisch dat u een vervangende vergoeding ontvangt.
Dat hangt af van uw situatie en de voorwaarden van de nieuwe regeling die uw gemeente heeft opgesteld.
Wij adviseren u toch deze kaart ondertekend aan het CAK terug te sturen. Mocht u voor deze regeling door de gemeente in aanmerking komen, dan zult u te zijner tijd vanzelf een brief ontvangen van de gemeente.

 

Week 27

Keukentafelgesprek

Iedereen die een individuele voorziening of een algemene voorziening aanvraagt via de WMO van de gemeente krijgt sinds circa 1 jaar te maken met het keukentafelgesprek.
U vraagt bijvoorbeeld  hulp in de huishouding aan .Hiervan wordt een melding gemaakt en vervolgens neemt de Wmo consulent contact met u op voor het maken van een afspraak voor het zogenaamde keukentafelgesprek.
De Wmo consulent komt dan bij u aan huis voor een bezoek.
Tijdens dit bezoek wordt uw vraag behandeld. Er wordt gekeken naar wat u zelf nog kunt, wat kunnen de mensen in uw omgeving voor u doen, waarom heeft u hulp nodig enz.
Het hele sociale netwerk om u heen wordt in kaart gebracht. Zelfredzaamheid  en participatie zijn de belangrijkste doelen binnen de nieuwe Wmo wet.
De Wmo consulent maakt een verslag van dit gesprek. Dit verslag wordt u na enkele weken toegestuurd . U moet dan  dit verslag goed lezen en bij akkoord  tekenen en terug sturen naar de gemeente.
Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen en ontvangt u bericht van de gemeente  over het genomen besluit.
Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u altijd nog bezwaar aantekenen.
Een tip willen we iedereen die een voorziening aanvraagt, meegeven.
Heeft u een aanvraag ingediend voor een voorziening, zorg dan dat u tijdens dit keukentafelgesprek niet alleen bent. Zorg dat uw partner, zoon of dochter, of een ander familielid of bekende bij dit gesprek aanwezig is. Twee horen meer dan een!

 

Week 26

Boottocht zaterdag 26 juli 2014

Op zaterdag 26 juli organiseren we weer de jaarlijkse boottocht. Dit uitstapje is bij uitstek geschikt voor leden die slecht ter been zijn en niet aan andere excursies kunnen deelnemen. Uiteraard zijn alle leden van harte welkom. De boottocht wordt verzorgd door rederij Cascade uit Wessem met de "Stadt Wessem". Vanaf 9.30 uur inschepen aan de Cruise Terminal Maasbracht. We vertrekken om 10.00 uur vanuit Maasbracht en zijn om 16.30 uur weer terug. We varen via de Maas richting Venlo, vaartijd ± 3 uur, waarbij we verschillende sluizen passeren. We varen terug naar Maasbracht via het Lateraalkanaal. Verwachte aankomst 16.30 uur. De kosten bedragen € 26,00.  De kosten zijn inclusief koffie/thee, Limburgse vlaai en lunch. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden tot 15 juli  bij Tilly van Pol-Nissen 0475551721 .
Bij opgave graag aangeven of u gebruik maakt van een rolstoel. U dient het bedrag ook voor 15 juli over te maken op rekeningnummer
NL 95RABO0127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van boottocht.
Ben u geen lid, en wilt u toch eens deze jaarlijkse boottocht meemaken, wordt dan nu lid.
De contributie voor dit jaar is nu nog € 10,00 indien u nu lid wordt.
Ook ontvangt u dan nog maandelijks het blad de Nestor en u kunt dan deelnemen aan onze verdere activiteiten in 2014..
Ook kunt u bij ons terecht voor al uw vragen over de WMO,  belastingen, hulp bij het invullen van formulieren enz. Meld u zich dus nu aan.!

 

Week 25

Veranderingen WMO 2015

Vanaf 1 januari gaat er veel veranderen binnen de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
Er zal vanaf  volgend jaar veel meer een beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid en zelfkracht van de burger. Dit wordt de participatie-samenleving genoemd.
Veel senioren maken zich nu reeds zorgen wat het voor hen gaat betekenen.
Kan ik mijn huishoudelijke hulp houden?
Behoud ik mijn PGB?  Kan ik nog voorzieningen aanvragen zoals een rolstoel, een scootmobiel of een traplift?  Krijg ik nog wel hulp ?
Dat er onrust is onder de senioren merken we aan de vele vragen die gesteld worden.
In het najaar 2014 presenteert de gemeente de nieuwe uitvoeringsnota WMO 2015.
In deze beleidsnota worden alle veranderingen en verordeningen beschreven.
We kunnen u nu reeds mededelen dat onze gemeente Maasgouw na de zomer middagen in de kernen van onze gemeente zal organiseren, waar deze veranderingen zullen worden besproken en toegelicht.
We raden u dan ook aan om het gemeentenieuws in het Maasgouwnieuws goed te blijven volgen.
De gemeente Maasgouw zal haar burgers tijdig informeren waar en wanneer deze bijeenkomsten gehouden worden.
We hopen dat veel senioren deze middagen zullen bezoeken, zodat u tijdig geïnformeerd bent over de op handen zijnde veranderingen.
We houden u hierover op de hoogte.

 

Week 24

Digitale brievenbus

Steeds meer gaan de overheid, gemeenten en andere officiële instanties er toe over om de burger te informeren via de digitale brievenbus.
Dit wil zeggen dat de post van een instantie via de email wordt ontvangen.
Dit is een ontwikkeling die in deze moderne tijd niet te stoppen is.
Het gaat sneller, is gemakkelijk en bespaart de verzender veel kosten (papier, postzegels enz.)
Toch zijn er nog genoeg senioren die niet over internet en een computer beschikken.
Dus de gewone post zal toch nog een aantal jaren blijven.
Het digitale loket is in opmars bij de gemeenten. Handig als je iets snel wilt doorgeven.
Maar zodra iets niet direct lukt of je hebt meerdere vragen is het beter om niet digitaal te reageren op iets, maar gewoon de telefoon te pakken.
Brieven schrijven kan natuurlijk ook, maar brieven raken vaak zoek.
Bellen, naar de balie gaan of gewoon een afspraak maken, werkt dan veel sneller blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman.
Aan de balie of bij een persoonlijke afspraak krijgt 59 % van de mensen nog dezelfde dag antwoord blijkt ook uit dit onderzoek.
Heeft u dus vragen aan uw gemeente of een andere instantie, pak dan de telefoon of schrijf een brief indien u dit niet per email wilt doen.
Persoonlijk contact is immers nog altijd de beste manier om op uw vragen een antwoord te krijgen,

 

Week 23

Meer bedenktijd bij aankopen

Vanaf 13 juni 2014 gaat de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen, dus eigenlijk gezegd 2 weken.
Ook als u iets aan de deur koopt heeft u vanaf 13 juni 14 dagen, in plaats van nu 8 dagen, de tijd om deze aankoop te annuleren.
Dit gebeurt nu omdat de nieuwe Europese voorwaarden voor consumentenaankopen van kracht worden op 13 juni.
Deze nieuwe regels gelden alleen voor aankopen die u doet vanaf 13 juni dit jaar.
Zo zijn er nog meer nieuwe wijzigingen gekomen.
Vanaf 13 juni komt er een maximum tarief van € 1,00 per gesprek met 0900 informatie nummers.
Dit bedrag komt bovenop de normale belkosten.
Houd dus vanaf 13 juni uw telefoonrekening goed in de gaten indien u 0900 nummers hebt gebeld.
Kijk dan goed hoe lang u heeft gebeld en welke kosten in rekening zijn gebracht.
Verder verandert er nog iets.
Abonnementen voor een dienst, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een nieuw energiecontract, zijn pas rechtsgeldig vanaf 13 juni als u een contract ondertekend heeft.
Let hier goed op, dat kan veel ellende voorkomen.

 

Week 22

Mantelzorgboete voorlopig uitgesteld!

Op aandringen van een aantal belangenorganisaties en kritiek vanuit de maatschappij heeft de staatssecretaris besloten om de mantelzorgboete voorlopig uit te stellen.
De ouder die bij zijn of haar kind inwoont, wordt dus in 2015 nog niet gekort op de AOW.
De KBO is blij om te horen dat deze maatregel voorlopig of hopelijk helemaal van de baan is voor volgend jaar.
De staatssecretaris zal nu met andere maatregelen moeten komen om een bedrag van 200 miljoen te kunnen bezuinigen in de uitgaven in 2015. Hoe ze dat gaat doen,  dat moeten we afwachten.
Daarbij speelt de mantelzorger een grote rol. Mantelzorg is in de participatiemaatschappij zeer belangrijk.
Ouderen  worden immers geacht steeds langer thuis te blijven wonen met behulp van het sociale netwerk om hun  heen. Opname in een zorginstelling is nog maar alleen mogelijk indien men 24 uur per dag zorg nodig heeft.
We zullen het beleid van het kabinet ten aanzien van de bezuiniging in de zorg zeer nauwlettend blijven volgen en houden u op de hoogte.

Op 18 juni is er voor de leden een excursie naar het Maas-Binnenvaart Museum te Maasbracht
U kunt zich hiervoor  aanmelden bij Tilly van Pol telefoon 551721.
Voor meer informatie kijk in het Nestorjournaal bij de nestor van juni.

 

Week 21

Partner toeslag AOW

Iedereen die geboren is voor 1950 en een jongere partner heeft die de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt, ontvangt een extra bedrag bovenop zijn of haar AOW. Dit extra bedrag is de partnertoeslag.
Dit is een bedrag van € 734,41 bruto nu in 2014.
Deze toeslag stopt vanaf de dag dat uw partner de AOW zelf gaat ontvangen.
Heeft uw partner inkomen, dan wordt deze toeslag gekort of zelfs bij een te hoog inkomen van uw partner helemaal stopgezet.
De eerste € 222,84 inkomsten van uw partner worden niet gekort. Het meerdere inkomen wordt deels gekort.
Ook indien uw partner met vervroegd pensioen gaat, telt dit inkomen mee voor de berekening van de
partnertoeslag.
Is uw gezamenlijk inkomen inclusief de AOW meer dan € 2.599,21 per  maand, dan gaat er nog maximaal 10% van uw toeslag af.
Let op: koopt uw partner een pensioen af vóór het bereiken van de AOW leeftijd, dan geldt dit ook als inkomen voor de partnertoeslag.
Per 1 januari 2015 verandert er nog meer. Als u nu geen partnertoeslag krijgt omdat het inkomen van uw partner te hoog is, kunt u alsnog partnertoeslag krijgen als het inkomen van uw partner in 2014 daalt.
Vanaf 1 januari 2015 is dat niet meer mogelijk .Wilt u deze toeslag wel nog in 2015 ontvangen, dan moet u ervoor zorgen dat u in december 2014 er wel recht op heeft. Dit is mogelijk indien uw partner stopt met werken of minder gaat werken.
Iedereen die in 2015 of daarna de leeftijd van 65 jaar bereikt, ontvangt deze partnertoeslag niet meer.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2014 nrs 21 t/m 30