Nummer 31

Themamiddag 10 november

Op woensdag 10 november a.s. organiseren we een themamiddag in de Spil te Maasbracht van 14.00 uur tot circa 16.00 uur.
Voor de pauze zal mw Simons, notaris te Maasbracht een interessante lezing houden over de nieuwe wet erfrecht.
Sinds 1 januari 2010 is deze wet enorm veranderd en mw Simons zal u de nieuwe regels en veranderingen duidelijk uitleggen.

Na de pauze zullen 2 senioren adviseurs van de Rabobank informatie geven over het ouderenbeleid van de Rabobank Roermond–Echt e.o., uitleg over hun functie en wat zij voor u kunnen betekenen.
De senioren adviseurs zouden het zeer op prijs stellen, indien u vragen heeft, deze bij aankomst of in de pauze te overhandigen aan een van de aanwezige bestuursleden.
U wordt deze middag getrakteerd op koffie/thee en een lekker stukje vlaai. We hopen veel leden op deze themamiddag te mogen begroeten,beide lezingen zijn voor iedereen zeer interessant.
Bent u geen lid, en heeft u toch interesse om te komen, u bent van harte welkom maar betaalt € 1,00 entree.

De KBO is een belangen ouderenvereniging voor alle senioren die 50 plus zijn. De belangen van alle senioren zijn belangrijk. We maken geen onderscheid tussen gezonde senioren of senioren met een beperking.
Iedereen is gelijk.

Nummer 32

Ziektekostenverzekeringen in 2011 fors duurder

Zoals het er nu naar uit ziet zullen de kosten van de basisverzekering gemiddeld € 10 per persoon per maand stijgen.
Ook de premies van de aanvullende verzekeringen stijgen fors.
Uw ziektekostenverzekeraar stuurt u deze maand de nieuwe polis 2011.
Het loont zich zeker de moeite om eens rond te gaan shoppen of u bij een andere ziektekosten verzekering goedkoper uit bent en toch dezelfde voorwaarden behoudt.
Dit kunt u doen op internet op de site www.kiesbeter.nl .
Heeft u geen internet, vraag dan telefonisch de brochures aan bij de diverse ziektekostenverzekeraars.
Vraagt u zich ook eens af of u die dure aanvullende verzekering wel nodig heeft. Ga eens na wat u in 2010 aan premie voor de aanvullende verzekering hebt betaald en wat heeft u ervoor terug gekregen.
Indien men vaak fysiotherapie nodig heeft, is het misschien verstandig een aanvullende verzekering te kiezen die dit onbeperkt vergoedt.
Immers de eerste 15 behandelingen zult u zelf in 2011 moeten betalen, mits u niet goed aanvullend verzekerd bent.
Maakt u gebruik van bepaalde hulpmiddelen, kijk dan goed naar de voorwaarden in de aanvullende pakketten.
Door goed te vergelijken kunt u soms heel wat besparen op jaarbasis.
Let  er wel op, dat wanneer u wilt overstappen naar een andere ziektekostenverzekering, u dit moet doen voor 1 januari 2011.
Heeft u hierover vragen, kom dan op donderdag langs op het Servicepunt senioren in de Rabobank te Maasbracht. U kunt hier terecht tussen 13.30 uur en 12.00 uur.

Nummer 33

Huur en zorgtoeslag 2011

Over enkele weken krijgt u van de Belastingdienst Toeslagen de nieuwe beschikking voor de huur en zorg toeslag 2011.
Op deze beschikking kunt u lezen, hoeveel zorg en huurtoeslag u zult gaan ontvangen in 2011. Controleer deze beschikking goed.
Op de achterzijde van de beschikking staan uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw eventuele toeslagpartner. Tevens wordt uw toetsinginkomen voor 2011 aangegeven.
Dit toetsinginkomen schat de belastingdienstnaar aanleiding van uw inkomen. Verwacht u in 2011 meer of minder inkomen te hebben, laat uw toetsinginkomen dan aanpassen. Anders moet u in 2012 het teveel ontvangen bedrag  aan toeslagen in 2011 terugbetalen.
Controleer ook de huurprijs van uw woning, of deze huurprijs correct is.
Het programma om wijzigingen door te geven of een toeslag aan te vragen is beschikbaar.
U kunt hiervoor bellen naar 463439.
Bent u alleenstaand, dan kunt u tot een inkomen van € 33.743 zorgtoeslag aanvragen.
Heeft u een toeslagpartner dan mag u gezamenlijk inkomen niet meer dan € 50.000 zijn.
Voor de huurtoeslagen gelden andere bedragen en is mede afhankelijk van de huurprijs, uw inkomen en uw eventueel vermogen.
Het gaat te hier ver om hier alle bedragen en voorwaarden  voor de huurtoeslag op te noemen.
Heeft u vragen over de huurtoeslag, bel dan naar 463439

Nummer 34

Muziekmiddag 15 december.

Zoals reeds eerder vermeld, organiseren we op woensdag 15 december een muzikale kerstmiddag voor onze leden in de Spil te Maasbracht.
Helaas kan het optreden van Mieke Crins wegens ziekte niet doorgaan.
Op de valreep hebben we gelukkig iemand ter vervanging gevonden.
Zangeres Louisa uit Beek zal deze middag opluisteren met kerstliedjes, gezongen in het Duits en Limburgs.
Tevens zal ze nog enkele andere nummers zingen uit haar grote repertoire.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij zal dit een gezellige muzikale kerstmiddag worden.
Tijdens de pauze en na het tweede optreden van Louisa houden we een loterij met mooie prijzen, die beschikbaar zijn gesteld door diverse ondernemers uit Maasbracht.
De middag begint om 14.30 uur en duurt tot circa 16.15. Entree is gratis voor onze leden. Niet leden zijn ook welkom en betalen € 2,00 entree.
U bent welkom vanaf 14.00 uur.
In verband met de organisatie vragen we u zich voor 13 december aan te melden op telefoonnummer 463439.

Het jaar loopt ten einde. Op dit moment hebben we 661 leden. Wilt u nu lid worden dan ontvangt u de Nestor van december-januari gratis.
U betaalt pas de contributie in 2011 en die is slechts € 17,00 per jaar.
Voor informatie of aanmelden als lid bel 463441.

Nummer 35

Hulp is dichterbij dan je denkt

Met bovenstaande leuze heeft Stichting Kledingbank Limburg onlangs een folder uitgebracht, waarin hun werkwijze, het doel van de kledingbank en verdere  informatie wordt verstrekt.
Door de economische crisis zijn er toch veel mensen, die moeten rondkomen van een minimum inkomen. Er zijn veel voorzieningen voor deze doelgroep, waaronder de kledingbank.
Ook onder de ouderen zijn er mensen, die iedere maand moeten rond komen van alleen AOW. De een lukt dit beter dan de ander.
Ook deze groep kan, op verwijzing door een hulpverlener of een vrijwillige ouderenadviseur, door verwezen worden naar de kledingbank.
Vaak is de drempel erg hoog voor deze doelgroep. Maar uw privacy is gewaarborgd.
Wilt u inlichtingen hierover, bel dan naar het secretariaat: 463441. Zij zal u dan door verwijzen naar de vrijwillige ouderenadviseur, die u dan van dienst kan zijn.
U kunt ook langs komen op het Servicepunt Senioren in de Rabobank te Maasbracht, iedere donderdag van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Vanaf januari 2011 zullen we 2 keer per maand op donderdag spreekuur  houden in de Rabobank.
Via de Nestor houden we u op de hoogte van de data.

U kunt zich nog aanmelden voor de muziekmiddag op 15 december a.s.
Bel hiervoor naar 463439.

Nummer 36

Eindejaarstips

Het jaar 2010 loopt ten einde. Op de valreep willen we u nog enkele fiscale tips mee geven, waarmee u nog belastingvoordeel kunt behalen.
1. Heeft u nog een kleine hypotheek, los deze dan dit jaar nog af. Uw spaargeld brengt minder geld op, dan de rente die u moet betalen aan de hypotheekverstrekker.

2. In de afgelopen jaren en ook nog over 2010 wordt uw spaargeld in box 3 bepaald op basis van het saldo op 1 januari en het saldo op 31december.
Over het gemiddelde van deze 2 bedragen betaalt u belasting, na aftrek van uw heffingsvrij vermogen.
Vanaf 2011 gaat dit veranderen. In uw aangifte over 2011 (dus in het voorjaar 2012) is de peildatum van uw spaargeld 1 januari 2011.
U gaat dus belasting betalen over het bedrag wat op 1 januari 2011 op uw rekening staat. Een goede tip om dit jaar nog wat geld te schenken aan uw kinderen of kleinkinderen, zodat uw saldo in 2011 niet meer zo hoog is.
Of heeft u grotere uitgaven, doe het dan dit jaar nog.
Kinderen mogen € 5000 belastingvrij ontvangen en kleinkinderen € 2000.

3. Moet u ieder jaar geld betalen aan de belastingdienst en ontvangt u geen voorlopige aanslag, vraag deze dan nu aan voor 2011.
U betaalt dan geen heffingsrente. Doet u dit niet, dan wordt bij de aanslag 2011 wel heffingsrente geheven door de belastingdienst.

4. Daalt uw inkomen in 2011, door bv werkeloosheid of andere redenen, vraag dan huur- of zorgtoeslag aan.

5. Is uw inkomen in de afgelopen jaren sterk wisselend, denk dan eens aan middelen. U kunt dan in veel gevallen nog geld terug krijgen van de belastingdienst. Heeft u hierover vragen bel dan naar 463439.

Nummer 37

Het jaar 2010 is weer bijna voorbij. Een jaar waar we als bestuur met tevredenheid op terug kijken.
In 2010 is het ledenaantal, ondanks helaas het overlijden van meerder leden, het ledenaantal weer gegroeid naar 664.
Een jaar waarin we ook interessante themamiddagen hebben kunnen organiseren en enkele busreizen en natuurlijk de boottocht.
De leden konden kiezen uit een gevarieerd programma aanbod: voor elk wat wils.
Het bestuur is druk doende met het programma 2011.
Dit activiteiten programma 2011 ontvangen de leden bij de Nestor in februari.
In januari is reeds de eerste thema middag.
Op woensdag 26 januari zal een medewerker van Ik Spoor, voorlichting komen geven over het reizen met de trein. Gezien de problemen met de OV chipkaart zal dit  een interessante middag worden.
Over enkele weken komen we hierop terug.

Tot slot wil het bestuur alle leden en hun familie mooie feestdagen toewensen en een gezond en gelukkig 2011.

Nummer 38

Servicepunt  Senioren

Met ingang van 1 januari 2011 is het servicepunt senioren in de Rabobank twee keer per maand geopend.
En wel de donderdagen in de even weken.
Op donderdag 13 januari en donderdag 27 januari zijn we in januari open van 10.30 uur tot 12.00 uur.
De volgende data in februari zijn: donderdag 10 en donderdag 24 februari.
De data in de andere maanden maken we bekend via het nestorjournaal en via de blaadjes en het maasgouwnieuws.
Heeft u tussendoor vragen bel dan naar 463439.

Zorg en huurtoeslag

De meeste leden hebben de beschikkingen voor de zorg en huurtoeslag voor 2011 ontvangen.
Nogmaals wijzen we u erop om goed naar het toetsinginkomen te kijken wat de belastingdienst voor u heeft ingeschat.
De aftrek van ziektekosten in 2011 zijn weer aanzienlijk beperkt waardoor uw verzamelinkomen over 2011 wel eens hoger kan uitvallen dan hetgeen de toeslagendienst voor u heeft ingeschat.
Aanpassen is tussendoor altijd mogelijk. Zo voorkomt u dat u in 2012 zorg en of huurtoeslag moet terug betalen.
Voor vragen hierover bel 463439.

We wensen u allen een goed oudjaar en een mooi begin van 2011!

Nummer 39

Themamiddag reizen met de OV chipkaart

Op woensdag 26 januari a.s organiseren we voor onze leden een voorlichtingsmiddag over het reizen met de trein.
De OV chipkaart die in 2010 is ingevoerd, geeft bij veel mensen nog de nodige problemen.
Tijdens deze middag krijgt u uitgebreide informatie over de belangrijkste obstakels, die men ervaart tijdens het reizen met het OV.
Tijdens de presentatie komt het gehele reisproces aan bod en wordt er aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen zoals de OV chipkaart.
Uiteraard heeft u alle gelegenheid om uw vragen te stellen.
Deze middag wordt gehouden in de Spil te Maasbracht en begint om 14.00 uur en eindigt circa 16.00 uur.
Een interessante themamiddag, die zeer zeker de moeite waard is om te bezoeken.
Daar de medewerkers van Ik Spoor een maximum gesteld hebben aan het aantal deelnemers, vragen we u zich voor 24 januari aan te melden bij Tilly van Pol telefoonnummer: 551721.
Meld u zich dus snel aan, vol is vol.

De laatste tijd verschijnen er veel negatieve berichten in de pers over het regiovervoer. Of dit werkelijk zo erg is, willen we graag weten.
Een bestuurslid van de KBO afdeling Maaskernen vertegenwoordigt de senioren  in het WMO Platform gemeente Maasgouw.
Binnen het WMO Platform zijn 2 leden lid van de Klankbord groep klachten regio vervoer.
Heeft u klachten over het regiovervoer, meld ons die dan en bel naar 463439.
De eventuele klachten worden dan doorgegeven naar de Klankbord groep, die deze klachten dan kunnen door geven tijdens de overleggen met de regiovervoer organisaties.

Nummer 40

Niet beschikbaar

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2010 nrs 31 t/m 40