Nummer 21

Eigen huis opeten?

Wanneer iemand wordt opgenomen in een zorginstelling, moet men een eigen bijdrage betalen.
Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het verzamelinkomen.
Soms krijgen we de vraag wat je moet doen indien men een eigen huis heeft.
Een aantal jaren geleden was het zo dat je eerst de opbrengst van je verkochte huis moest "opeten" met andere woorden, je betaalde een zeer hoge eigen bijdrage, tot de spaarcentjes op waren.
Tegenwoordig is dit gelukkig niet meer zo.
Verkoopt u uw huis, voordat u verhuist naar een zorginstelling, dan blijft dit spaargeld gewoon van u.
Het spaargeld op uw spaarrekening verhoogt wel uw jaarlijks verzamelinkomen.
Immers u moet belasting betalen over uw spaargeld, indien dit meer is dan de vrijstelling die de belastingdienst hanteert.
Hoe meer spaargeld, hoe hoger uw verzamelinkomen wordt.
De eigen bijdrage aan de zorginstelling, wordt dan ook berekend aan de hand van uw zuiver verzamelinkomen, vastgesteld door de belastingdienst.
Indirect heeft uw spaargeld dus wel invloed op uw eigen bijdrage aan de zorginstelling. Maar uw eigen huis opeten is dus niet meer aan de orde!

Nummer 22

Boottocht 30 juli 2011

Op zaterdag 30 juli organiseren we weer de jaarlijkse boottocht. Dit uitstapje is bij uitstek geschikt voor leden die slecht ter been zijn en niet aan andere excursies kunnen deelnemen. De boottocht wordt verzorgd door rederij Cascade uit Wessem met de "Stadt Wessem". Vanaf 9.30 uur bent u welkom aan boord  aan de Cruise Terminal te Maasbracht. De boot vertrekt  om 10.00 uur vanuit Maasbracht en we zijn om 16.00 uur weer terug. We maken een Grensmaastour inclusief passage Drielingsluis in Maasbracht.
De kosten bedragen € 25,00 voor leden en € 30,00 voor niet-leden. De kosten zijn inclusief koffie/thee, Limburgse vlaai en lunch. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. U kunt zich aanmelden bij Tilly van Pol-Nissen: 551721. Bij opgave graag aangeven of u gebruik maakt van een rolstoel. Aanmelden is mogelijk tot 30 juni. U dient het bedrag voor 15 juli over te maken op rekeningnummer 127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van boottocht.
Meldt u zich op tijd aan, vol is vol.

Nummer 23

Nieuwe AOW bedragen vanaf 1 juli 2011

In juli 2011 gaat de AOW voor iedereen omhoog. In voorafgaande jaren ontving u dan van de SVB een brief waarin het nieuwe AOW bedrag vermeld werd.
Door bezuinigingen stuurt de SVB u dit jaar geen brief meer en u ontvangt ook niet het tijdschrift Uw AOW/ANW.
U kunt de bedragen vinden op de website van de SVB, wanneer u inlogt met uw eigen digidi code. Daar er nog steeds veel senioren zijn, die niet over een eigen computer beschikken en ook niet in het bezit zijn van een digidi code, hebben we de nieuwe bedragen voor u op een rijtje gezet.
U woont alleen: het nieuwe nettobedrag per maand wordt € 991,54.
U bent getrouwd of woont samen met uw partner: het nieuwe nettobedrag per maand wordt € 690,54 per persoon.
U bent getrouwd en uw partner is jonger dan 65 jaar en heeft geen inkomen: het nieuwe nettobedrag wordt € 1267,14 per maand.
In deze nieuwe bedragen is de koopkrachttegemoetkoming  oudere belastingplichtigen de zogenaamde KOB tegemoetkoming verwerkt.
De KOB vervangt de tegemoetkoming AOW.
Met ingang van 1 augustus  2011 wordt de partner toeslag met 10% gekort, voor huishoudens die een gezamenlijk inkomen hebben van meer dan € 2511,03 per maand.
Degene die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen in juli automatisch  een brief van de SVB Voor vragen hierover kunt u bellen naar 463439.

Nummer 24

AOW

De laatste tijd verschijnen er veel publicaties over de AOW en de pensioengerechtigde leeftijd. Enkele weken geleden is hierover een pensioenakkoord gesloten.
De pensioen en AOW leeftijd gaat omhoog. In 2020 moet men doorwerken tot 66 jaar en in 2025 tot 67 jaar.
Wie langer doorwerkt krijgt een verhoging van de AOW met 6,5% per jaar.
Wil men stoppen met 65 jaar, dit blijft waarschijnlijk nog mogelijk, dan wordt uw AOW iets gekort.
Dit is een discussiepunt waar men lang en breed over kan praten.
We leven langer en op een geven moment is de AOW onbetaalbaar, als er nu niet wordt ingegrepen.
Hoe en wanneer het precies zal gebeuren, zullen we moeten afwachten.
De AOW zal in de komende jaren in ieder geval niet gekort worden.
Mensen die geen volledige AOW hebben, krijgen een aanvulling hierop van de Sociale Verzekeringsbank. Dit blijft ook zo in de toekomst.
Uitkeringen uit het buitenland blijft u behouden. Op het moment dat iemand 65 jaar wordt en recht heeft op een pensioen uit het buitenland, krijgt u daarover bericht van via de SVB of rechtstreeks via het land, waarop  de uitkering of pensioen betrekking heeft. Dit in tegenstellingen tot soms  andere berichten in de media.

Bootreis
Op zaterdag 30 juli organiseren we weer de jaarlijkse boottocht.
U kunt zich hiervoor nog opgeven. Bel naar 551721.

Nummer 25

Schenken

Moet men voor een schenking altijd naar de notaris? Deze vraag wordt vaker gesteld.
Dit is niet altijd nodig.
Ouders mogen in 2011 hun kinderen belastingvrij een bedrag schenken van € 5.030.
Aan uw  kleinkinderen of schoonzoon en schoondochter mag u ieder jaar € 2.000 belastingvrij schenken.
Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar oud, dan mag u eenmalig een belastingvrij bedrag schenken van € 24.144.
Dit hoge bedrag mag maar een keer geschonken worden, dus niet dit jaar en volgend jaar weer.
Sinds 2010 is hierin iets veranderd. Men mag voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar oud  dit bedrag verhogen. Dit bedrag is dan € 50.300.
Maar daar zitten wel voorwaarden aan verbonden.
Deze hoge schenking moet wel via de notaris en  het bedrag van € 26.156 wat eenmalig bij  geschonken wordt, moet bestemd zijn voor de aankoop van een huis, verbetering of onderhoud van het huis, aflossing van hypotheekschuld of het volgen van een dure studie.
Wilt u van deze eenmalige hoge schenking gebruik maken neem, dan altijd contact op met de notaris.
Deze kan u precies  uitleggen wat u wel en niet mag doen.

Boottocht
De boottocht op 30 juli a.s is niet alleen voor mensen die slecht ter been zijn.
Iedereen kan mee, lid of geen lid. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Meld u zich aan en geniet van een dagje op het water.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 15 juli, telefoon 551721.
Voor aanmelden als lid of informatie bel 463441.

Nummer 26

Nestor

Deze week ontvangen alle leden de nestor.
Deze nestor is voor juli en augustus. Dus in augustus verschijnt er geen nestor. De volgende nestor ontvangt u begin september. In de nestor die u deze week ontvangt, is een nestor journaal bijgesloten met het programma voor de komende maanden en een bijlage over een onderzoek en belangstelling voor een computer cursus.
Lees dit goed door en heeft u interesse, vul dit formulier dan in en stuur het op naar het opgegeven adres. Voor de activiteiten kunt u zich opgeven via telefoon 551721.

Het telefonisch spreekkuur  is gesloten tot en met donderdag 11 augustus.
Heeft u dringende zaken, die niet kunnen wachten, bel dan naar 463439.
We zullen u de data van het telefonisch spreekuur doorgeven in het nestorjournaal van september.

Boottocht

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar..
Iedereen kan mee, lid of geen lid.
Meld u zich aan en geniet van een dagje op het water.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 21 juli, telefoon 551721.

Voor aanmelden als lid of informatie bel 463441.
We wensen onze leden een zonnige en gezonde zomervakantie toe.

Nummer 27

Definitieve berekening toeslagen 2010

Heeft u in 2010 huur of zorgtoeslag ontvangen, dan stuurt de belastingdienst u vanaf juli de definitieve berekening 2010.
Aan de hand van uw aangifte of indien u geen aangifte heeft gedaan, aan de hand van uw inkomen in 2010, stelt de belastingdienst vast of de bedragen voor de huur en zorgtoeslag die u heeft ontvangen in 2010 correct zijn.
Het kan gebeuren dat u geld terug krijgt of dat u geld moet terug betalen.
Op de achterkant van deze beschikking staat uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner.
Kijk dit goed na of het klopt met uw definitieve aanslag.
Was uw inkomen te hoog dan zult u misschien terug moeten betalen.
Was uw inkomen lager dan de belastingdienst eerder had vastgesteld, dan krijgt u geld terug.
Deze definitieve beschikking is tevens een goede reden om eens naar de huur en zorgtoeslag 2011 te kijken.
Is uw inkomen veranderd,door bv dat uw werkeloos bent geworden, of u bent 65 geworden, geef deze wijzigingen dan tijdig door aan de belastingdienst. Zo voorkomt u terugbetalingen in 2012.
U kunt hiervoor naar de belastingdienst bellen 0800-0543 of bel naar 463439.
Wijzigingen worden dan via het computerprogramma toeslagen 2011 doorgegeven.

Nummer 28

Excursie Maaseik

Op woensdag 17 augustus organiseert KBO afdeling Maaskernen een wandeling in Maaseik onder leiding van een gids. Tevens wordt er een bezoek gebracht aan de Van EYck-tentoonstelling. De wandeling met bezoek aan de tentoonstelling duurt 2 uur.
Na afloop is er koffie en vlaai. Iedereen die mee gaat, moet op eigen gelegenheid naar Maaseik komen. Aanvangstijd is 13.30 uur en de startplaats is Toerisme Maaseik, Markt 1 te Maaseik.
De kosten bedragen € 8,00 en dient u ter plekke te betalen..
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 1 augustus via telefoonnummer: 551721.

Computergebruik senioren

Omdat de computer steeds meer onderdeel uit maakt van ons dagelijks leven, vinden we het belangrijk dat senioren de kans hebben om gebruik te maken van dit belangrijk communicatiemiddel.
De KBO afdeling Maaskernen is bezig met een onderzoek onder haar leden om te peilen of er behoefte is aan begeleiding/hulp bij het gebruik van:
de computer, internet, internet bankieren, e-mail en skype.
Heeft u behoefte aan begeleiding/hulp bij een van deze onderdelen, laat het ons dan weten.
Op basis van dit onderzoek zal het bestuur onderzoeken of er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan uw wensen.
Heeft u vragen hierover of heeft u behoefte aan hulp/begeleiding  bel dan voor 1 augustus 2011 naar het secretariaat :463441

Nummer 29

Dagtrip naar Den Bosch op woensdag 21 september

Woensdag 21 september organiseren we een dagtrip naar Den Bosch. We vertrekken om 8.00 uur vanuit de kernen. Aangekomen in Den Bosch beginnen we met koffie/thee en iets lekkers.
We maken een cultuur-historische wandeling onder leiding van een gids. Deze wandeling duurt 1½ uur. Na de wandeling bent u vrij om op eigen gelegenheid te gaan lunchen en/of de stad verder te verkennen. Om 16.00 uur vertrekken we weer richting Maasbracht.
U kunt zich tot 1 september aanmelden bij: Tilly van Pol-Nissen tel. 0475-551721
De kosten zijn voor leden € 21,50.
Niet leden kunnen ook deelnemen aan deze dagtrip en betalen dan € 25,00.
Het te betalen bedrag dient u voor 7 september over te maken op rekeningnummer 127472932 ten name van KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van stedenreis Den Bosch.
Deelnemers aan de reis krijgen tijdig informatie over de opstapplaatsen met de exacte vertrektijden.
Zin in een dagje op stap, meld u zich dan tijdig aan.

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2011 nrs 21 t/m 30