Week 30

Rood staan is duurder dan u denkt

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten het AFM is gebleken dat slechts een op de 10 Nederlanders weet hoeveel rente hij moet betalen als hij rood staat bij de bank.
De rentes die de banken tellen voor het rood staan variëren tussen de 12 en 15%.
De meeste ondervraagden bij dit onderzoek dachten dat dit slechts een rentepercentage was van minder dan 3 %.
Rood staan is dus erg duur en niet verstandig. Natuurlijk kan dit iedereen wel eens gebeuren maar verstandig is het niet.
Soms kan men daardoor in de problemen komen, wanneer maandelijkse rekeningen niet betaald kunnen worden.
Er zijn mensen die de hele maand rood staan. Dan wordt het salaris of uitkering gestort, de rekeningen zijn betaald en men staat tot het volgende salaris of uitkering  weer rood.
De roodstand moet worden afgelost en de nieuwe rekeningen blijven komen.
Veel mensen zien rood staan niet als een vorm van lenen, terwijl het eigenlijk een dure vorm van krediet is.
Probeer dit dus te voorkomen. Houd uw financiën eens enkele maanden goed bij en bekijk goed wat er binnen komt en wat er uitgaat aan vaste lasten en andere uitgaven.
U kunt het ook voorkomen door met uw bank af te spreken dat u niet rood kunt staan.
Zo voorkomt u financiële problemen en betaalt u ook geen torenhoge rente over dit bedrag wat in de min staat.
Het loont zich dus zeker de moeite om uw financiën eens goed onder de loep te nemen en eventuele problemen op te lossen.

Week 29

Huur en zorgtoeslag 2014

Afgelopen week hebben we in een artikel u al laten weten dat de aftrek specifieke zorgkosten of te wel de ziektekosten die u maakt, in 2014 niet meer fiscaal aftrekbaar zijn.
Dit kan ook grote gevolgen hebben voor uw zorg-  en/of huurtoeslag.
De belasting toeslagendienst baseert uw zorg- en huurtoeslag op uw netto verzamelinkomen over het desbetreffende jaar.
Voor veel senioren is dit het bruto verzamelinkomen min de aftrek specifieke zorgkosten.
Senioren met veel aftrekbare medische kosten, zien daardoor hun verzamelinkomen  soms met enkele duizenden euro’s dalen.
Daardoor ontvangen ze nu al jaren een behoorlijk bedrag aan zorg- en huurtoeslag.
Door het feit dat u over uw aangifte 2014 ( indienen in 2015) geen aftrekpost meer heeft, wordt uw huur- en zorgtoeslag berekend over uw bruto inkomen.
In de praktijk betekent dit dat veel senioren minder zorg- en huurtoeslag in 2014 ontvangen, dan ze tot nu toe gewend waren.
In december van dit jaar krijgt u de nieuwe beschikking van de toeslagen in 2014.
Of de belastingdienst dan al uit gaat van uw bruto inkomen, moeten we afwachten.
Schrijf daarom op uw kalender in december, dat u uw beschikking zorg en huurtoeslag 2014 goed nakijkt!!
Klopt het verzamelinkomen dan niet, laat het dan snel aanpassen.
U kunt beter iets te weinig aan toeslagen krijgen dan teveel.
Terugbetalen is nooit leuk, een bedrag terugkrijgen natuurlijk wel.
Heeft u een vraag hierover bel naar 463439.

Week 28

Laatste jaar aftrek ziektekosten

Per 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om ziektekosten die u maakt bij de belastingaangifte af te trekken.
Dit kan alleen nog bij de aangifte over 2013 die u volgend jaar moet invullen.
Moet u dus nog grote uitgaven doen zoals een nieuw kunstgebit, een hoorapparaat, woningaanpassingen in verband met een handicap, aanschaf van een rolstoel of scootmobiel om medische redenen of een gebitsrenovatie, doe het dan nog dit jaar!
Al deze kosten die u zelf betaalt, mag u nog volgend jaar bij de aangifte aftrekken.
Door het verdwijnen van deze aftrekpost krijgen veel senioren geen geld meer terug van de belastingdienst.
Ook senioren die alleen AOW hebben en toch veel medische kosten, verliezen hierdoor hun teruggave van de belastingdienst. Zij betalen over hun AOW geen belasting en krijgen door het verzilveren van de heffingskortingen toch ieder jaar iets terug, de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.
En hier blijft het niet bij. Er verdwijnen nog meer compensatieregelingen per 2014.
De compensatie eigen risico ziektekostenverzekering, uitbetaald door het CAK, wordt volgend jaar afgeschaft.
Tevens de WTCG, de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten , die mensen met veel zorgkosten in december ontvangen, wordt afgeschaft in 2014.
Deze uitkeringen door het CAK worden in 2014 voor het laatst uitgekeerd.
Deze uitkeringen zijn immers gebaseerd op de zorgkosten over het voorgaande jaar.
Al deze regelingen verdwijnen in het kader van de bezuinigingen door het rijk en worden  overgeheveld naar de gemeenten.
De gemeenten zullen dan alleen de mensen met een laag inkomen tegemoet komen voor hun medische kosten.
Hoe het verder zal gaan zullen we moeten afwachten en we houden u op de hoogte.
Voor vragen hierover bel 463439.

Week 27

Boottocht zaterdag 27 juli 2013

Op zaterdag 27 juli organiseren we weer de jaarlijkse boottocht. Dit uitstapje is bij uitstek geschikt voor leden die slecht ter been zijn en niet aan andere excursies kunnen deelnemen. Uiteraard zijn alle leden van harte welkom. De boottocht wordt verzorgd door rederij Cascade uit Wessem met de "Stadt Wessem". Vanaf 9.30 uur inschepen aan de Cruise Terminal Maasbracht. We vertrekken om 10.00 uur vanuit Maasbracht en zijn om 16.30 uur weer terug. We varen via de Maas naar Kessel. Aankomst in Kessel rond 13.00 uur. In Kessel is gelegenheid om van boord te gaan en Kessel te bezichtigen. We trekken daar 1½ uur voor uit. U kunt uiteraard ook aan boord blijven. Om 14.30 uur varen we terug naar Maasbracht via het Lateraalkanaal. Verwachte aankomst 16.30 uur. De kosten bedragen € 26,00.  De kosten zijn inclusief koffie/thee, Limburgse vlaai en lunch. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden tot 13 juli  bij Riny Claessen 0475-463441 of bij Tilly van Pol-Nissen 0475-551721. Bij opgave graag aangeven of u gebruik maakt van een rolstoel. U dient het bedrag vóór 20 juli over te maken op rekeningnummer 127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van boottocht.
Wilt u ook meegaan, maar bent u nog geen lid, meld u zich dan aan als nieuw lid.
Het lidmaatschap kost u voor 20102 nog maar € 10,00.
En u ontvangt iedere maand het blad de Nestor en kunt deelnemen aan al onze activiteiten.
Tevens kunt u gebruik maken van de hulp bij uw belastingen en andere administratieve vragen en hulp.

Week 26

Eigen bijdrage AWBZ en vermogen

Vorige week heeft de staatsecretaris bekendgemaakt dat mensen jonger dan 65 jaar, die in een zorginstelling verblijven, € 10.000 meer spaargeld mogen hebben dan de fiscale vrijstelling van € 21.000 in box 3 voor het berekenen van de eigen maandelijkse bijdrage. Dit verzacht dan de vermogensinkomensbijtelling van de eigen bijdrage.
Voor alle cliënten, die AWBZ zorg ontvangen, wordt geregeld dat uitkeringen van letselschade en bepaalde eenmalige uitkeringen niet meetellen in box 3.

Voor degene die al voor 1 januari in een zorginstelling verbleven en het eigen huis niet verkocht hadden komt er een betalingsregeling.
Deze groep moet zelf een betalingsregeling treffen met het CAK, met een maximum van 4 jaar.
Wordt het huis verkocht, dan moet alsnog het hogere bedrag worden bijbetaald.
Voor nieuwe cliënten, die vanaf 1 januari naar een zorginstelling zijn verhuisd, geldt deze regel niet.
Zij betalen eerst een hogere eigen bijdrage indien het huis verkocht is en hebben hiervoor een periode van maximaal 4 jaar.
Voor hen gaat de hogere bijtelling van het vermogen gelden vanaf het moment dat het huis verkocht is.

Is deze situatie op u van toepassing, laat u zich dan goed informeren en neem contact op met het CAK.

Week 25

Jeu de boule

Op woensdag 3 juli a.s. starten we met een jeu de boule  activiteit in Maasbracht-Beek.
Deze baan ligt bij het gemeenschapshuis bij de kerk aan de Kerkstraat.
Er hebben zich reeds een aantal deelnemers aangemeld en zij hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen.
Heeft u ook zin om gezamenlijk in de buitenlucht dit spel te gaan beoefenen, ga dan op 3 juli eens kijken of meedoen.
Deze activiteit begint om 14.30 uur. De spelregels zullen duidelijk worden uitgelegd.
Voor inlichtingen of aanmelden hiervoor bel naar 463439.

AOW en samenwonen

Het voeren van een gezamenlijke huishouding kan gevolgen hebben voor de hoogte van de AOW. Wanneer men een gezamenlijke huishouding voert en dit niet doorgeeft aan de SVB is er sprake van fraude. Ook wanneer men apart woont kan er sprake zijn van een gezamenlijke huishouding.
U voert een gezamenlijk huishouden met een ander als:
- u en de ander de meeste tijd samen doorbrengen op één adres
- u samen de kosten van het huishouden betaalt of indien u voor elkaar zorgt.
Heeft u beiden een eigen woning maar bent u de meeste tijd dag en nacht samen in een woning, dan voert u dus een gezamenlijke huishouding.
Betaalt u samen de kosten zoals de huur, gas, stroom, water enz., ook dan is er sprake van een gezamenlijke huishouding.
Degene met wie u samenwoont kan uw partner zijn, maar ook een huisgenoot, een vriend, vriendin, broer of zus. Ook wanneer u alleenstaand bent en uw kleinkind woont bij u en is ouder dan 18 jaar, dan bent u samenwonend voor de AOW.
Voor eigen kinderen geldt dit niet.
Er is nog veel onduidelijkheid bij senioren omtrent deze regels.
De SVB mag altijd bij u thuis zonder toestemming komen controleren.
Blijkt dat iemand ten onrechte AOW heeft ontvangen voor een alleenstaande, dan volgt een forse boete en het teveel ontvangen bedrag aan AOW zal moeten worden terug betaald. Neem dus contact op met de SVB indien u twijfelt over uw situatie.

Week 24

Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

Op 10 juni is de nieuwe tijdelijke overbruggingsuitkering AOW aangeboden aan de Staatscourant.
Dit wil zeggen dat vanaf deze datum deze regeling zal ingaan.
Deze regeling voorziet in een overbruggingsuitkering voor mensen met een lopende
VUT-of prepensioenuitkering of een vergelijkbare uitkering op 1 januari 2013, die als gevolg van de verhoging van de AOW leeftijd inkomensverlies hebben.
Deze regeling is toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 200% van het wettelijk bruto minimum loon voor alleenstaanden en voor echtparen met een inkomen van 300 % van dit wettelijk bruto minimum loon.
Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 en zal gelden tot en met 2018.
Mensen die hiervoor in aanmerking komen krijgen automatisch bericht van de Sociale verzekeringsbank.
Het eigen vermogen telt voor deze nieuwe regel ook mee.
Heeft iemand meer spaargeld dan het vrijgestelde bedrag bij de belastingaangifte , dan is deze regeling niet van toepassing.
Wilt u er meer over weten kijk dan eens op de website van de Sociale verzekeringbank
www.svb.nl of op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Week 23

Veilig met bankpas naar het buitenland

In deze vakantietijd vertrekken veel mensen op vakantie naar het buitenland.
In het buitenland pin je meestal en betaal je in winkels of restaurants met bankpas of creditcard.
Gaat u echter naar een bestemming buiten Europa, informeer dan eerst bij uw bank of u in het land van bestemming kunt pinnen. Veel banken blokkeren uw pas namelijk voor gebruik buiten Europa, zodat u daar geen geld kunt opnemen of pinnen.
Dit is een maatregel tegen skimming, waarbij fraudeurs de gegevens van de magneetstrip op uw pas kopiëren. Uw pas moet dan eerst door de bank worden  aangezet. Dit kan via internet bankieren, telefonisch (ook in het buitenland) of via uw bankkantoor.
In Europa kunt u bijna in alle landen gewoon pinnen bij de geldautomaat of in een winkel. Informeer voordat u op vakantie gaat of er een geldautomaat in de buurt is van uw vakantiebestemming. Houd er ook rekening mee dat het maximale bedrag, dat u per dag kunt pinnen, vaak lager is dan bij uw eigen bank in Nederland
Geld opnemen met uw bankpas binnen Europa kost niets, in landen buiten Europa wel.
Zoek dit van te voren altijd even goed uit.
Voordat u op vakantie gaat, check uw banksaldo, zodat u niet in de problemen kunt komen in het buitenland.
Laat u nooit afleiden of helpen tijdens het opnemen van geld in het buitenland.
Pin liever bij een automaat binnen in een bankgebouw of winkel.
Geef ook nooit uw creditcard uit handen.
Wordt uw pas gestolen of verliest u hem, neem dan direct contact op met uw bank in Nederland, zodat uw rekening direct geblokkeerd kan worden.

Week 22

Boottocht zaterdag 27 juli 2013

Op zaterdag 27 juli organiseren we weer de jaarlijkse boottocht. Dit uitstapje is bij uitstek geschikt voor leden die slecht ter been zijn en niet aan andere excursies kunnen deelnemen. Uiteraard zijn alle leden van harte welkom. De boottocht wordt verzorgd door rederij Cascade uit Wessem met de "Stadt Wessem". Vanaf 9.30 uur inschepen aan de Cruise Terminal Maasbracht. We vertrekken om 10.00 uur vanuit Maasbracht en zijn om 16.30 uur weer terug. We varen via de Maas naar Kessel. Aankomst in Kessel rond 13.00 uur. In Kessel is gelegenheid om van boord te gaan en Kessel te bezichtigen. We trekken daar 1½ uur voor uit. U kunt uiteraard ook aan boord blijven. Om 14.30 uur varen we terug naar Maasbracht via het Lateraalkanaal. Verwachte aankomst 16.30 uur. De kosten bedragen € 26,00.  De kosten zijn inclusief koffie/thee, Limburgse vlaai en lunch. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden tot 13 juli  bij Riny Claessen 0475463441 of bij Tilly van Pol-Nissen 0475551721. Bij opgave graag aangeven of u gebruik maakt van een rolstoel. U dient het bedrag vóór 20 juli over te maken op rekeningnummer 127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van boottocht.
Bent u nog geen lid en wilt u graag deelnemen aan deze boottocht,wordt dan lid en bel 463441

Week 21

Het zorgakkoord

Eind april heeft het kabinet een zorgakkoord getekend.
Hierin zijn plannen opgenomen om de zorg nog verder te bezuinigen.
Mochten deze bezuinigingen doorgaan, hetgeen vrijwel zeker is, betekent dit voor veel senioren weer een aanslag op hun beurs.
Enkele bezuinigingen uit het zorgakkoord:
-Vanaf 2015 wordt er flink bezuinigd op de thuiszorg. De eigen bijdrage gaat omhoog, de korting op grond van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (33%) verdwijnt en thuiszorg wordt nog maar alleen verleend aan diegene die het echt nodig heeft en geen sociaal netwerk om zich heen heeft.
Ook uw inkomen gaat meespelen. Is het inkomen te hoog, dan moet u uw hulp helemaal zelf gaan betalen.
-De criteria voor opname in een zorginstelling worden eveneens aangescherpt.
-De criteria voor een persoonsgebonden budget worden telkens opnieuw aangescherpt.
Kortom: zelfredzaamheid is het uitgangspunt. Er wordt van iedereen geacht zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen en zelf steun te organiseren.
Aan het einde van dit jaar zullen de regels meer duidelijk zijn.
Immers de Eerste Kamer en Tweede kamer moeten de plannen nog goedkeuren.
We wachten de verdere ontwikkelingen af en blijven u hierover op de hoogte houden.

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2013 nrs 21 t/m 30