Week 19

Woensdag 19 juni excursie Jezuïetengrot te Maastricht

Even buiten Maastricht bevindt zich één van de mooiste bewerkte kalksteengroeven ter wereld, de Jezuïetenberg. De ontginning van deze groeve vond plaats in de periode 1704 en 1880, toen men de mergel gebruikte als bouwsteen. Dat zich in het gangenstelsel nu een onderaards museum bevindt is te danken aan de Paters Jezuïeten uit Maastricht.
Naast de vele interessante studies en publicaties die door hen werden uitgevoerd, maakten zij een plattegrond en talloze tekeningen in houtskool en kleur. Verder hakten zij een groot aantal reliëfs en beelden in de mergelwanden.
In de groeve heerst een constante temperatuur van 10 graden Celsius bij een luchtvochtigheid van 98%. Warme kleding en gemakkelijke schoenen zijn dus aanbevolen.
De kosten van deze excursie bedragen € 20,00
U kunt zich tot 1 juni aanmelden bij Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721 .
Het bedrag van € 20,00 dient u voor 10 juni over te maken op rek.nr: 127472932 van KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van bezoek Maastricht.
Een zeer interessante excursie, dus meldt u zich snel aan. Vol is vol.
Deze excursie is alleen voor leden.

Bent u nog geen lid en wilt u toch mee gaan, meldt u zich dan aan als lid en bel 463441.

Week 18

Aangifte niet nodig?

Het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte is voor de meesten van ons weer achter de rug. Er zijn mensen die een brief van de belastingdienst hebben ontvangen, waarin staat dat het doen van aangifte niet nodig is.
Misschien is dit een nieuwe bezuiniging van de belastingdienst?
Uit de praktijk blijkt vaak dat senioren met AOW en alleen maar een klein pensioen  en ook niet 65 plussers met een laag inkomen, vaak de loonheffing (de belasting) ingehouden op hun pensioen toch gedeeltelijk terug kunnen krijgen.
Dit komt door de heffingskortingen, de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en indien men alleenstaand is, de alleenstaande ouderenkorting.
U zou door deze brief van de belastingdienst een teruggave kunnen mislopen,
Er kunnen wijzigingen ontstaan zijn in uw situatie. Aftrekposten zoals ziektekosten worden dan niet benut. Denk ook aan giften en eventuele studiekosten voor jongere senioren die werkeloos zijn en een studie volgen om zo de kans voor een nieuwe baan op de arbeidsmarkt groter te maken.
Heeft u dus een dergelijke brief ontvangen of doet u nooit aangifte inkomstenbelasting, dan loont het zich toch de moeite om het eens te laten nakijken.
In deze economische crisis tijd is iedere euro, die u laat liggen bij de belastingdienst, gewoon zonde.
Heeft u nog nooit aangifte gedaan of een dergelijke brief ontvangen, bel dan naar 463439.

Week 17

Huishoudelijke hulp

Groene Kruis Thuiszorg heeft haar cliënten de afgelopen weken een brief gestuurd dat met ingang van 1 mei a.s. er bij ziekte of vakantie van de vaste hulp er 2 weken geen vervanging komt.
Daar leden hierover verontrust waren hebben we navraag gedaan bij de gemeente.
In de voorzieningsovereenkomst van de gemeente voor de Voorziening Hulp bij het Huishouden is opgenomen dat een cliënt een vaste hulp krijgt.
Gedurende een korte periode van afwezigheid ( 2 weken) van de hulp door ziekte of vakantie, kan deze hulp worden opgevangen door de cliënt zelf en/of hulp uit het sociale netwerk.
Een tijdelijke hulp kent immers het huis en de cliënt niet.
Uit een onderzoek blijkt dat de meeste cliënten hebben aangegeven voor een korte periode zelf een oplossing te zoeken.
De brief van Groene Kruis Thuiszorg was dus correct.
Cliënten die hierdoor in de problemen komen, kunnen altijd contact opnemen met Groene Kruis Thuiszorg en hun zorgen uitspreken.
Er zal altijd gekeken worden naar de bijdrage van de cliënt zelf en het sociale netwerk.
Ook zal dan gekeken worden of toch gedeeltelijke vervanging nodig is.
In een uitzonderlijke situaties zal dan naar een oplossing worden gezocht.
Heeft u hierover dus vragen over, neem contact op met Groene Kruis Thuiszorg.

Week 16

Zo ontloopt u de vermogenstoets!

Sinds dit jaar hebben mensen met vermogen minder snel recht op toeslagen en last van een hogere eigen bijdrage voor de AWBZ en de WMO.
Deze vermogenstoets kunt soms geheel legaal omzeilen.
De peildatum voor de toeslagen is uw vermogen op 1 januari 2013. Daar kunt u nu  niets meer aan doen. Voor de toeslagen in 2014 geldt het saldo van uw vermogen op 1 januari 2014. Dus u zou u vermogen dit jaar nog kunnen verlagen waardoor het saldo zakt op 1 januari 2014.
U kunt schenkingen doen aan uw kinderen en kleinkinderen. U kunt uw hypotheek geheel of gedeeltelijk aflossen.
Betaal uw rekeningen en los schulden af.
Moet u jaarlijks belasting betalen, vraag dan in december de voorlopige aanslag 2014 aan en betaal deze nog dit jaar.
Heeft u nog een hypotheek, betaal dan de rente over de eerste 6 maanden van 2014 nog dit jaar.
Deze rente mag u dan ook nog over 2013 fiscaal aftrekken.
Heeft u een nieuwe auto nodig, koop die dan nog dit jaar.
Bent u alleenstaand en hebben uw kinderen een vordering op hun erfdeel en u heeft de mogelijkheid om dit uit te betalen, doe het dan nog dit jaar.
Dit laatste moet wel gebeuren in overleg met uw notaris om later problemen te voorkomen.
Zo kunt u ervoor zorgen dat uw vermogen wat slinkt en u misschien weer recht heeft op zorg en huurtoeslag.
Voor vragen hierover bel 463439.

Week 15

Maasgouw beweegt

Bewegen is gezond. Voldoende en regelmatig bewegen is gezond. U loopt minder kans op hart en vaatziekten, suikerziekte, stress of depressie.
Het verbetert tevens uw geheugen en concentratievermogen en uw conditie.
Er kunnen nieuwe contacten ontstaan en uw sociale netwerk wordt groter.
Daarom heeft de gemeente Maasgouw 3  beweegcoaches aangesteld.
Na een overleg met een van de beweegcoaches bleek dat er in onze gemeente diverse jeu de boules banen zijn in diverse kernen in de gemeente Maasgouw.
Jeu de boules is een erg leuke sport die men vooral in de komende zomer maanden in de buitenlicht kan uitoefenen. Ook een sport die geschikt is voor minder valide senioren.
De KBO afd. Maaskernen heeft in de afgelopen jaren op verschillende manieren aandacht besteed aan gezond ouder worden en het belang om te blijven bewegen.
Daarom heeft het bestuur besloten om eens uit te zoeken of er behoefte bestaat onder de leden of er interesse is om deze tak van sport in groepsverband te gaan uitoefenen.
We willen alleen de interesse van onze leden peilen. Mocht er voldoende interesse zijn, dan zullen we dit samen met de beweegcoach verder gaan uitwerken.
Heeft u hiervoor belangstelling, bel dan vóór 1 mei a.s. naar 463439.

Wilt u weten wat de beweegcoach voor u kan betekenen bel dan naar 06-81027237.
Na aanmelding krijgt u dan een persoonlijk advies. Er wordt rekening gehouden met uw beweeggedrag, motivatie en mogelijkheden. Inzicht in het gemeentelijke lokale aanbod en begeleiding bij de eerste stap naar de door u gekozen beweegactiviteit.
Deze begeleiding is gratis. U kunt ook een verwijzing vragen bij uw zorgverlener.
Maak hiervan dus gebruik, bewegen is gezond!

Week 14

Huis kwijt door AWBZ

In de kranten en op de televisie is nogal veel ophef ontstaan over de eigen bijdrage in een zorginstelling indien men een eigen huis heeft.
Mensen zouden duizenden euro’s per jaar meer moeten gaan betalen aan eigen bijdrage.
Er wordt gesuggereerd dat men het eigen huis moet gaan “opeten”.
Hierbij willen we enkele kanttekeningen plaatsen en u wat meer duidelijkheid over geven.
Vorige week hebben we in een artikel al verteld dat het eigen vermogen meetelt.
Wordt een echtpaar of een alleenstaande opgenomen in een zorginstelling, dan wordt gekeken of u een eigen huis heeft. Het CAK merkt in bepaalde gevallen het huis aan als vermogen.
In de praktijk loopt het zo’n vaart nog niet. Stel u wordt opgenomen in een verzorgingstehuis en uw huis is nog niet verkocht. Er is dan een overgangstermijn van 2 jaar waarin uw huis niet wordt mee geteld als vermogen. Het huis wordt door de belastingdienst, gedurende deze twee jaar, nog steeds gezien als uw hoofdverblijf in box 1 en niet als vermogen in box 3. Uw nog niet verkochte woning is dus fiscaal gezien nog geen vermogen!
Bovendien wordt de eigen bijdrage WMO en de eigen bijdrage in een zorginstelling berekend aan de hand van uw gegevens van 2 jaar geleden.
Kortom een eigen onverkochte woning, telt pas na 4 jaar mee als vermogen!
Daarbij hebben 65 plussers nog een behoorlijke vrijstelling van hun spaargeld door de ouderentoeslag die afhankelijk is van hun inkomen.
Op de site www.hetcak.nl kunt u zelf een proefberekening maken voor uw eigen bijdrage.
Voor vragen hierover bel naar 463439.

Week 13

Eigen bijdrage CAK en vermogen

Iedereen, die gebruikt maakt van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo of een voorziening heeft gekregen vanuit de Wmo, betaalt aan het CAK een eigen bijdrage .
Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het verzamelinkomen over 2011.
Nieuw is dit jaar dat een extra deel van uw vermogen gaat meetellen voor de berekening van de eigen bijdrage.
Heeft u vermogen in box 3 van uw aangifte dan telt 8% van de grondslag sparen en beleggen extra mee bij de berekening.
De grondslag sparen en beleggen is dat deel van uw vermogen wat boven het heffingsvrije vermogen komt.
Het CAK heeft iedereen, die hiervoor in aanmerking komt, de afgelopen weken een brief gestuurd met een berekening van de nieuwe en hogere eigen bijdrage.
Kijk dit goed na. Klopt het bedrag van uw spaargeld in 2011? Dit kunt u nakijken op de aanslag van de inkomstenbelasting 2011.
Kloppen uw gegevens niet, neem dan geen contact op met het CAK maar met de belastingdienst. Het CAK mag deze gegevens niet zelf aanpassen!
Is uw inkomen en of eventueel vermogen veel lager geworden dan twee jaar geleden?
Dan kunt u bij het CAK een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.
Deze verandering geldt overigens ook voor de eigen bijdrage voor een verblijf in een zorginstelling. Ook hier geldt: maak bezwaar indien uw gegevens niet kloppen.

Week 12

Wettelijke huurverhoging  in 2013

Verhuurders mogen vanaf 1 juli het inkomen een rol laten spelen bij de jaarlijkse huurverhoging. De Eerste Kamer heeft op 20 maart hiermee ingestemd.
Met deze inkomensafhankelijke huurverhoging wil de regering de doorstroming bevorderen en het zogenaamde scheefwonen in de sociale huur ontmoedigen en zo de wachtlijsten voor lagere inkomens korter maken.
Het inkomen van 2 jaar terug is dan het peilpunt voor de huurverhoging per 1 juli a.s.
In het woonakkoord is afgesproken dat inkomens tot € 33.164 een maximale huurverhoging mogen krijgen van 4 %. Voor inkomens tussen de € 33.164 en € 43.000 is dat 4,5 % en inkomens daarboven krijgen een huurverhoging van maximaal 6,5 %.
De huurverhoging geldt alleen voor de gereguleerde huursector, dus de woningverenigingen.
Krijgt u in mei een brief met de nieuwe huur verhoging, kijk dan goed naar uw inkomen over 2011.
Bij de belastingdienst kunt u een inkomensverklaring aanvragen over 2011.
Deze verklaring meldt alleen of het gezamenlijke huishouden al dan niet boven een van de inkomensgrenzen ligt. De verdiensten van inwonende kinderen met een bijbaantje tellen niet mee.
Er zullen nog verdere regels komen voor bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken. Deze regels zijn nu nog niet bekend.
Uitgangspunt voor de verhoging is dus het inkomen van 2 jaar geleden, maar als uw inkomen na 2011 zakt onder een van deze inkomensgrenzen, kunt u met succes bezwaar maken. Ook heeft u recht op huurverlaging, als uw inkomen nu zakt tot onder een van deze inkomensgrenzen.
Klopt uw huurverhoging niet, vecht het dan aan en teken bezwaar aan.

Week 11

Controlethema aangifte 2012

Ieder jaar schenkt de belastingdienst  bij het controleren van uw aangifte extra aandacht aan een bepaald onderdeel uit de aangifte.
In het verleden was dit bijvoorbeeld de vrijwilligers aftrek, giften of aftrek premie inkomensvoorzieningen of studiekosten.
Dit jaar heeft de belastingdienst gekozen voor 4 onderdelen:
- het verhogen van de hypotheek in 2012.
- de (on) terechte aftrek van lijfrente premies.
- (on terechte aftrek van zorgkosten, dus de ziektekosten.
-ondersteuning bij het invullen van de Duitse rente.
Dit betekent dat bij het controleren van uw aangifte deze posten zorgvuldiger bekeken worden.
Heeft u bij deze posten per abuis of misschien opzettelijk een fout gemaakt, dan wordt dit door de belastingdienst gecorrigeerd bij de definitieve aanslag 2012.
Indien de belastingdienst kan aantonen dat u met opzet een fout heeft gemaakt, kunt een boete verwachten.
Kijk u aangifte dus goed na voordat u deze verzendt.
Dit geldt ook voor de vooraf ingevulde aangifte 2012.
Niet altijd kloppen de bedragen die de belastingdienst heeft ingevuld.
Nieuw is ook dit jaar dat veel mensen geen voorlopige aanslag krijgen maar direct de definitieve aanslag.
Lukt het u niet om voor 1 april aangifte te doen, bel dan naar 0800-0543 en vraag uitstel aan. Dit uitstel wordt u dan verleend tot 1 september.

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2013 nrs 11 t/m 19