Week 51

Let op. Huurtoeslag op uw eigen bankrekening!

Enkele weken geleden heeft de Belastingdienst Toeslagen bekend gemaakt om de huurtoeslag bij iedereen op de eigen bankrekening te storten.
Veel mensen lieten de afgelopen jaren hun huurtoeslag direct overmaken naar de woningvereniging of de verhuurder van hun woning.
Ze maakten dan de huur die ze nog moesten betalen, na aftrek van de huurtoeslag, zelf over naar de woningvereniging.
Vanaf 1 januari 2014 moet u de volledige huur van uw woning over maken naar de woningvereniging.
Op 20 december 2013 heeft u de eerste huurtoeslag voor januari 2014 op uw bankrekening ontvangen. De toeslagen worden immers een maand vooraf gestort door de Belastingdienst Toeslagen.
De Belastingdienst Toeslagen heeft dit gedaan om zo meer zich te krijgen op fraude die mensen plegen met de huurtoeslag.
Dus het geld wat u vanaf december iedere maand op de 20e van de maand ontvangt van de Toeslagendienst voor uw huurtoeslag is alleen bedoeld voor uw huur.
Geef dit geld niet uit aan andere dingen!
Let hier goed op, anders komt u in de problemen met het betalen van de huur.
Voor vragen hierover bel 463439.

 

Week 50

Het einde van het jaar nadert. De feestdagen staan voor de deur en het nieuwe jaar is weer in aantocht. Voor onze afdeling was 2013 een goed jaar.
De activiteiten die we organiseerden waren een groot succes en we ontvingen veel enthousiaste reacties van onze leden.
Afgelopen woensdag 11 december was er de jaarlijkse kerstmiddag. Dit was voor de bijna 200 aanwezige leden een onvergetelijke middag.
Het koor Die Moselsänger, zorgde voor een zeer bijzondere en muzikale middag.
Dit geeft het bestuur vertrouwen voor de toekomst. Daarom kunnen we u voor 2014 wederom een gevarieerd programma aanbieden.
Dit programma ontvangen onze leden begin januari samen met de contributienota per post.
Noteer alvast 15 januari in uw agenda. Dan organiseren we een middag in het kader van de a.s. gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
U wordt hierover nog nader geïnformeerd.
We bedanken onze leden voor het vertrouwen dat ze in het bestuur gesteld hebben.
We wensen onze leden mooie en gezellige kerstdagen en een voorspoedig, gelukkig maar vooral gezond 2014.
Misschien is lid worden van onze bloeiende vereniging een goed voornemen voor 2014! Iedereen vanaf 50 jaar kan lid worden.

 

Week 49

Toeslagen

Een dezer dagen valt de brief van de belastingdienst Toeslagen bij veel mensen in de bus. In deze brief wordt vermeld, hoeveel zorgtoeslag en huurtoeslag u ontvangt in 2014. De belastingdienst Toeslagen gaat ervan uit dat u zelf alles in deze brief goed nakijkt. Uw persoonsgegevens, uw inkomen en de eventuele huur van uw woning.
Denkt u dat het niet klopt, dan moet u dit zo spoedig mogelijk veranderen.
Heeft u een digidi code dan kunt u dit zelf aanpassen via mijn toeslagen op www.toeslagen.nl.
Heeft u geen digidi code dan kunnen we dat voor u aanpassen met een speciaal programma dat ontwikkeld is door de belastingdienst Toeslagen voor de ouderenbonden. U kunt hiervoor bellen naar 463439.
De zorgtoeslag in 2014 wordt voor iedereen lager. De overheid gaat door de bezuinigingen minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering.
Voor alleenstaanden geldt in 2014 een maximum inkomen van € 28.482 en voor partners is de maximale inkomensgrens om recht te hebben op zorgtoeslag € 37.145.
De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande is € 865, dit is per maand circa € 72.
De maximale zorgtoeslag voor partners samen is maximaal €1.655, dit is per maand circa €137. U kunt nu zelf vergelijken hoeveel zorgtoeslag u minder ontvangt dan in 2013.
Is uw inkomen net rond de maximale grens, zet de zorgtoeslag dan stop! Mocht na 2014 blijken dat uw inkomen gedaald is, dan kunt u nog met terugwerkende kracht de zorgtoeslag 2014 aanvragen tot 1 september 2015.

 

Week 48

Kerst/muziekmiddag woensdag 11 december

Het is inmiddels traditie geworden om het kalenderjaar alsmede ons activiteitenjaar af te sluiten met een kerst/muziekmiddag.
Deze middag vindt plaats op woensdag 11 december in de Spil te Maasbracht. De middag begint om 14.00 uur.
Die Moselsänger uit Schin op Geul zullen deze middag opluisteren.
Onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij kunt u genieten van een sfeervolle muziekmiddag.
Wij vragen u een tegemoetkoming in de kosten van € 3,00
U kunt zich aanmelden tot 6 december bij Riny Claessen-van Wegberg tel: 463441 of bij Tilly van Pol-Nissen tel:551721

Die Moselsänger.

De groep bestaat uit 12 zangers, die afkomstig zijn uit het hart van Zuid-Limburg. Ze hebben hun thuis in Schin op Geul en richten zich meer en meer op de eigen streek. Ze willen de toehoorders, zoals de titel van hun 5e cd aangeeft, een ″Grenzeloos Genoegen″ verschaffen, want ze zijn niet alleen afkomstig uit verschillende gemeenten en concerteren niet alleen al 10 jaar over de Nederlands-Duitse grens, hun repertoire is bovenal als grenzeloos te betitelen. Ze brengen van een vakantie in het buitenland melodieën mee, waarvan ze denken dat ze aanslaan. De koorbewerkingen van hun dirigent Leo van Weersch en eigen teksten van de koorleden maken het repertoire uniek. De liefde voor hun geboortestreek steken ze daarbij niet onder stoelen of banken, maar ook het aanvoelen van een volksmelodie uit een vreemd en ver land is aan de Moselsänger toevertrouwd.
Kortom:een middag die u niet mag missen. Meldt u zich dus snel aan.

 

Week 47

Lidmaatschap 2014

Het jaar 2013 nadert zijn einde. Een jaar waarop het bestuur van de KBO afdeling Maaskernen met voldoening op terug kijkt.
De themamiddagen werden goed bezocht. Ook was er veel animo voor de excursies en de boottocht. De seniorenmiddag in samenwerking met de gemeente Maasgouw werd bezocht door circa 260 mensen.
Op woensdag 11 december organiseren we onze jaarlijkse kerstmiddag.
Veel leden maakten gebruik van de belastingservice die we bieden.
Tevens hebben veel leden gebruik gemaakt van de ouderenadviseurs met hun vragen over de meest uiteen lopende zaken. Ook het maandelijkse blad de Nestor wordt door de leden zeer op prijs gesteld.
Ook onze website www.kbomaaskernen.nl wordt veel bekeken.
Op deze website kunt u alles lezen over onze vereniging.
Het bestuur heeft voor het jaar 2014 wederom een mooi programma samen gesteld, waarbij we rekening hebben gehouden met de interesse van al onze leden.
De contributie bedraagt in 2014 € 20,00 per lid.
Begin januari ontvangen de leden de rekening en het activiteitenprogramma.
Kortom: de KBO is een prima organisatie voor 50 plussers en de grootste vereniging  in de gemeente Maasgouw.
Is uw belangstelling gewekt, meldt u zich dan nu aan.
Wie nu lid wordt, is ook welkom op de kerstmiddag op 11 december a.s..

 

Week 46

Eindejaarstips 2013

Het jaar 2013 nadert zijn einde. We willen u wat fiscale tips geven om te besparen en te verdienen.
In de aangifte over 2014 mag u geen of bijna geen ziektekosten meer aftrekken.
Moet u dus nog kosten maken, tandarts of een hoorapparaat of steunzolen, doe het dan nog dit jaar.
Samenwonen: bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, regel het dan voor 1 januari door een samenlevingscontract af te sluiten. U bent dan vanaf 2014 fiscaal partners, wat bij de aftrekposten voordeel kan opleveren.
Betaalt u belasting over uw spaargeld, doe dan nu de aankopen die u misschien heeft uitgesteld. Uw saldo van uw spaargeld op 1 januari 2014 wordt dan lager en u betaalt ook minder belasting. Los eventuele kredietleningen af.
Heeft u een eigen huis met nog een kleine hypotheek, los hem dan nog dit jaar af.
Wordt u volgend jaar 65, betaal dan de hypotheekrente van januari tot en met 30 juni 2014 nog dit jaar. U ontvangt dan meer geld terug van de belastingdienst, immers als u 65 jaar bent valt u in een veel lager belastingtarief.
U kunt ook giften doen of schenkingen aan uw kinderen.
Check uw ziektekostenpolis goed. Heeft u die dure aanvullende verzekering wel nodig? Zeker nu de zorgverzekeraars hebben aangegeven dat de premie voor ouderen voor een aanvullende verzekering aanzienlijk verhoogd kunnen worden.
Heeft u een laag inkomen en heeft u nog nooit aangifte inkomstenbelasting gedaan, doe het dan nog dit jaar. U mag nog aangifte doen over de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. Aangifte doen kan lonen!
Betaalt u ieder jaar een voorlopige aanslag, vraag dan bij de belastingdienst een voorlopige aanslag 2014 aan, zodat u uw aanslag per maand kunt betalen.
Voor vragen hierover bel 463439.

 

Week 45

Themamiddag: Beter Zien op woensdag 20 november.

Goed kunnen zien is een groot goed. In druk verkeer is scherp zicht van levensbelang. Binnenshuis verkleint een heldere blik het risico op stoten en vallen. Bovendien is het heerlijk om te genieten van wat er om ons heen te zien is: een lachend kind, een vogel op het balkon, een mooi programma op de televisie.
Veel mensen doen zichzelf tekort door geen bril of de verkeerde bril te dragen. Bij oogcontroles blijkt dit regelmatig. Ook blijven oogaandoeningen vaak te lang onopgemerkt.

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de themamiddag:
Welke oogaandoeningen zijn er en hoe herkent u deze?
Hoe te handelen bij oogaandoeningen?
Wie kan u hierbij helpen?

De bijeenkomst wordt verzorgd door een deskundige voorlichter samen met een optometrist.
De middag vindt plaats in de Spil van 14.00 – 16.00 uur.
Aanmelden tot 19 november bij Tilly van Pol-Nissen tel:5551721
Deze middag is alleen voor leden. Bent u nog geen lid en wilt u toch deze themamiddag bijwonen, meld u zich dan nu aan als lid. Bel hiervoor naar 463441.

 

Week 44

Ziektekostenverzekering

Over enkele weken valt bij iedereen weer de nieuwe ziektekostenpolis 2014 in de bus.
Zoals het er nu naar uitziet, zullen de meeste zorgverzekeringen hun premie voor de basisverzekering laten zakken met circa € 10.
Het eigen risico gaat echter weer omhoog naar € 360.
De premies voor de aanvullende verzekeringen zullen waarschijnlijk licht stijgen.
Ieder jaar zijn er veel mensen die op internet de verschillende zorgverzekeringen vergelijken met elkaar wat betreft de premie en wat de aanvullende verzekeringen u te bieden hebben.
Dit kan soms uw maandbedrag behoorlijk verlagen.
Voor de basis verzekering is iedere zorgverzekeraar verplicht u aan te nemen. Dat is wettelijk zo geregeld. Voor de aanvullende verzekeringen is dit niet zo
Veel zorgverzekeraars vragen om uw medische gegevens voor de aanvullende verzekeringen. Indien iemand een of meerde ziektes heeft, mogen ze u weigeren.
Let hierbij dus goed op. Het is niet zo verstandig om bij de ene verzekering de basisverzekering af te sluiten en bij een andere zorgverzekeraar de aanvullende verzekeringen.
Denk hierbij aan fysiotherapie. Bij een bepaalde aandoening wordt dit eerst vergoed uit de aanvullende verzekering en daarna vanuit de basisverzekering.
Dit kan problemen geven tussen de verzekeringen onderling.
Voordat u besluit over te stappen, zoek dus alles eerst goed uit en bekijk of het overstappen voor u persoonlijk de moeite waard is.

 

Week 43

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Binnen enkele weken vallen de brieven van het CAK weer in de bus voor diegene die al jaren recht hebben op een jaarlijkse uitkering van de WTCG.
Deze tegemoetkoming is gebaseerd op uw zorgkosten gebruik over 2012.
Afhankelijk van leeftijd, inkomen en zorggebruik komt de tegemoetkoming dit jaar neer op een bedrag tussen de € 148 en € 494.
Nieuw dit jaar is dat deze tegemoetkoming inkomensafhankelijk is geworden.
Voor alleenstaanden mag het verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 24.570 en voor samenwonenden niet hoger dan € 35.100.
Is uw inkomen hoger dan deze beide bedragen, dan ontvangt u niets meer!
Dit jaar is het laatste jaar dat deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd.
Het is vrijwel zeker dat het volgend jaar deze tegemoetkoming en ook de compensatie eigen risico komen te vervallen.
Het geld wat hierdoor vrijkomt gaat grotendeels naar de gemeenten, die dit moeten verdelen onder de inwoners, die hiervoor in aanmerking komen. Het budget wat de gemeenten krijgen is echter een stuk lager dan nu aan deze regelingen wordt uitgegeven.
Ook deze tegemoetkoming door de gemeente zal inkomensafhankelijk worden.
Hoe dit in 2014 zal worden aangepakt is nog volstrekt onduidelijk.
Deze bezuinigingen zullen voor veel mensen een grote tegenvaller zijn.
We houden u op de hoogte van deze verdere ontwikkelingen.

 

Week 42

Eigen huis

De laatste tijd wordt in de media veel aandacht besteed aan het aflossen van uw hypotheek. Aflossen of sparen, wat is wijsheid?
Het antwoord hierop is afhankelijk van uw eigen situatie. Met name AOW’ers  met geen of weinig pensioen weten vaak niet dat ze door hun lage inkomenstarief maar weinig kunnen profiteren van de rente aftrek.
Heeft u dus nog een kleine hypotheek maar wel voldoende spaargeld, dan is het een optie om uw hypotheek af te lossen.
Heeft u naast uw hypotheek ook nog een lening voor iets anders afgesloten, dan kunt u beter deze lening aflossen. De rente op deze consumptieve leningen is meestal veel hoger dan de rente op uw hypotheek.
Heeft u uw spaargeld in de toekomst nodig, zeker met de steeds hogere eigen bijdrage in de gezondheidszorg, doe het dan ook niet. Los ook niet af als u nog geld aan uw kinderen wilt schenken.
Wilt u toch aflossen doe het dan op een moment, wanneer uw rentevaste periode is afgelopen. Meestal is op zo’n moment de aflossing boetevrij. Neem dan wel tijdig, minstens twee maanden van te voren, contact op met uw bank.
Mogelijk zal vanaf 2014 het maximale tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5 % worden verminderd. Een maatregel die vooral de hogere inkomens zullen merken.

 

Week 41

Hulpmiddelen

Voorzieningen die nodig zijn om bepaalde lichaamsfuncties beter te kunnen uitoefenen waren tot en met dit jaar fiscaal aftrekbaar bij de aftrekpost specifieke zorgkosten.
In het verleden heette dit gewoon de buitengewone uitgaven of ziektekosten.
Denk hierbij aan uw eigen bijdrage voor een gehoorapparaat, steunzolen, een kunstgebit, een prothese, een rolstoel, krukken, rollator, een scootmobile of een traplift.
Ook de verzekering en de reparaties van bepaalde hulpmiddelen zijn aftrekbaar bij uw aangifte.
Niet aftrekbaar zijn uitgaven voor een bril of contactlenzen.
Als u blind of slechtziend bent, de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond en bepaalde aanpassingen aan een computer zijn wel aftrekbaar.
Deze aftrekposten gaan vanaf 2014 verdwijnen bij uw aangifte.
Dit betekent dat alleen over de aangifte 2013 ( in het voorjaar 2014) er nog gebruik kan worden gemaakt van deze aftrekpost bij het indienen van uw belastingaangifte.
We geven u dan ook de tip mee: moet u nog medische koste maken zoals hierboven genoemd doe het dan nog dit jaar. Dan kunt u er nog gebruik van maken bij het indienen van uw aangifte.
Let er wel op dat de hulpmiddelen medisch noodzakelijk zijn en de rekening moet in 2013 betaald zijn.
Voor vragen hierover bel 463439.

Seniorenmiddag 23 oktober
U kunt zich nog aanmelden voor de seniorenmiddag in de Spil tot 17 oktober.
Deze middag is voor alle senioren uit Maasgouw, ongeacht of u lid bent of geen lid van de KBO afd. Maaskernen. Het belooft een boeiende middag te worden  en u krijgt alles te horen over het ouderenbeleid nu en in de toekomst. Aanvang 14.00 uur.
Meld u zich dus snel aan en bel 463439, 463441 of 551721

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2013 nrs 31 t/m 40