Nummer 31

Verkooppraatjes an de deur

In de afgelopen week hebben we klachten binnen gekregen van leden over de aanbieders-verkopers van het aanbod van glasvezel in onze gemeente.
De gemeente Maasgouw wil, indien genoeg huishoudens mee gaan doen, glasvezel gaan aanbieden voor uw telefoonnet, tv en internet gebruik.
Dit is een prima plan. De laatste weken zijn er veel vertegenwoordigers langs de deur gekomen om dit produkt aan te bevelen.
Daar is niets op tegen indien dit op een fatsoenlijke manier gebeurt.
De klachten die we binnen kregen gingen over het feit dat senioren, ondanks dat ze geen internet hadden of er toe wilden overgaan, op een overtuigende wijze werden overrompeld en tekenden.
Diverse keren werd ook verteld, dat ze er gebruik van moesten maken, omdat het in het seniorencomplex verplicht zou zijn. Het gebruik van glasvezel was dan centraal geregeld in het hele gebouw.
Deze gang van zaken is absoluut niet netjes.
Niet alle senioren maken gebruik van internet en laten zich dan toch door de verkoper of verkoopster met mooie overtuigende  praatjes verleiden tot het ondertekenen van het aanvraagformulier.
Voorts werd er niet altijd bij vermeld dat men binnen 7 dagen na het tekenen van het contract, men dit contact schriftelijk nog kon beëindigen.
Dit werd wel vermeld in zeer kleine lettertjes onderaan het contract, die zeer moeilijk te lezen zijn.
We willen dan ook iedereen waarschuwen voor het feit dat men nooit een handtekening onder een contract moeten zetten of een aanbieding aan de deur, waar u niets mee kunt of wilt doen.
Overigens kunt u een getekende aanbieding aan de deur altijd wettelijk binnen 7 dagen ontbinden. Let hier dus goed op!
Heeft u klachten of vragen hierover neem dan contact op met 463439.

Nummer 32

Gezondheidsbeurs Gezond ouder worden en blijven

In het kader van haar 60 jarig bestaan organiseert KBO Limburg op woensdag 12 september a.s. van 10.00-16.00 uur een gezondheidsbeurs in Sport-en Healthcenter Dennenmarken in Roermond.
Op deze groots opgezette manifestatie vindt u alle ingrediënten voor een gezellig, actief en informatief dagje uit.
Er is informatie over produkten en diensten, testen, metingen en adviezen.
Meer dan 30 exposanten vertegenwoordigen thema’s als sport, ontspanning & recreatie, beauty en wellness, voeding, gezondheid & welzijn, hulpmiddelen en mobiliteit.
Op het bewegingsterrein kunt u actief deelnemen aan activiteiten, zoals workshops van Olga Commandeur of aan een van de andere bewegingsactiviteiten.
Lezingen en workshops: in de Conferentieruimte is er een doorlopend aanbod van lezingen en presentaties met betrekking tot gezond ouder worden.
Entertainment en ontspanning: in de entertainmenthal vindt gedurende de hele dag een muzikaal spektakel plaats met optredens van Limburgse artiesten.
Ook is er een modeshow, verzorgd door de fa. Berden mode.
In de cateringhal kunt u terecht voor koffie en vlaai, drankjes, broodjes, soep en een warme hap.
De toegang is gratis en alleen voor KBO leden.
Gratis toegangskaarten kunnen afgehaald worden bij:
Jessy van Houtum Brachterveld 19 in  Maasbracht, Tilly van Pol Roumerweg 7 in Stevensweert,  of bij Riny Claessen Welterstraat 24  in Linne.
Wacht niet te lang met het ophalen van de kaarten, want we hebben maar een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. Op is op!
Voor informatie of aanmelden als lid bel 463441.

Nummer 33

Gratis lidmaatschap.

In oktober 2012 bestaat de KBO afdeling Maaskernen 10 jaar.
Op zaterdag 13 oktober organiseren we daarom voor onze leden een informatieve en gezellige middag.
Noteer alvast deze datum in uw agend.Het programma van deze middag zullen we bekend maken in het nestorjournaal van september.
Onze afdeling is opgericht in oktober 2002.
Destijds zijn we met circa 40 leden gestart en op het ogenblik naderen we de mijlpaal van 700 leden.
De KBO afdeling Maaskernen is zeer verheugd dat zoveel senioren de weg weten te vinden naar onze vereniging.
Op dit moment zijn we nog steeds de grootste vereniging in de gemeente Maasgouw.
Ieder jaar bieden we onze leden een goed activiteiten programma aan dat bestaat uit culturele en educatieve reisjes, themamiddagen over diverse actuele onderwerpen en daarnaast is er administratieve hulp, hulp bij uw belastingaangifte en al uw andere vragen.
Tijdens het feestelijk programma op 13 oktober 2012 zouden we graag ons 700 ste lid in het zonnetje zetten en krijgt het 700 ste lid het lidmaatschap voor 2013 gratis!
Daarom heeft het bestuur besloten, dat iedereen die zich vanaf 15 augustus 2012 tot en met 13 oktober 2012 aanmeldt als lid, geen contributie meer hoeft te betalen over dit jaar.
U ontvangt dan nog tot 1 januari 2013 iedere maand het blad de Nestor en kunt nog deelnemen aan onze activiteiten in de komende maanden.
Was u al langer van plan lid te worden, of aarzelde u nog, laat deze kans dan niet voorbijgaan.
Het lidmaatschap is toegankelijk voor iedereen vanaf 50 jaar en ouder.
Bel dus naar 463441 en misschien bent u wel degene die we op 13 oktober speciaal in het zonnetje mogen zetten.

Nummer 34

Veranderingen in de Wtcg uitkering

Sinds enkele jaren hebben mensen met hoge zorgkosten door bepaalde ziektes en gebruik van hulpmiddelen en medicijnen recht op de Wtcg tegemoetkoming, wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
Deze tegemoetkoming  wordt in december 2012 uitgekeerd door het CAK.
Iedereen die er recht op heeft, ontvangt in november 2012 een brief van het CAK.
De tegemoetkoming  in 2012 is ongeveer even hoog als in 2011 en is afhankelijk van de door u gemaakte zorgkosten in 2011!
Uw ziektekostenverzekering geeft uw gegevens en uw gemaakte ziektekosten door aan het CAK en zij bepalen dan aan de hand van voorgeschreven richtljnen, hoe hoog uw tegemoetkoming. is.
Veranderingen in de Wtcg per 2012.
In december 2013 wordt deze tegemoetkoming over het jaar 2012 uitgekeerd.
Door bezuinigingen zijn er een aantal voorwaarden aangepast:
- de Wtcg tegemoetkoming wordt inkomensafhankelijk.
Voor echtparen is dit alleen bij een inkomen lager dan € 35.100 en bij een alleenstaande bij een inkomen lager dan € 24.570.
- hulpmiddelen die levenslang  nodig zijn, bv voor slechtzienden en blinden, worden toegevoegd aan de criteria.
-de mogelijkheden voor fysiotherapie en oefentherapie worden beperkt.
Alleen mensen die een chronische aandoening hebben en die zeer intensieve fysiotherapie of oefentherapie krijgen, komen nog in aanmerking voor de tegemoetkoming.
-de bedragen van de tegemoetkoming worden niet meer jaarlijks verhoogd.
Door deze bezuinigingen worden senioren toch weer hard getroffen.

Nummer 35

Eigen bijdrage hulpmiddelen

Wie door ziekte of een handicap een hulpmiddel nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een traplift, een scootmobiel of een douchestoel, betaalt hierover een eigen bijdrage aan de gemeente waar men woont.
De Consumentenbond heeft hier onderzoek naar gedaan en wat blijkt nu: zelfde hulp, andere kosten. Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de eigen bijdrage regeling in de gemeenten in Nederland overal anders geregeld is.
Zo vraagt de ene gemeente geen eigen bijdrage voor een scootmobiel, twerwijl de andere gemeente wel een eigen bijdrage vraagt.
Wat kost de eigen bijdrage dan meestal?
De eigen bijdrage wordt in veel gemeenten geïnd per 4 weken door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.
Aan de hand van de gegevens van uw inkomen, die de belastingdienst doorgeeft aan het CAK, wordt de eigen bijdrage vastgesteld. Hoe lang men de eigen bijdrage moet betalen, is ook in vele gemeenten anders geregeld.
Men betaalt nooit meer dan de kostprijs van het hulpmiddel.
De hulpmiddelen worden nooit uw eigendom en zijn alleen in bruikleen.
Er is nog een mogelijkheid voor een PGB, persoonsgebonden budget.
Uw gemeente stelt dan een bedrag beschikbaar om de voorziening zelf aan te schaffen.
De hoogte van het PGb is gelijk aan het bedrag waarvoor de gemeente zelf een vergelijkbare voorziening inkoopt. Ook voor een PGB is soms een eigen bijdrage nodig.
Voor een rolstoel mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen.
Het is ontzettend jammer dat deze eigen bijdrage voor een hulpmiddel niet landelijk geregeld is. Zeker wanneer iemand verhuist van de ene gemeente naar de andere gemeente, kan dit soms voor problemen zorgen.
Daarom geven we u ook het advies, indien u een hulpmiddel nodig heeft via de WMO, vraag dan duidelijk na wat uw eigen bijdrage wordt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Nummer 36

Verkiezingen 12 september.

Op woensdag 12 september mogen we allemaal weer naar de stembus om te gaan stemmen voor de nieuwe leden van de Tweede Kamer.
De kranten staan er de laaste weken vol van. Op de televisie zijn er debatten tussen de lijsttrekkers van de diverse partijen. Het Centraal Planbureau heeft de plannen van de partijen doorberekend, zodat men weet wat de gevolgen van deze plannen zijn voor onze economie.
Alle partijen hebben hun eigen kreten waarmee ze de kiezers voor zich willen winnen.
Met onderwerpen als de gezondheidszorg, de ouderenzorg, koopkrachtverlies, werkeloosheid, de  economische crisis,  het behoud van banen, en de pensioenen, proberen de partijen via hun programmabeloftes alle problemen die er nu heersen, op te lossen.
Het wordt voor de kiezer steeds moeilijker om een keuze te maken.
We weten allemaal heel goed, dat na de verkiezingen, wanneer er een regering moet worden gevormd, veel van deze beloftes niet waar worden gemaakt.
Ziet u door de bomen het bos nog?
Het enige advies wat we u kunnen geven is: stem op de partij, die volgens u het meeste voldoet aan de onderwerpen die voor u van belang zijn.
En denk daarbij ook aan het feit of de partij die u kiest, wel zeker een kans heeft om in de regering te komen.
We wachten vol spanning de uitslag af op 12 september en we hopen dat ons land weer snel een regering krijgt.
Een regering die haar uiterste best zal doen om ons land door de economische crisis heen te leiden en de lasten en bezuinigingen eerlijk verdeelt onder alle Nederlanders.

Nummer 37

Afschaffing voorlopige aanslag.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer afgelopen week een brief gestuurd over wijzigingen bij de belastingen.
Zo schrijft hij o.a. dat hij van plan is om de voorlopige aanslag af te schaffen en dat iedereen die aangifte doet, binnen 3 maanden de definitieve aanslag zal ontvangen.
Dit plan kunnen we alleen maar toejuichen.
De afgelopen jaren kwam het vaak voor dat men de definitieve aanslag soms na 2 jaar ontving na het doen van de aangifte.
Dit kon grote gevolgen hebben voor mensen die een eigen bijdrage betalen voor een hulpmiddel, hulp bij het huishouden en de eigen bijdrage bij een verblijf in een zorginstelling.
Al deze eigen bijdrages worden geïnd door het CAK.
Voor het berekenen van de eigen bijdrage kijkt het CAK naar het inkomen van 2 jaar ervoor.
Dus nu in 2012 wordt gekeken naar het inkomen over het jaar 2010.
Heeft men nu nog geen definitieve aanslag 2010, wat in de praktijk helaas nog vaak voorkomt, dan schat  het CAk de eigen bijdrage voor dit jaar zelf aan de hand van de gegevens, waarover ze beschikken.
In de praktijk  betekent dit, dat sommige mensen een veel te hoge of veel te lage eigen bijdrage betalen.
Met als gevolg dat men soms een fors bedrag moet terug betalen of een bedrag terug ontvangt van het CAK.
Dit geldt ook voor de definitieve berekening van de huur en zorgtoeslagen.
Door de definitieve aanslag veel sneller te sturen, kunnen ook de juiste eigen bijdrage en de huur en zorgtoeslag worden vastgesteld.

Op 13 oktober a.s.viert onze afdeling haar 10 jarig bestaan.We willen onze leden erop wijzen, dat men zich voor deze dag moet aanmelden i.v.m de organisatie van deze middag.
U kunt zich aanmelden via telefoon: 463439, 463441 of 551721.

Nummer 38

Huishoudelijke verzorging

Veel senioren krijgen huishoudelijke hulp daar ze zelf, door ziekte of handicap, niet meer in staat zijn om de huishoudelijke taken uit te voeren.
Minister Schippers van Volksgezondheid heeft onlangs aangekondigd dat door bezuinigingen de senioren zelf de huishoudelijke verzorging moeten gaan regelen en betalen.
Hiermee geeft zij een tegenstrijdige boodschap af: senioren moeten langer thuis blijven wonen want een verzorgingstehuis is te duur. Maar tegelijkertijd worden door deze bezuinigingen de  senioren niet meer in staat gesteld om zelfstandig thuis te blijven wonen.
Senioren die een beschutte woonomgeving hebben kunnen vanaf 2013 al niet meer terecht in een verzorgingstehuis en worden gedwongen om thuis te blijven wonen.
De Unie KBO verwacht dat door deze plannen bij kwetsbare ouderen mistoestanden kunnen gaan ontstaan en zal de minister en andere politici hierop aanspreken.
De verkiezingen zijn geweest en op dit moment weet nog niemand wie de regering gaat vormen.
Dus of de plannen van minister Schippers werkelijkheid worden is nog maar de vraag.
De Unie KBO houdt de vinger aan de pols en zal de ontwikkelingen  op deze bezuinigingsplannen nauwlettend volgen.
Dat er bezuinigd  moet worden in de zorg is duidelijk.
Maar bezuinigingen in de zorg geldt voor jong en oud.
We wachten af wat de plannen voor de komende jaren zullen zijn.

Wilt u lid worden, bel dan naar 463441.
Het lidmaatschap is nu gratis tot en met 1 januari 2013 i.v.m. ons tienjarig bestaan!

Nummer 39

Website

De computer is niet meer weg te denken in deze huidige moderne tijd van technologie.
Ook steeds meer senioren ontdekken het gemak van de computer.
Ze volgen cursussen en het aantal senioren wat gebruik maakt van de computer stijgt gestaag.
Onze KBO afdeling Maaskernen beschikt sinds enige tijd over een eigen website.
Op deze website kunt u terecht voor alles wat onze vereniging u te bieden heeft:
Samenstelling van het bestuur, activiteiten programma, foto’s  van de themabijeenkomsten en de uitstapjes, de wekelijkse artikelen in de parochieblaadjes en het Maasgouwnieuws, links naar andere interessante websites enz.
Deze website is gebouwd door ons bestuurslid Thijs Ickenroth en hij is tevens degene die de website beheert.
Nieuwsgierig geworden! Ga dan naar www.kbomaaskernen.nl
Natuurlijk vergeten we de senioren niet die nog niet over een computer beschikken.
Daarom wordt onze belangrijkste informatie naar de leden bekend gemaakt via het Nestorjournaal. Een bijlage, die iedere maand aan de Nestor wordt toegevoegd.
In oktober vieren we ons 10 jarig bestaan.
Op 13 oktober organiseren we in de Spil te Maasbracht een informatieve en boeiende middag voor onze leden. Het programma zullen we volgende week publiceren.
Tevens hopen we dan ons 700 ste lid te mogen verwelkomen.
Bent u 50 plus en denkt u daar ben ik nog te jong voor, aarzel dan toch niet en meld u zich aan.
Het lidmaatschap is nu gratis tot en met 1 januari 2013 i.v.m ons tienjarig bestaan!
Bel voor aanmelding naar 463441.

Nummer 40

 

10 jaar

 Katholieke Bond van Ouderen

 

                        10 jaar KBO afdeling Maaskernen 2002-2012
en
2012 Europees jaar voor de Ouderen

 

Programma 13 oktober 2012.

12.00 uur    Inloop in de grote zaal van de “Spil” te Maasbracht.
                     Mogelijkheid om de aanwezige informatieve stands te bezoeken op het
                     gebied van Gezondheid, Zorg, Welzijn, Wonen, Veiligheid en anderen…

13.00 uur    Opening door de voorzitter van de KBO afdeling Maaskernen,
                     mevrouw N. van Lin.

13.10 uur    Korte toespraak door de wethouder van de Gemeente Maasgouw,
                     mevrouw J. Smeets- Palmen.

13.20 uur    Informatie over het Europees Jaar voor de ouderen door
                     mevrouw R. Oomen- Ruijten, lid Europarlement.
                     “Actief ouder worden in Europa”.

13.40 uur    Informatie Europees orgaan ouderenbeleid ESU door de Nederlandse afgevaardigde, mevrouw L. van Geluk.

14.00 uur    Pauze met koffie en vlaai.
                     Mogelijkheid tot het bezoeken van de stands.

15.00 uur    Optreden Pierre Cnoops, “Vitaal ouder worden in Maasgouw”.

15.30 uur    Muzikale opluistering door het koor “Canta Lirico” uit Heel met het speciale concert “Chorale d’Europe”.

16.15 uur    Bekendmaking “het 700ste lid KBO afdeling Maaskernen” en afronding van de middag door de voorzitter.

16.30 uur    Mogelijkheid tot het bezoeken van de stands.

17.30 uur    Sluiting van “De Spil”.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om er, samen met de aanwezige gasten, een gezellig feest van te maken.
U kunt zich aanmelden t/m 8 oktober .Bel naar  463439, 463441 of 551721.
De Rabobank Echt-Roermond  ondersteunt deze feestmiddag door een donatie.
Hiervoor onze hartelijke dank. 
Wilt u deze middag bijwonen en u bent geen lid, meldt u zich dan aan voor het gratis lidmaatschap tot 1 januari 2013. Bel hiervoor naar 463441.

 

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2012 nrs 31 t/m 40