Week 40

Participatie
De kranten staan er de laatste weken vol van en ook de tv wordt er veel aandacht aan besteed. Nederland moet veranderen in de komende jaren van een verzorgingsstaat naar een participatie staat.
Iedereen moet zich gaan inzetten voor een ander. Voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking wordt het niet meer vanzelfsprekend dat ze hulp krijgen vanuit de WMO of vanuit de AWBZ.
Er wordt verwacht dat men steeds langer thuis in de eigen vertrouwde omgeving blijft wonen. Zelfredzaamheid staat voorop. Hulp kan geboden worden door de partner, familie, buren of vrienden. Alleen wanneer het netwerk rondom de persoon , die hulp nodig heeft, niet de nodige hulp en steun kan bieden, pas dan komen de professionals om de hoek kijken. Het is dus niet meer wat je wil maar wat kun je nog.
Uit een artikel in de volkskrant blijkt dat de staatssecretaris van Volksgezondheid plannen heeft om degene die zorg vraagt, ook wordt gevraagd om vrijwilligerswerk te gaan doen.
In theorie een nobel streven, maar of dit in de praktijk ook zo zal zijn en kan  zullen we moeten afwachten. We houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen hier over.

Seniorenmiddag 23 oktober
U kunt zich nog aanmelden voor de seniorenmiddag in de Spil tot 16 oktober.
Deze middag is voor alle senioren uit Maasgouw, ongeacht of u lid bent of geen lid van de KBO afdeling Maaskernen. Het belooft een boeiende middag te worden en u krijgt alles te horen over het ouderenbeleid nu en in de toekomst. Aanvang 14.00 uur.
Meld u zich dus snel aan en bel 463439, 463441 of 551721.

Week 38

Seniorenmiddag 23 oktober

Op woensdag 23 oktober organiseert de KBO afdeling Maaskernen in samenwerking met de gemeente Maasgouw een seniorenmiddag voor alle senioren uit Maasbracht, Linne, Stevensweert en Ohe en Laak.
Deze middag is dus niet alleen toegankelijk voor onze leden maar voor alle senioren  uit de bovengenoemde kernen.
Deze middag wordt gehouden in de Spil te Maasbracht en begint om 14.00 uur en zal duren tot circa 16.15 uur.
Het thema voor de ze middag is: De zorg voor ouderen in de nabije toekomst.
Tijdens deze middag zult u geïnformeerd worden over het landelijke, provinciale en gemeentelijke ouderenbeleid.
Alles gaat veranderen, de verzorgingsstaat verdwijnt en er wordt veel meer van u zelf  verwacht. Iedereen zal meer moeten participeren in de samenleving.
Er zijn ingrijpende veranderingen op komst. Ouderen en hun naasten moeten zaken  vaker zelf gaan regelen en oppakken ( en betalen). Wat gaat dit voor u betekenen?
Kortom een middag die u niet mag missen!
U kunt zich hiervoor aanmelden voor 16 oktober a.s. bij:
Jessy van Houtum telefoon 463439, Tilly van Pol-Nissen telefoon 551721 of bij Riny Claessen telefoon 463441.
Op 9 oktober a.s. zal het radioprogramma 3ML Hallo Midden Limburg tussen 11.00 uur en 12.00 uur twee bestuursleden live interviewen over deze middag.

Week 37

Bezuinigingen

De kranten staan er dagelijks vol van. Het kabinet wil ingrijpende veranderingen binnen de zorg en de aftrekposten voor de belastingaangifte.
Het is opvallend dat veel plannen al weer veranderd zijn.
Zo is nu opeens uitgelekt dat de gemeentes waarschijnlijk niet de taak op zich hoeven te nemen voor de persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding, maar dat dit zal gaan gebeuren door de zorgverzekeraars.
De 33% korting op de eigen bijdrage aan de WMO ( huishoudelijke hulp) en de eigen bijdrage in een AWBZ instelling verdwijnen.
Dit betekent dat een cliënt meer gaat betalen voor de huishoudelijke hulp en eigen bijdrage hulpmiddelen. De cliënten in een AWBZ instelling zouden op een of andere manier gecompenseerd worden. Hoe is nog volstrekt onduidelijk hoe dit gaat gebeuren.
Ziektekosten zijn vanaf 2014 niet meer fiscaal aftrekbaar.
De tegemoetkoming WTCG, uitgekeerd door het CAK verdwijnt.
Ook zijn er plannen om de compensatie eigen risico af te schaffen.
Wie kan er door de bomen het bos nog zien? We moeten maar afwachten wat er nu werkelijk gaat gebeuren. Het is zeer jammer dat zo veel groepen mensen in het ongewisse blijven over hun financiële situatie.
Duidelijk is in ieder geval dat de minima en chronisch zieken  en gehandicapten er weer op achteruit gaan.
De toekomst zal het leren hoe het er allemaal zal gaan uitzien.

Fietsmanifestatie 10 oktober 2013

Op donderdag 10 oktober a.s. wordt het Jaar van de Fiets afgesloten met een spetterende slotmanifestatie in Congrescentrum Het Forum in Roermond.
Het belooft een attractieve en interessante middag te worden met veel afwisselende activiteiten. Deze middag begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur en wordt georganiseerd door de KBO Limburg.
Heeft u interesse om hier naar toe te gaan, we hebben nog een beperkt aantal kaarten hiervoor beschikbaar.
U kunt hiervoor bellen naar 463439.
Let wel op: op is op!

Week 36

Prinsjesdag

Op dinsdag 17 september is het weer Prinsjesdag.
Op deze dag zal de Tweede kamer haar begroting 2014 presenteren en alle bezuinigingen die ons in 2014 weer te wachten staan.
Zoals elk jaar lekken allerlei plannen die de regering heeft gemaakt toch weer uit.
Zo is al aangekondigd dat de inkomensafhankelijke bijdrage premie basis verzekering van de baan is.
Het eigen risico blijft waarschijnlijk voor iedereen € 350. De zorgtoeslag gaat voor de lage inkomens omhoog. Tegelijkertijd wordt de grens waarboven men geen recht meer heeft op zorgtoeslag fors verlaagd.
Ook allerlei kindertoeslagen verdwijnen en in de plaats daarvan komt er een toeslag voor een gezin met kinderen wat ook inkomensafhankelijk wordt.
De belastingen worden verhoogd. Iedereen in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting, een korting op de inkomensbelasting die men verschuldigd is op het loon of uitkeringen.
Dit betekent dat mensen met een inkomen van circa € 50.000 per jaar of hoger er ongeveer € 1.000 netto per jaar op achteruit gaan.
Wat ons nog meer te wachten staat, zullen we moeten afwachten.
De Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer zullen met alle wetswijzigingen nog moeten instemmen.
Al met al ziet het jaar 2014 er niet zo rooskleurig uit voor onze portemonnee.
We wachten dus maar geduldig af en houden u op de hoogte.

Week 35

Algemene bijstand

De algemene bijstand is een maandelijkse uitkering voor de kosten van levensonderhoud. Deze uitkering is bedoeld voor iedereen met een minimuminkomen.
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Ook voor senioren die alleen een AOW uitkering hebben die gekort is, omdat ze in het buitenland gewerkt of gewoond hebben, komen hiervoor in aanmerking.
U mag naast de gekorte AOW uitkering verder geen pensioen hebben.
De hoogte van de bijstandsnorm voor mensen ouder dan 65 jaar is € 1015,16.
Daarnaast tellen uw bezittingen en vermogen ook mee.
Heeft u een eigen huis dan telt de overwaarde ook mee.
Ook de waarde van uw auto telt mee.
De vermogensgrens (dus uw spaargeld en het geld op de lopende bankrekening) voor een alleenstaande is € 5.795 en voor een echtpaar € 11.590.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u bij de Sociale verzekeringsbank hiervoor de formulieren aanvragen.
Dan wordt bekeken of u hiervoor in aanmerking komt.
Let op: dit geldt alleen voor senioren met een gekorte AOW en verder geen andere inkomsten uit Nederland of een pensioen uit het buitenland.
Voor vragen bel 46343

Week 34

Belasting over Duitse rente

Sinds meer dan een jaar stuurt de belastingdienst Neubrandenburg in Duitsland senioren die een uitkering uit Duitsland hebben formulieren om aangifte te doen.
Deze aangifte gaat dan over de jaren 2005 tot en met 2012.
Duitsland heeft in 2011 het belastingstelsel gewijzigd, waardoor ze iedereen die niet in Duitsland woont maar toch een inkomen heeft uit Duitsland , een belastingaanslag kunnen opleggen.
Veel senioren hebben deze formulieren reeds ontvangen en ingestuurd.
Het lijken ingewikkelde formulieren, maar dat valt in de praktijk wel mee.
Het is alleen veel werk om ze in te vullen.
En als u ze ingevuld heeft moeten ze eerst weer naar de Nederlandse belastingdienst opgestuurd worden om ze te laten ondertekenen.
Toch merken we dat er mensen zijn die hier niet op reageren.
Doe dit wel. Anders legt de Duitse belastingdienst u een aanslag op, die mogelijk veel te hoog is.
Uw Nederlandse inkomen telt namelijk mee voor de berekening van deze Duitse aanslagen.
Hierdoor kan het zijn dat u minder hoeft te betalen door een bepaalde vrijstelling.
De Duitse belastingdienst is immers niet op de hoogte van uw Nederlands inkomen.
Ook is het mogelijk om de aanslagen in termijnen te betalen.
Hiervoor moet u zelf bij de belastingdienst in Neubrandenburg een regeling treffen.
Heeft u vragen hierover bel dan naar 463439.

Week 33

AOW en uitkeringen.

Vanaf dit jaar gaat de AOW leeftijd stapsgewijs omhoog.
Over dit onderwerp zijn al vele artikelen geschreven, maar er zijn nog veel vragen bij de mensen hierover.
Onlangs werd de vraag gesteld: ik krijg WAO, loopt mijn uitkering wel door tot mijn AOW leeftijd?
Het antwoord hierop is ja. Een uitkering op grond van bijstand, ANW, WAO of WIA loopt door tot uw AOW datum ingaat.
Heeft u een WW uitkering, bent u ouder dan 60 jaar en vindt u geen werk voordat u de AOW leeftijd bereikt, dan komt u in aanmerking voor de IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) uitkering.
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een verzekeraar, let dan op.
Deze stopt op het moment dat u 65 jaar wordt. Deze mensen kunnen dan gebruik maken van een compensatieregeling van de overheid.
Heeft u vragen hierover kijk dan eens op de website www.svb.nl.

Seniorenmiddag.

Op woensdag 23 oktober a.s. organiseert de KBO afdeling Maaskernen in samenwerking met de gemeente Maasgouw een middag voor alle senioren uit Thorn, Wessem, Ohé en Laak, Stevensweert, Linne en Maasbracht.
Deze middag wordt gehouden in de Spil te Maasbracht.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Het programma zullen we over enkele weken bekend maken.

Week 32

Lidmaatschap

De KBO afdeling Maaskernen is een bloeiende vereniging voor iedereen vanaf 50 jaar.
We zijn een belangenvereniging die is aangesloten bij de landelijke Unie KBO.
Wat kunnen we voor u betekenen?
We behartigen de belangen van senioren op veel terreinen, zoals sociale voorzieningen, welzijn, de gezondheidszorg, woningen voor senioren en leefbaarheid in de kernen.
Een bestuurslid vertegenwoordigt de belangen van de senioren in het WMO platform Maasgouw, daarnaast organiseren we maandelijks een activiteit voor onze leden.
We proberen ieder jaar een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden.
De komende activiteiten van dit jaar zijn:
- September: een stedenreis naar Nijmegen
- Oktober: een middag voor alle senioren in Maasgouw, ongeacht of u lid bent of niet.
- November: de workshop “Beter Zien”
- December: een muziek-kerstmiddag.
Onze vrijwillige ouderenadviseurs kunnen u helpen met uw vragen.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte of andere formulieren, ook daar kunnen we u bij helpen.
Iedere maand ontvangt u het blad “Nestor”, een kleurrijk en zeer interessant tijdschrift voor senioren.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ook lid worden, meld u zich dan nu aan.
Het lidmaatschap kost nu nog slecht € 5,00 voor de rest van het jaar.
Dus pak de telefoon en bel 463441.

Week 31

Controleur op bezoek

In 2014 gaat er het een en ander veranderen voor wie een PGB, het persoonsgebonden budget, heeft voor hulp in de huishouding of voor persoonlijke verzorging of begeleiding.
In het verleden en ook dit jaar nog, werd dit bedrag gestort op uw eigen rekening, die speciaal was geopend voor het PGB.
Vanaf 2014 gebeurt dit niet meer. Het geld van uw PGB wordt dan beheerd door een organisatie. Welke organisatie is op dit moment nog niet bekend.
U geeft dan deze organisatie de opdracht betalingen te doen aan uw zorgverlener(s).
Dit gebeurt nu om fraude tegen te gaan. Er wordt helaas nog teveel gefraudeerd met de persoonsgebonden budgets.
Ook zal de staatssecretaris vanaf 2013 controleurs inzetten, die persoonlijk bij de mensen op bezoek gaan om te controleren of zij het geld van het PGB ook echt aan zorg geven.
Iedereen die een PGB heeft, zal hierover in het najaar worden ingelicht.
Deze verandering is goed. Zo wordt fraude plegen met het PGB tegen gegaan.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2013 nrs 31 t/m 40