Week 9

Machtigingscode aangifte belasting 2012

De belastingdienst heeft voor het invullen van de inkomstenbelasting 2012 een speciaal programma voor de ouderenbonden.
Deze aangiftes worden nog ondertekend met de elektronische handtekening en niet met de Digidi code. Vanaf 1 maart van dit jaar is er ook een programma gemaakt voor de ouderenbonden met reeds vooraf ingevulde gegevens.
Zo staan uw persoonlijke gegevens er in, uw uitkeringen, de WOZ waarde van het huis en de nummers van de bankrekeningen.
Alles moet zeer goed worden nagekeken en aftrekposten, hypotheekrente en saldi van  de rekeningen moeten zelf worden ingevuld.
Degene, die gebruikt maakt van hulp bij het invullen van de aangifte door de ouderenbonden, heeft eind februari een brief gekregen met een machtigingscode.
Met deze code kan uw belastingconsulente uw gegevens downloaden, nakijken en ontbrekende gegevens invullen.
Bij fiscale partners worden er twee codes verstrekt.
Het is alleen vreemd  dat deze codes op naam van de man staan, zodat onduidelijk is aan wie welke code toe behoort.
Ook is het nog geheel onduidelijk of deze code voor alle volgende jaren geldt of alleen voor de aangifte 2012 bedoeld is.
Daarom vragen wij u indien u deze brief of brieven heeft gekregen, deze ook te bewaren voor de aangifte in 2014 over het belastingjaar 2013.
Om verwarring te voorkomen worden alle aangiftes over 2012 dit jaar nog met het oude programma verwerkt. Dit mede omdat de belastingdienst reeds begin februari de uitnodigingsbrief voor het doen van aangifte verzonden heeft en de brief met de machtigingscode echter pas op het einde van februari.

Week 8

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 6 maart is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de KBO afdeling Maaskernen in de Spil te Maasbracht. Deze middag begint om 13.30 uur en u wordt verwelkomd met koffie en vlaai. Vanaf 12.00 uur liggen de vergaderstukken ter inzage.
Na het algemene gedeelte zal de heer Geert Linders, cliëntadviseur bij het Alzheimer Centrum Limburg het thema geheugen training presenteren.
We nodigen al onze leden van harte uit om naar de vergadering te komen.
Het programma ontvangen de leden bij de Nestor van maart.

Rijvaardigheidsopfriscursus voor 55+

Meld u aan. Veilig verkeer Nederland organiseert in opdracht van de gemeente Maasgouw een rijvaardigheidsopfriscusus voor iedereen die 55+ is.
Wilt u als ervaren oudere automobilist ook eens graag bijgespijkerd worden over de laatste verkeersregels? Dat kan in 1 dag, zowel in theorie als in praktijk.
Met uw eigen auto en een rijinstructeur kunt u op pad.
De cursus bestaat uit drie delen: 1 uur theorieles, 1 uur praktijkles en 1 uur workshop.
Deze cursus duurt een halve dag en de kosten zijn € 8,00.
De cursus wordt gehouden op 27 maart 2013 in de Spil te Maasbracht en begint om 13.15uur en eindigt om 17.00 uur.
Wilt u zich hiervoor aanmelden, kijk dan bij het gemeentenieuws in het Maasgouwnieuws. Daar kunt u de inschrijfbon vinden, waarmee u zich kunt aanmelden.
Veilig verkeer Nederland heeft ons gevraagd deze cursus bij u onder de aandacht te brengen.
We juichen dit initiatief van harte toe. Veiligheid in het verkeer is immers in het belang van ons allemaal!
Voor inlichtingen hierover kunt u bellen naar 463439.

Week 7

Verhoging AOW leeftijd

Dit jaar is de verhoging van de AOW leeftijd begonnen.
De ingangsdatum van de AOW wordt dit jaar met een maand verlengd. In 2014 met 2 maanden en in 2018 is de AOW leeftijd 66 jaar en zal in 2021 67 jaar zijn.
Voor mensen met een WAO, WIA, bijstandsuitkering of een ANW uitkering is er niets aan de hand.
Deze uitkeringen lopen door tot het moment dat uw AOW leeftijd ingaat.
Voor degene die een VUT uitkering heeft of een pre-pensioen, kan dit wel financiële gevolgen hebben. Meestal stoppen deze uitkeringen op het moment dat u 65 jaar wordt.
Dit is in de meeste cao’s zo geregeld.
Dan kan het gebeuren dat u een maand of enkele maanden geen inkomen heeft.
Er zijn mogelijkheden om deze periode te overbruggen:
-U kunt de periode opvangen met eigen geld door uw spaargeld te gebruiken.
-U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente.
-U kunt als voorschot op uw AOW een renteloze lening aanvragen bij de SVB, die wordt uitbetaald vanaf uw 65e  verjaardag,
Deze lening is afhankelijk van het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd, het inkomen van uw partner, als deze jonger is en uw woonsituatie, woont u alleen of met iemand anders.
In 2013 kunt u een maand AOW lenen .De lening betaalt u terug in 6 maanden en de SVB houdt dan 6 maanden lang een bedrag in op uw AOW pensioen.
In 2014 zijn dit 2 maanden en in 2015 zijn dit 3 maanden die u kunt lenen.
Na 2015  kunt u geen geld meer lenen bij de SVB  voor uw AOW gat.
Heeft u vragen hierop kijk dan eens op www.svb.nl  of bel naar 463439.

Week 6

Aftrek specifieke zorgkosten

Bij de belastingaangifte mag u nog diverse ziektekosten, die u in 2012 heeft gemaakt, aftrekken onder de post aftrekposten ziektekosten.
In tegenstelling tot enkele jaren geleden zijn niet meer zoveel ziektekosten aftrekbaar.
Om u een idee te geven welke kosten nog aftrekbaar zijn, geven we in het kort een aantal van deze specifieke ziektekosten.
Medicijnen die u zelf moet betalen en door een arts zijn voorgeschreven, zijn nog steeds aftrekbaar. Ook de reiskosten die u maakt naar een arts, specialist, tandarts enz. mag u aftrekken. Reiskosten gemaakt voor ziekenbezoek naar een ziekenhuis, zijn alleen aftrekbaar indien de zieke meer dan 30 dagen verpleegd werd en de reisafstand enkel meer dan 10 kilometer is.
Hulpmiddelen: eigen bijdrage aan een gehoorapparaat, de bijbehorende batterijen, rolstoel,  rollator, (indien medisch noodzakelijk) steunkousen, steunzolen, kunstgebit en andere gebitsprothesen. De kosten voor brillen mogen niet meer afgetrokken worden.
Let er wel op, alleen de eigen bijdrage aan deze hulpmiddelen is aftrekbaar.
Aanpassingen aan woningen die medisch noodzakelijk zijn en niet geheel vergoed worden vanuit de WMO mogen ook ingevuld worden.
Volgt u een dieet op medisch voorschrift, dan is dit ook een aftrekpost.
Heeft u door ziekte veel extra was of moet u meer kleding kopen dan iemand die verder gezond is, dan mag u een vast bedrag van € 300 aftrekken.
Kijk dus goed, voordat u uw aangifte 2012 invult of laat invullen, of u nog medische kosten gemaakt hebt in 2012.
Een tip voor de aangifte van 2013 volgend jaar: bewaar alle afsprakenkaartjes van  de specialist en de rekeningen van de apotheek, tandarts, fysiotherapie enz.
Dan heeft u volgend jaar bij de aangifte over 2013 direct al uw gegevens bij de hand.

Week 5

Belastingaangifte 2012

De eerste blauwe brieven zijn reeds verstuurd om belasting aangifte te doen over het jaar 2012. Er is niet zoveel veranderd ten opzichte van de aangifte over het jaar 2011.
Wat heeft u allemaal nodig om uw aangifte zelf in te vullen of te laten invullen?
Allereerst de jaaropgave van uw inkomen, dus van uw uitkeringen, de AOW, pensioen of van loon uit dienstbetrekking indien u nog werkt.
De SVB heeft deze jaaropgave reeds verstuurd en de pensioenfondsen zijn er druk mee bezig.
Indien nodig het fiscaal overzicht van uw bank.
Heeft u een eigen huis, dan heeft u de WOZ waarde nodig die op de rekening van de gemeente staat voor de onroerend goed belasting die u vorig jaar (2012) heeft ontvangen.
Heeft u een hypotheek, neem dan het financieel overzicht van uw hypotheek verstrekker.
Alle medische kosten, die u zelf heeft moeten betalen. Let op: het eigen risico telt niet mee. Denk hierbij aan kosten zoals: rekeningen van de apotheek die u zelf moest betalen, eigen bijdrage hulpmiddelen, tandartskosten, hoorbatterijen, reiskosten naar ziekenhuis of arts, eventuele reiskosten voor ziekenbezoek, een eventueel dieet op dokters verklaring enz.
Heeft u giften gedaan, dan mogen deze alleen afgetrokken worden, mits de instelling of het goede doel een ANBI verklaring heeft.
Op de site van de belastingdienst vindt u alle ANBI instellingen vermeld.
Heeft u al uw papieren bij elkaar, bel dan tijdig voor een afspraak naar 463439.
Wacht hier niet mee tot eind maart!

Week 4

Tips voor 2013

De meeste senioren hebben inmiddels hun uitkeringsspecificatie van het pensioen of de AOW gekregen.
Door verhoging van de laagste belastingschijf hebben veel mensen netto minder gekregen. Dit kan variëren van enkele euro’s per maand tot tientallen euro’s per maand.
Toch kunt u door enkele tips in deze tijden van crisis wat besparen.
Hou overzicht: door uw financiële administratie op orde te houden , weet u beter wat er in komt en wat er uit gaat. Maak eens een maand lang een overzicht van uw uitgaven en inkomsten.
Lees de reclamefolders voor de weekaanbiedingen in de supermarkten.
Kijk eens goed naar uw verzekeringen, hebt u ze wel allemaal nodig?
Bijna alle verzekeringen kunt met een opzegtermijn van een maand opzeggen.
Misschien kunt u de krant samen met uw buurman delen.
Laat de auto wat vaker staan en ga de boodschappen eens te voet doen of met de fiets.
Verspil geen geld. Geef geen geld uit aan dingen die u eigenlijk niet nodig hebt.
Lucratieve aanbiedingen zijn leuk, maar heeft u het ook nodig?
Indien het u financieel lukt, zorg voor voldoende buffer. Zorg dat u wat geld achter de hand heeft voor onvoorziene uitgaven, zoals bijvoorbeeld het eigen risico of als de wasmachine die opeens stuk gaat.
Vermijd rood te staan bij uw bank. Het is zo gemakkelijk om geld op te nemen, terwijl u eigenlijk geen geld meer heeft staan op uw bankrekening.
Rood staan is duur. De banken tellen hiervoor een debet rente van minimaal 20%.
Spaar veilig en kies een bank uit die valt onder De Nederlandse Bank, zodat uw spaargeld tot maximaal 100.000 euro  gewaarborgd  is, ook wanneer de bank in financiële moeilijkheden zou komen.
Kortom: men kan zelf er veel aan bijdragen om de financiële huishouding op orde te houden.

Week 3

Sociale kaart gemeente Roerdalen en Maasgouw.

Op maandag 14 januari hebben  de gemeente Roerdalen en de gemeente Maasgouw gezamenlijk de website Sociale Kaart gemeente Roerdalen en Maasgouw officieel gelanceerd.
Op deze website vindt u alle informatie, adressen en handige links naar andere websites die u nodig heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Denk hierbij aan: zorgaanbieders, hulpverlenende instanties,belangenorganisaties, ouderverenigingen, gehandicaptenverenigingen en welzijnsinstellingen.
Via een zoekveld kunt u invullen wat u zoekt.
De zoektocht naar hulp en ondersteuning is vaak ingewikkeld. Welke hulp is mogelijk, hoe lost u zelf de problemen op en welke organisatie kan u verder helpen?
De Sociale kaart kan u daarbij helpen.
Deze website kunt u vinden door naar www.gemeentemaasgouw.nl te gaan.
Op de hoofdpagina van de gemeente staat linksonder Sociale Kaart.
Klik hierop en u wordt automatisch door verwezen naar deze nieuwe website.
Het loont zich de moeite om deze website eens te bekijken.
Op onze eigen website kunt u deze link naar de Sociale Kaart ook vinden.

Algemene ledenvergadering 2013.

Deze datum is veranderd en de jaarvergadering wordt nu gehouden op woensdag 6 maart. Verdere info volgt nog via het nestorjournaal in de Nestor.

Week 2

Wijziging in schenkingen in 2013

Tot 2013 mocht u kinderen of pleegkinderen met leeftijden tussen 18 en 35 jaar bedragen belastingvrij schenken. Met ingang van 2013 geldt deze regeling voor kinderen of pleegkinderen tussen 18 en 40 jaar.
Ieder jaar stelt de belastingdienst het bedrag vast wat u belastingvrij jaarlijks aan uw kinderen of pleegkinderen mag schenken. Voor 2013 is dit bedrag vastgesteld op
€ 5.141. Het bedrag dat u eenmalig belastingvrij mag schenken wordt € 24.676.
Voor uw kind of pleegkind kan het bedrag eenmalig verhoogd worden tot ruim het dubbele bedrag, € 51.407, mits dit bedrag gebruikt wordt om een dure studie te betalen, om een eigen woning te kopen of voor de kosten die uw kind daarna heeft gemaakt bij het kopen van de woning.
Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar, maar die een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Wilt u het eenmalige hoge bedrag schenken, vraag dan bij de belastingdienst een schenkingsformulier aan. Dit is wettelijk verplicht.
Voor het jaarlijkse lage bedrag aan uw kinderen hoeft u geen schenkingsformulier in te vullen.
Ook uw kleinkinderen mag u jaarlijks een bedrag van € 2.000 belastingvrij schenken.
Voor vragen hierover bel naar 463439 of raadpleeg de website van de belastingdienst.

Week 1

Diabetes

Tijdens de afgelopen Algemene ledenvergadering in maart 2012 hebben we aandacht besteed aan het onderwerp diabetes.
Diabetes is een veel voorkomende ziekte, vooral ook onder de senioren.
Maar ook een ziekte die goed te behandelen is. Indien men zich houdt aan de voorgeschreven regels wat betreft voeding en medicijnen is hier goed mee te leven.
Veel diabetici controleren regelmatig zelf thuis hun bloedsuikerwaarde.
Dit doet men dan met de bloedsuikermeter.
Hiervoor heeft men dan strips nodig om de bloedsuikerwaarde te meten.
Deze strips zijn verkrijgbaar bij uw apotheek.
Een lid van onze afdeling maakte er ons attent op dat deze strips bij de apotheek ongeveer 1,20 euro per stuk kosten.
Men kan deze strips ook bestellen bij diverse aanbieders op internet en dan betaalt men maar ongeveer de helft per strip.
In deze tijd van bezuinigingen en recessie is dit een waardevolle tip.
Heeft u een computer met internet, dan kunt u deze strips ook per internet bestellen en  bespaart u hierop een aardig bedrag.
Heeft u geen computer, vraag dan aan uw kinderen of familie of ze u hierbij kunnen  helpen.
Alles wordt weer duurder in 2013 en tips om te besparen zijn altijd welkom.

 

Voor oudere nummers van het nieuws van Jessy klik op het rode blokje rechts boven.

U gaat dan naar het archief met bijna alle oude edities van het nieuws uit de weekbladen vanaf het begin van 2010.

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2013 nrs 1 t/m 10