Nummer 41

Fiscale veranderingen in 2012

In 2012 gaat er weer het een en ander veranderen voor iedereen in het belastingplan.
Er zijn meer minnen dan plussen.
De 2 belangrijkste positieve veranderingen voor senioren zijn de verhoging van de algemene heffingskorting van € 1.987 naar € 2.033 en de ouderenkorting wordt met € 37 verhoogd.

Minder goed nieuws is dat het inkomstenbelastingstarief van de eerste schijf stijgt met 0,1 %.
De doorwerkbonus voor mensen van 62, 63 en 64 jaar wordt afgeschaft.
In de plaats daarvan komt er een werkbonus die alleen bestemd is voor lage inkomens.
Tevens zal naar verwachting een nieuwe regeling komen voor het heffen en vergoeden van heffingsrente.
Zoals de plannen er nu uitzien zal 80 % van de belastingplichtingen geen rente meeer hoeven te betalen maar zal ook geen rente meer vergoed krijgen.
Er gaat nog meer veranderen, maar al deze veranderingen zijn niet in uw voordeel.
De zorgtoeslag wordt in 4 jaar tijd verlaagd, wat voor de hogere inkomsten behoorlijke gevolgen heeft.
De berekening van de huurtoeslag wordt aangepast en mensen met een bruto jaarinkomen boven de € 43.000 kunnen per 1 juli 2012 een extra huurverhoging verwachten van 5%.
Al met al wordt men hier niet vrolijker van.
Daarom nogmaals de tip aan iedere senior: heeft u nog nooit aangifte gedaan, doe het dan toch. Aangifte loont. U mag nog aangifte doen over de jaren 2006 tot en met 2010.
Voor vragen hierover bel 463439
Voor aanmelden als lid of informatie over onze KBO afdeling bel naar 463441.

Nummer 42

Themamiddag Patiëntenrecht op woensdag 16 november 2011

Uw rechten en zeggenschap in de Zorg
Leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker

Vroeg of laat heb je zorg nodig, uiteenlopend van een enkel bezoek aan de huisarts tot afhankelijkheid van vele hulpverleners zoals specialist, thuiszorg, fysiotherapeut en allerlei anderen. De zorg is ingewikkeld en het is vaak moeilijk om je weg te vinden en te zorgen dat je de zorg krijgt die je wenst. Het is goed op de hoogte te zijn wat je dan mag verwachten en welke rechten je hebt en hoe je zoveel mogelijk zelf kunt bepalen hoe die zorg er uit ziet. Hoe kun je keuzes maken en hoe stel je jezelf op tegenover de hulpverleners.
Tijdens de themamiddag wordt u geïnformeerd over patiëntenrechten en de stand van zaken rondom het nieuwe wetsvoorstel Wet Cliëntenrechten Zorg.

We geven u zicht op het kiezen van een zorgverzekeraar en u krijgt tips en aandachtspunten die gebruikt kunnen worden in uw contact met een hulpverlener.
Kortom, zeer informatief en direct toepasbaar !!!
Het thema wordt verzorgd door Floris de Bok, projectmanager bij het Huis voor de Zorg
De middag begint om 14.00 uur in De Spil. In verband met de organisatie is aanmelden gewenst. U kunt dit doen bij Tilly van Pol-Nissen tel: 0475-551721  Aanmelden kan tot dinsdag 15 november.
Voor aanmelden als lid of informatie over onze KBO afdeling bel naar 463441.

Nummer 43

Vind uw recht in de zorg

Op woensdag 16 november heeft er een themamiddag plaats gevonden over patiëntenrechten.
Deze zeer boeiende themamiddag werd bezocht door circa 80 leden.
Tijdens deze themamiddag kwam het recht van de patiënt uitgebreid aan de orde.
U bent net verhuisd en de huisarts weigert u als patiënt, mag dat?
U krijgt veel meer medicijnen van uw apotheker dan nodig is, mag dat?
U bent het niet eens met een behandeling, waar kan ik dan terecht met vragen hierover.
U bent niet tevreden over de arts in het verpleegtehuis, wat kunt u dan doen?
U vind dat u niet netjes bent behandeld door uw arts of hulpverlener, u wil daar iets aan doen maar waar kunt u terecht?
Er zijn fouten gemaakt tijdens de behandeling en u wilt een klacht indienen.
Zo kunnen we nog een legio aan voorbeelden opnoemen, waarover men iets wil vragen, klachten indienen enz..
Hiervoor kunt u terecht bij EIKpunt.
EIKpunt is een onderdeel van het Huis voor de Zorg. U kunt bij hen kosteloos terecht voor informatie, advies en ondersteuning.
Zij kunnen u klacht niet oplossen maar u wel helpen de juiste weg te vinden in het doolhof van medische instanties en hun bezwarencommissies.
Heeft u een klacht of vragen over zaken die in uw ogen niet juist zijn, neem dan contact op met telefoon: 046-4208079 of bel 0900-2437070..
Zij kunnen u dan verder helpen.

U kunt zich nog aanmelden voor de kerstmiddag op 14 december. Bel hiervoor naar 551721
Voor aanmelden als lid of informatie bel 463441.

Nummer 44

Beschikking zorg en huurtoeslag 2012

In december ontvangt u van de belastingdienst toeslagen weer de jaarlijkse beschikking voor de zorg en of huurtoeslag 2012. De belastingdienst toeslagen verhoogt ieder jaar automatisch uw toetsinginkomen, het bedrag waarop uw zorg en huurtoeslag gebaseerd is.
Soms kunnen er veranderingen zijn waar de belastingdienst niet van op de hoogte is.
Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw zorg en huurtoeslag.
Denk hierbij aan stijging van uw inkomsten, daling van inkomsten door werkeloosheid  of arbeidsongeschiktheid of u wordt 65 jaar of u heeft een erfenis ontvangen waardoor uw spaargeld te hoog is om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.
Gaat u samenwonen of is de samenstelling van uw huishouden veranderd door het  overlijden van uw partner, ook dan heeft dat invloed op de hoogte van uw toeslagen.
We adviseren u dan ook nadrukkelijk om het toetsinginkomen, dat vermeld wordt op de achterzijde van de beschikking, goed na te kijken.
Denkt u dat het niet klopt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de belastingdienst.
U kunt beter wat te weinig aan toeslagen ontvangen dan teveel.
Het teveel ontvangen bedragen moeten immers in 2013 weer worden terugbetaald.
Ook wanneer u geen zorg en of huurtoeslag ontvangt is het raadzaam om eens na te laten kijken of u er toch eventueel voor in aanmerking komt.
Is deze situatie op u van toepassing of heeft u vragen over de zorg en huurtoeslag 2012 bel dan naar 463439.

Nummer 45

Eindejaarstips

Het jaar 2011 loopt weer ten einde. In 2012 gaan er weer veranderingen plaats vinden binnen de belastingregels.
We willen u nog wat tips geven om nog voor 1 januari 2012 geld te verdienen of te besparen.
Samenwonen: regel fiscaal partnerschap.
Woont u samen en heeft u geen notarieel samenlevingscontract, regel dit nog voor het einde van het jaar. U bent dan beide fiscaal partner en dat kan voordeel opleveren bij het aangifte doen of bij de erf belasting (vroegere successierechten).
Heeft u nog maar een kleine hypotheek, los hem dan af. U hoeft geen belasting meer te betalen over het eigenwoningforfait en ook de belasting over uw spaargeld vermindert.
Ontving u in 2011 geen zorg of huurtoeslag aan, maar komt u er waarschijnlijk wel voor in aanmerking, vraag het dan nog aan voor het gehele jaar.
Verwacht u nog een hoge tandartsrekening over 2011 en 2012, betaal deze dan in 2011!
De kosten vallen dan nog onder de specifieke zorgkosten (vroegere ziektekosten)
Geeft u vaker giften aan doelen met een Anbi verklaring, doe het dan dit jaar nog. Zo komt u eerder boven de drempel uit en heeft u fiscaal voordeel.
Spaargeld: in voorafgaande jaren moest men het saldo van het spaargeld op 1 januari en 31 december opgeven. Vanaf 2011 is dit veranderd. Bij de aangifte 2011 hoeft u alleen het saldo van 1 januari 2011 op te geven. Is dit saldo nu op het einde van het jaar veel hoger, zorg dan dat het saldo lager wordt, anders betaalt u meer belasting over uw spaargeld. Misschien was u toch al van plan een auto, wasmachine of iets anders aan te schaffen, doe het dan nu nog!
Voor vragen hierover kunt u bellen naar 463439.
Voor aanmelden als lid of informatie over de KBO bel naar 463441.

Nummer 46

Niet beschikbaar

Nummer 47

Weer een jaar voorbij

Het jaar 2011 is weer bijna voorbij. Een jaar waarop we als bestuur zeer tevreden terug kunnen kijken.
De themamiddagen en de educatieve reisjes werden druk bezocht.
Veel leden hebben gebruikt gemaakt van de belastingservice en zijn daar tevreden over. De ouderenadviseurs hebben ook in het afgelopen jaar vele vragen van leden kunnen beantwoorden. Het ledenaantal is weer gestegen ondanks dat er helaas in het afgelopen jaar weer enkele leden overleden zijn.
Ook in nieuwe jaar zullen we als bestuur ons uiterste best doen om de belangen van onze leden te behartigen.
Begin januari ontvangt u de rekening en het activiteiten programma 2012.

In het artikel van vorige week over de seniorenmiddag op 18 januari, georganiseerd in samenwerking met de gemeente Maasgouw, stond een foutje.
Deze middag is voor alle senioren aan de oostzijde van de Maas, dus de senioren uit Thorn, Wessem, Maasbracht, Stevensweert en Ohe en Laak, ongeacht of u lid bent van de KBO afdeling Maaskernen.
U kunt zich voor deze middag opgeven voor 16 januari telefoon: 463439 of 463441

We wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2012.

Wilt u ook lid worden, misschien een goed voornemen in 2012, bel dan naar het secretariaat 463441.

Nummer 48

Lidmaatschap

De KBO afdeling Maaskernen is een seniorenbond voor senioren vanaf 50 jaar.
We maken ons onder meer sterk voor een goed inkomen en pensioen, een betaalbare en optimaal functionerende gezondheidszorg, een veilige leefomgeving, informatie en voorlichting.
U kunt bij ons terecht met vragen over: welzijn voor ouderen, maatschappelijke dienstverlening, financiële zaken, info en hulp bij belastingaangifte, hulp bij aanvraag zorg en huurtoeslag, hulp bij aanvraag voor voorzieningen uit de WMO enz.
Verder organiseren we thema middagen en educatieve uitstapjes.
Iedere maand ontvangt u het blad de Nestor.
Een lidmaatschap kost slechts € 18,00 per jaar.
Onze vereniging is de grootse vereniging binnen de gemeente Maasgouw.
Vooral de jonge senioren raden we aan eens na te denken over een eventueel lidmaatschap.
We behartigen de belangen niet alleen van 65 plussers maar ook de belangen van 50 plussers.
Dus aarzel niet en meld u zich aan.
Een goed voornemen voor 2012.
Wilt u  lid worden of informatie ,bel dan naar het secretariaat 463441.

Nummer 49

Themamiddag voor senioren

Op woensdag 18 januari is er in de Spil te Maasbracht een seniorenmiddag voor alle senioren uit Maasbracht, Linne, Stevensweert, Ohe en Laak, Wessem en Thorn.
Deze themamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Maasgouw.
U hoeft geen lid te zijn van de KBO afdeling Maaskernen om deze middag bij te wonen
De middag begint om 14.00 uur en u krijgt een kopje koffie of thee met vlaai.
Programma:
14.00 uur:  Opening.
14.10 uur:  Servie Broers van het Huis voor de Zorg, zal een presentatie geven over de WMO en de Kanteling binnen de WMO. Aan de hand van enkele plaatjes zal de heer Broers het
gesprek aan gaan met de senioren in de zaal over de veranderingen binnen de WMO,
specifiek toegelicht op de nieuwe beleidsnota 2012-2015  ”Niet zorgen voor, maar zorgen
dat” van de gemeente Maasgouw.
15.00 uur: Pauze
15.20 uur: “Weet wat je financiële rechten zijn en gebruik ze!”
Aan de hand van een powerpoint presentatie zal Jessy van Houtum een toelichting geven  
op de landelijke en gemeentelijke financiële regels die er zijn voor de senioren. Een belangrijk onderwerp in deze financiële moeilijke tijden. Na afloop ontvangen de aanwezigen een overzicht van deze financiële mogelijkheden.
De WMO adviseur zal ook aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
+16.00 uur: Sluiting van deze middag.
U kunt zich hiervoor opgeven tot en met maandag 16 januari, bel daarvoor naar 463441 of 463439.
Een interessante middag, meldt u zich dus snel aan!

Nummer 50

Niet beschikbaar

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2011 nrs 41 t/m 50