Nummer 11

Excursie naar De Locht op woensdag 18 mei 2011

Woensdag 18 mei maken we een excursie naar De Locht. Museum De Locht ligt in Melderslo, Noord-Limburg. Het streekmuseum is gehuisvest in een authentieke Noord-Limburgse langgevelboerderij. In het aangrenzende gebouw is het Nationaal Asperge-en Champignonmuseum ondergebracht. Verder is er een aspergeveld en een moes-en kruidentuin. We vertrekken rond 9.00 uur en zijn tegen 17.30 uur weer terug in Maasbracht. De kosten zijn € 27,00 voor leden en € 32,00 voor niet leden.
Bij de kosten zijn inbegrepen: busreis, entree, rondleiding met gids, koffie met vlaai en een koffietafel.
Voor deze excursie kunt u zich aanmelden bij Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721.
Aanmelden vóór 15 april i.v.m. de organisatie.

Nummer 12

Themamiddag over boeddhisme op woensdag 13 april 2011

Het boeddhisme komt de laatste 50 jaar naar het westen en wint meer aan bekendheid. Er worden steeds meer boeken vertaald en steeds meer leraren bezoeken Europa. Er ontstaan steeds meer boeddhistische centra. Overal komen we vandaag de dag Boeddha’s tegen, zelfs bij Blokker. Wat is het toch dat mensen, anno 2011, nog steeds geïnspireerd kunnen worden door de ervaringen van een mens die 2600 jaar geleden leefde. Waar sprak Boeddha over en wat kunnen we daar nog van opsteken. Dhr. Carel Weevers komt ons daar iets over vertellen en zoals hij dat zelf zegt: "we zullen dat met elkaar bekijken".
We nodigen u van harte uit deze zeer interessante middag bij te wonen.
De themamiddag begint om 14.00 uur in de Spil te Maasbracht en duurt tot circa 16.00 uur.
Ook niet leden zijn van harte welkom en betalen € 2,00 entree.
In verband met de organisatie is het nodig om zich aan te melden vóór 11 april .U kunt dit doen door te bellen naar 551721 of 463441.

Nummer 13

Seniorenbeeld in de media

De laatste maanden verschijnen er veel artikelen in de media over senioren.
Het betreft hier zaken zoals o.a. ouderenmishandeling, overvallen, het niet om kunnen gaan met de OV chip kaart, slecht verkeersgedrag en zo kunnen we nog meer zaken opnoemen.
Deze bovengenoemde zaken zijn zeer zeker aan de orde van de dag, maar het is jammer dat er zelden een positief beeld over senioren in het nieuws komt.
Het betreft maar een klein percentage van de groep senioren die met deze zaken te maken krijgt.
Veel senioren zetten zich belangeloos in voor hun naaste en de maatschappij.
Denk hierbij aan de vele vrijwilligers in verzorgingstehuizen, vrijwilligers bij de mantelzorg  en de zonnebloem, het Rode Kruis en ouderenverenigingen.
Senioren die na hun pensioen hun leven omgooien en zich in dienst stellen van hun naasten en de maatschappij.
Boodschappen doen voor hun zieke buurman of buurvrouw, de stoep schoonvegen in de winter bij sneeuwval, iemand naar een ziekenhuis brengen en zo kunnen we nog veel meer dingen opnoemen.
Senioren zijn niet zeker niet dom,zoals vaak in de media gesuggereerd wordt.
De meeste senioren kunnen heel goed zelf voor hun belangen opkomen en weten de juiste weg te bewandelen bij vragen en problemen.
Helaas zal er altijd een kwetsbare groep binnen de senioren blijven, maar deze groep kan gelukkig altijd een beroep doen op zeer vele instanties die zich hier mee bezig houden.
Kortom: de meeste senioren redden zich prima en genieten van hun oude dag.

Nummer 14

Huurverhoging

Per 1 juli gaan de huren in Nederland weer met maximaal 1,3% omhoog.
Heeft u huurtoeslag en huurt u een huis van een woningvereniging, dan hoeft u niets te doen.
De nieuwe huur wordt door de woningvereniging automatisch door gegeven aan de Belasting Toeslagendienst en deze dienst past, indien nodig, de huurtoeslag aan.
Huurt u een huis van een particulier, dan moet u de verhoging zelf doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen.
Dit kan door het aanvragen van een formulier bij de belastingdienst 0800-0543 of nog gemakkelijker met het speciale programma van de KBO.
Is dit voor u van toepassing, neem dan contact op en bel 463439.
In het regeerakkoord is aangekondigd dat huishoudens met een inkomen hoger dan € 43.000 per jaar, een hogere huursverhoging zouden krijgen dan de 1,3%, die voor de sociale huursector geldt.
Dit zou op 1 juli 2011 ingaan, maar is uitgesteld naar 1 juli 2012.
De koppeling van de huurstijging aan het inkomen is nieuw en blijkt in de uitvoering forse consequenties te hebben.
De grens voor de huurtoeslag is € 652,52 per maand.
Is uw huur hoger, dan ontvangt u geen huurtoeslag meer.
Verder is de huurtoeslag afhankelijk van uw inkomen.
Kijk daarom altijd goed naar uw toetsinginkomen, dat op de achterzijde van de huurtoeslag beschikking vermeld wordt.
Verandert er iets aan uw financiële situatie, laat de huurtoeslag dan aanpassen.

Nummer 15

Excursie naar De Locht op woensdag 18 mei 2011

Woensdag 18 mei maken we een excursie naar De Locht. Museum De Locht ligt in Melderslo, Noord-Limburg. Het streekmuseum is gehuisvest in een authentieke Noord-Limburgse langgevelboerderij. In het aangrenzende gebouw is het Nationaal Asperge-en Champignonmuseum ondergebracht. Verder is er een aspergeveld en een moes-en kruidentuin. We vertrekken rond 9.00 uur en zijn tegen 17.30 uur weer terug in Maasbracht. De kosten zijn € 27,00 voor leden en € 32,00 voor niet leden.
Bij de kosten zijn inbegrepen: busreis, entree, rondleiding met gids, koffie met vlaai en een koffietafel.
Voor deze excursie kunt u zich nog aanmelden bij Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Doorwerkbonus

De belastingdienst heeft brieven verstuurd naar mensen die in 2009 62 jaar of ouder waren voor de teruggave van de doorwerkbonus. Dit is een extra heffingskorting voor mensen, die 62 jaar of ouder zijn en nog in loondienst werken.
Bent u geboren in 1947 of daarvoor en was u in 2009 en 2010 nog in loondienst, dan heeft u recht op de uitbetaling van de doorwerkbonus. Een bedrag dat tot kan oplopen tot een paar duizend euro op jaarbasis.
Deed u al aangifte over deze twee jaren, dan hoeft u niets te doen. De doorwerkbonus wordt dan in uw aangifte verwerkt..
Maar wanneer u geen aangifte heeft gedaan over 2009 en 2010 en u was in loondienst, doe dan alsnog aangifte om deze doorwerkbonus uit betaald te krijgen.
Dit geldt ook voor 65 plussers die nog in loondienst zijn en meer verdienen dan € 9.000.
Voor vragen hierover of hulp bij het aanvragen van deze extra heffingskorting bel naar 463439.

Nummer 16

Niet beschikbaar

Nummer 17

Veranderingen binnen de AOW

De Eerste Kamer heeft in april 2011 ingestemd met de KOB, de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.
Dit is een nieuwe koopkrachttegemoetkoming voor 65 plussers die op 1 juni 2011 ingaat.
Deze KOB vervangt de huidige tegemoetkoming AOW en is even hoog: € 33,09 bruto per maand.
U hoeft hier niets voor te doen en u ontvangt deze tegemoetkoming automatisch.
In mei ontvangt u automatisch uw vakantiegeld van de SVB.
De hoogte hiervan is afhankelijk of u alleenstaand bent of getrouw of samenwoont.
Bent u bv in oktober 2010 65 geworden dan ontvangt u vakantiegeld over de maanden oktober 2010 tot en met mei 2011.

In het regeerakkoord zijn nog 2 veranderingen aangekondigd, die nog door de Eerste en  Tweede Kamer moeten worden goed gekeurd.
1. verplaatsen ingangsdatum AOW naar verjaardag. Dit voorstel houdt in dat u pas vanaf de dag dat u 65 wordt, AOW ontvangt. Nu is dat vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. Dit voorstel, indien het wordt goed gekeurd, zou 1 januari 2012 moeten ingaan.
2. Verlaging AOW toeslag indien uw partner nog geen 65 jaar is.
Het voorstel is om de toeslag met 10 % te verlagen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 30.000.
AOWers die hier meer te maken krijgen, krijgen in april of mei een brief hierover van de SVB.

Nummer 18

Pest protocol

Het nationaal ouderenfonds heeft afgelopen week een folder uitgebracht over het pesten onder ouderen, vooral in verzorgingstehuizen.
Uit onderzoek blijkt dat een op de vier ouderen wel eens  gepest wordt.
Velen zullen hier uit schaamte niets over zeggen en dit kan grote gevolgen hebben voor hun dagelijks leven.
De deur niet meer uitgaan, niet meer deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, eenzaamheid tot gevolg enz..
In de folder wordt op een humoristische wijze uitgelegd wat pesten nu is en wat je er aan kunt doen.
Door middel van een tekening: pesten is een lege plaats bezet houden, iemand negeren, iemand de doorgang versperren en schoppen onder de tafel.
Maar staat er dan:
In ons zorgcentrum heten we nieuwe mensen welkom, nodigen we mensen uit om bij ons te komen zitten of mee te doen aan een activiteit.
Bieden we hulp waar dat nodig blijkt en gaan we uit van het positieve.
De folders is zeer kleurrijk en humoristisch samengesteld.
De folder is te bekijken in de verzorgingstehuizen of in de bibliotheken.
We hopen dat deze folder er toe bijdraagt dat men gaat inzien dat pesten echt niet kan. Wilt u meer weten, kijk dan op www.nationaalouderenfonds.nl.

Nummer 19

Middelen

Soms kan het zijn, dat een inkomen in een jaar sterk kan dalen.
Dit kan allerlei oorzaken hebben: ziekte, werkeloos, men wordt 65 jaar en ontvangt slechts alleen een klein pensioen.
Is deze situatie op u van toepassing, dan kan men geld terug vragen aan de belastingdienst door te middelen.
Dit wil zeggen dat men de inkomsten van 3 opeen volgende jaren bv 2007, 2008 en 2009 of 2008, 2009 en 2010 middelt over deze drie jaren.
De inkomsten worden dan opgeteld en gedeeld door 3.
Dit geldt ook voor de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Ook die wordt door 3 gedeeld.
Vaak blijkt dan, dat men nog een behoorlijk bedrag van de belastingdienst terug kan krijgen. Dit noemt het zogenaamde middelen.
De belastingdienst stuurt u hiervoor geen brief, dit moet men zelf aanvragen.
Het inkomen in een van deze 3 jaren moet dan wel aanzienlijk afwijken van de andere 2 jaren. Dus niet een verschil van bv € 1000.
Dit geldt ook voor studenten, die na hun studie gaan werken en tijdens hun studietijd een bijbaantje hadden.
Mocht deze situatie op u van toepassing zijn,neem dan contact op met 463439.
De belasting consulente van de KBO kan u hiermee helpen.

Nummer 20

Themamiddag Alternatieve Geneeswijzen op woensdag 22 juni 2011

Deze middag wordt verzorgd door Fernand Debats, die in 1976 is afgestudeerd als huisarts. Daarna ging zijn interesse uit naar andere geneeswijzen en hij leerde daar klachten en ziekten te plaatsen in de samenhang van lichaam, ziel, psyche, zingeving en levensloop.
De laatste jaren verdiept Fernand zich meer en meer in methoden die onze hogere bewustzijnsniveaus bij de genezing betrekken en hij combineert de homeopathie met Kabbalistic healing en energetische geneeswijzen.
Fernand is een veelzijdig en wijs man die zijn wijsheid als ervaren spreker ook nog eens heel goed kan overbrengen aan zijn toehoorders.
We nodigen u van harte uit deze zeer interessante middag bij te wonen.
De themamiddag begint om 14.00 uur in De Spil te Maasbracht en duurt tot circa 16.00 uur.
De koffie en thee kosten € 1,00.
Ook niet leden zijn van harte welkom en zij betalen € 2,00 entree.
In verband met de organisatie vragen we u zich aan te melden voor 20 juni. U kunt hiervoor bellen naar 551721 of 463441
Kortom: een zeer boeiende middag die u niet mag missen. Meldt u zich dus aan!

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2011 nrs 11 t/m 20