Week 10

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 19 maart a.s. organiseren we weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in de Spil te Maasbracht.
Deze ALV begint om 13.30 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee .
Wilt u de vergaderstukken inzien, deze liggen vanaf 12.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.
Tijdens het eerste gedeelte zullen het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de herverkiezingen van 3 bestuursleden  worden behandeld.
Na het officiële gedeelte is er een korte pauze, waarin u een lekker stuk vlaai aangeboden krijgt.
Na de pauze volgt er een lezing: Veiligheid in en om ons Huis, gepresenteerd door leden van het Politie Preventie  Team Veilig Wonen.
Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van de KBO afdeling Maaskernen.
We hopen dat veel leden deze interessante middag zullen bijwonen.

 

Week 9

Ziektekosten 2013

De afgelopen weken wordt vaak de vraag gesteld welke ziektekosten men nog mag aftrekken bij het indienen van de belastingaangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013.
Deze lijst verandert ieder jaar. Aftrekbaar zijn nog niet vergoede kosten voor voorgeschreven medicijnen, tandarts, scootmobiel, woningaanpassing onder bepaalde voorwaarden, fysiotherapie, bepaalde hulpmiddelen en kosten voor een gebit.
Ook de vervoerskosten naar arts of ziekenhuis en dieetkosten op doktersvoorschrift zijn aftrekbaar.
Indien iemand extra uitgaven heeft voor kleding en beddengoed, bij bepaalde ziektes kan dit het geval zijn, mag men een vast bedrag aftrekken van € 310.
Ook uitgaven voor ziekenbezoek van uw partner of huisgenoot is aftrekbaar, mits de zieke minimaal voor 30 dagen werd opgenomen.
De eigen bijdrage aan uw zorgverzekering voor een gehoortoestel is niet meer aftrekbaar. Heeft u meer betaald dan de maximale vergoeding, dan is dit meer betaalde bedrag wel aftrekbaar.
Let op: krukken, rollator en looprekken zijn nu niet meer aftrekbaar vanaf 2013.
Heeft u een scootmobiel dan mag u tevens bij hulpmiddelen, € 100 aftrekken voor het gebruik van de elektriciteit voor het opladen van uw scootmobiel.
Wat er bij de aangifte over 2014 gaat veranderen, is nog volkomen onduidelijk.

Tijdens de themamiddag op 19 februari  in de Spil heeft iemand een bril laten liggen met etui. Mist u uw bril bel dan even naar 463439.

 

Week 8

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 19 maart a.s. zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen.
Uit een landelijke peiling is gebleken dat men dit jaar maar een opkomstpercentage van 42 % verwacht.
Veel mensen hebben het gevoel dat hun stem er niet toe doet, ze doen toch maar wat, is wat men vaak in de wandelgangen hoort.
Toch is dit niet juist. De taak van de gemeenteraad is zeer belangrijk.
Alle besluiten en beleidsplannen die door het College van Burgemeester en Wethouders worden vastgesteld, moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
Dus eigenlijk heeft de gemeenteraad hierover het laatste woord!
Ook de KBO afdeling Maaskernen vindt de gemeenteraadsverkiezingen zeer belangrijk.
Onderwerpen zoals woningbouw voor senioren, de hulp in de huishouding, veiligheid op straat, de leefbaarheid in de kernen , sociale voorzieningen, enz. zijn zeer belangrijk voor senioren.
In 2015 worden de jeugdwet, de participatiewet en de begeleiding vanuit de AWBZ  (denk hierbij aan dagopvang ) overgeheveld naar de gemeente. Een enorme uitdaging voor de gemeente.
Daarom willen we extra benadrukken dat u uw stem niet verloren moet laten gaan.
De komende weken zullen alle partijen hun verkiezingsprogramma presenteren .
U kunt deze eens rustig bekijken en dan een besluit nemen welke partij volgens u het beste bij u past. Ook alle kandidaten zijn inmiddels bekend.
Daarom de tip: lees de verkiezingsprogramma’s eens rustig door en maak dan uw keuze.
Iedere stem is er een, ga dus stemmen op 19 maart!

 

Week 7

Belastingtelefoon

Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat het bellen naar de belastingtelefoon op eigen risico is. Uit het onderzoek blijkt dat zeer vaak door de belastingmedewerkers  een verkeerd antwoord wordt gegeven op een vraag.
De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan waarbij mysterie shoppers een tiental vragen stelde aan de medewerkers van de belastingdienst.
De Consumentenbond gaf de belastingdienst een 4,6 als cijfer.
Veel antwoorden klopten helemaal niet of maar gedeeltelijk.
Heeft u een vraag, u kunt gerust bellen naar de belastingdienst, maar let erop dat u het goede antwoord krijgt. Een tip is: bel nogmaals en vergelijk de antwoorden.
Kijk ook eens op www.belastingdienst.nl waar u ook veel antwoorden kunt vinden op uw vragen.
Twijfelt u nog, dan kunt u ook een brief sturen naar de inspecteur van uw belastingdienst waarin u verzoekt om een antwoord op uw vraag.
Bij het invullen van de belastingaangifte kunt u bij ieder onderdeel de vraagtekens aanklikken, waar heel duidelijk wordt uitgelegd hoe u de vraag moet invullen.
Heeft u dus een moeilijkere vraag of twijfelt u ergens over, zoek het dan eerst goed uit voordat u uw aangifte 2013 verstuurt. U blijft immers zelf verantwoordelijk voor uw aangifte! Voor vragen hierover bel 463439.
Mocht u veel vragen hebben, vraag dan voor 1april 2014 uitstel aan voor het indienen van uw aangifte. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2014.

 

Week 6

Toeslagen

De laatste weken hebben we veel vragen gekregen over de zorg- en huurtoeslag.
Zo was er vooral de vraag waarom de zorgtoeslag veel lager is dan in 2013.
De inkomensgrens voor de zorgtoeslag is voor echtparen gedaald van circa € 42.000 in 2013 naar circa € 35.000 in 2014.
In 2015 zal deze inkomens grens wederom verlaagd worden naar € 32.000.
Voor alleenstaande gelden andere bedragen maar ook deze zijn verlaagd.
Daarbij is ook het maandelijkse bedrag wat u ontvangt dit jaar door de Toeslagendienst verlaagd.
Dit is mede gebeurd omdat de premie voor uw ziektekostenverzekering gedaald is.
Ook over de huurtoeslag zijn er vragen gesteld.
De grootste verandering, wat betreft de huurtoeslag, is het feit dat de Toeslagendienst nu de huurtoeslag rechtstreeks overmaakt op uw eigen bankrekening en niet meer naar de verhuurder.
Daarom moet u nu iedere maand de volledige huur overmaken naar uw woningvereniging of verhuurder.
Heeft u dit jaar nog geen huurtoeslag ontvangen, neem dan contact op met de belastingdienst telefoon: 0800-0543.

Er zijn nog een aantal leden die de contributie niet betaald hebben,
We verzoeken deze leden om dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

 

Week 5

Themamiddag “Ouder worden en financiën” op woensdag 19 februari.

Wat als ik later in een verzorgingshuis kom te wonen? Welke financiële zaken moeten dan geregeld worden? Tegen welke praktische problemen lopen we aan als ik of mijn partner te maken krijgt met Alzheimer? Het geeft een gerust gevoel om te weten dat u uw financiën goed geregeld heeft, voor nu en in de toekomst. Daarom organiseren wij de bijeenkomst “Ouder worden en financiën”.
Wij organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met de Rabobank Roermond-Echt op 19 februari aanstaande.
Een inleider van Alzheimer Nederland zal spreken over de maatschappelijke gevolgen van ouder worden. Vervolgens zal mr. S.J.M. van de Ven van het gelijknamige notariskantoor in Echt  ingaan op thema’s als vermogen en zorg, schenken, bewind voering, volmachten en het opstellen van een levenstestament. Het is goed om eens stil te staan bij deze onderwerpen en vervolgens zelf de touwtjes in handen te nemen.
Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom in gemeenschapshuis De Spil te Maasbracht.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
13.30        Ontvangst
14.00        Openingswoord
14.10        Inleiding Alzheimer Nederland ( Nol Versleijen)
15.00        Pauze 
15.30        Inleiding notaris mr. S.J.M. van de Ven
16.20        Afsluiting
Aanmelden voor 18 februari bij Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721 .
Wilt u deze middag bijwonen en u bent nog geen lid, meldt u zich dan nu aan als lid en bel naar 463441.

 

Week 4

Tips voor uw administratie

Het komt vaak voor dat mensen hun financiële administratie niet op orde hebben.
De brieven die binnen komen, worden wel geopend maar overal neer gelegd.
Bankafschriften wordt soms niet naar gekeken.
Om het voor u zelf wat gemakkelijker te maken volgen hier wat tips.
Heel belangrijk is dat u zorgt voor overzicht.
Stop uw bankpapieren in een aparte klapper en kijk ieder afschrift na.
Doe dit eens een paar maanden en kijk dan waar u uw geld allemaal aan uitgeeft.
Is het Staatslot wel nodig? Of de postcode loterij?
Aan hoeveel goede doelen schenkt u iedere maand?
Maak er eens een overzicht van en kijk waar u kunt besparen en misschien kunt u zo wat geld overhouden voor leuke of andere dingen.
Geef geen geld uit aan dingen die u eigenlijk niet nodig hebt. Laat u niet verleiden door aanbiedingen die eigenlijk overbodig voor u zijn.
Zeg het abonnement op van de krant of tijdschriften die ongelezen bij het oud papier gaan.
Stop ook uw verzekeringen bij elkaar in een map. Kijk er eens goed naar. Misschien heeft u dingen verzekerd die overbodig zijn.
Maak een aparte map voor uw jaaropgaves, pensioenoverzichten en belastingpapieren.
Zo heeft u dan alles gemakkelijk bij de hand en kunt u uw papieren ook goed terug vinden. Het is even wat uitzoek werk, maar het geeft wel een goed gevoel als uw administratie op orde is.

 

Week 3

Belastingaangifte 2013

Binnen enkele weken valt bij de meeste mensen weer de blauwe envelop in de bus.
Dus weer tijd om uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2013 in te dienen.
De jaaropgaven van uw AOW en pensioenfondsen zult u eind januari, begin februari ontvangen.
Wat heeft u nog meer nodig voor uw aangifte?
De WOZ waarde van uw eigen huis. Deze vindt u op de rekening van de gemeentelijke belastingen die u in 2013 van de gemeente heeft ontvangen.
Dus niet de rekening die u dit jaar ontvangt van de gemeente!
Heeft u nog een hypotheek op uw huis, dan ontvangt u binnenkort ook hiervan het jaaroverzicht.
De banken sturen u deze maand of begin februari ook het fiscale overzicht van uw banktegoeden.
Heeft u in 2013 ziektekosten gemaakt, zoals bv. tandartskosten, dieet, eigen bijdrage fysiotherapie, eigen bijdrage gehoorapparaat, reiskosten naar arts of ziekenhuis, medicijnen op doktersvoorschrift die u zelf moest betalen of andere medische kosten die niet vergoed werden door de zorgverzekeraar, verzamel die dan nu al. Heeft u alles bij elkaar, maak dan op tijd een afspraak met de belastingconsulente van de KBO. Bel hiervoor naar 463439. Wacht hiermee niet tot eind maart!

 

Week 2

IBAN-Nummer

Per 1 februari a.s. is het gebruik van het IBAN-nummer verplicht voor al uw bankzaken.
De leden van onze afdeling hebben enkele weken geleden de nota contributie 2014 ontvangen, waarin ons IBAN-nummer vermeld stond. Toch hebben we veel vragen gekregen van leden over het gebruik van dit Iban-nummer.
Het Iban-nummer is ingevoerd om in het hele eurogebied op dezelfde manier te kunnen betalen en per bank naar alle euro landen gemakkelijker geld over te kunnen boeken.
Dit nummer heeft 18 tekens.
Doet u uw bankzaken via internetbankieren dan is er niet veel aan de hand.
U vult het gewone oude banknummer nog in en de computer vult automatisch het IBAN-nummer in.
Senioren die nog gebruik maken van het overschrijfboekje, moeten  zo snel mogelijk een nieuw overschrijfboekje aanvragen bij uw eigen bank. Vanaf 1 februari a.s. kunt u het oude boekje niet meer gebruiken.
Alle instellingen, verenigingen, goede doelen enz. zijn verplicht om vanaf 1 februari hun IBAN nummer op hun rekeningen te vermelden.
Wilt u geld overboeken en u heeft geen IBAN-nummer van degene waarnaar u het geld wilt overboeken, dan kunt u dit gemakkelijk vinden via google op internet.
Daar staat dan een programma, waarin u het oude rekeningnummer kunt ingeven en het IBAN-nummer verschijnt dan op uw scherm.
Voor vragen bel 463439.

 

Week 1

Themamiddag: Gemeenteraadsverkiezingen 15 januari.

In maart 2014 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. De KBO behartigt de belangen van senioren in de gemeente Maasgouw.
Daarom organiseren we op woensdag 15 januari 2014 voor alle senioren uit de gemeente Maasgouw een themamiddag over de gemeenteraadsverkiezingen en het ouderenbeleid in de gemeente Maasgouw. Hiervoor hebben we raadsleden van de verschillende politieke partijen in onze gemeente uitgenodigd om op deze middag in gesprek te gaan met onze leden over onderwerpen die van groot belang zijn voor de senioren. Tevens zullen we tijdens deze middag een terugblik werpen op de bijeenkomst in 2010. Zijn de beloftes die toen gemaakt zijn, ook uitgevoerd?
Er gaat veel veranderen binnen het ouderenbeleid. Denk hierbij aan de huishoudelijke verzorging, de ondersteunende begeleiding en taken die vanuit de AWBZ naar de gemeente over gaan.
Kortom een middag waarbij u uw stem kunt laten gelden. Meld u zich dus aan en laat uw stem niet verloren gaan! Deze middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden in de Spil te Maasbracht. Voor het programma van deze middag, zie tabblad "Actueel" aan de linkerzijde.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Tilly van Pol, telefoon 551721.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2014 nrs 1 t/m 10