Nummer 21

Huurtoeslag

Na de zomer krijgt iedereen die huurtoeslag ontvangt, de definitieve beschikking van de toeslagendienst voor de huurtoeslag over 2009.
Door de beperkingen van de aftrek ziektekosten blijkt nu dat er toch een aantal  mensen zijn, die teveel huurslag hebben ontvangen.
Dit teveel ontvangen bedrag, zal men dan moeten terug betalen.
Daarom willen we iedereen nog eens wijzen op de voorwaarden voor huurtoeslag.
Bent u jonger dan 65 jaar en woont u alleen, dan mag de huur niet lager zijn dan € 209,37 en niet hoger  dan € 647,53.
Bent u ouder dan 65 jaar en alleenstaand, dan is de laagste huur € 207,55 en de hoogste huur voor de huurtoeslag € 647,53.
Bent u 65 jaar en ouder, en gehuwd of samenwonend, dan geldt voor de laagste huur een bedrag van € 205,74 en de hoogste huur € 647,53.
Ook uw inkomen speelt een belangrijke rol.
Bent u jonger dan 65 jaar en woont u alleen, dan mag het inkomen niet meer zijn dan € 21.450. Heeft u medebewoners dan is het inkomen maximaal  € 29.125.
U bent 65 jaar of ouder: woont u alleen, dan mag uw inkomen maximaal € 20.200 zijn en heeft u medebewoners, dan mag uw gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan € 27.575.

Ook uw vermogen telt mee.
Als u bij uw belastingaangifte voordeel uit sparen en beleggen heeft, dus u moet belasting betalen over uw spaargeld,dan vervalt het recht op de huurtoeslag.
Hoeveel spaargeld u mag hebben, is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen.
We geven u dan ook dringend het advies,kijk nog eens goed naar de beschikking 2010 voor de huurtoeslag. En pas deze huurtoeslag aan indien het nodig. Voorkomen is beter dan terug betalen!
Heeft u vragen hierover, bel dan naar 463439.

Nummer 22

Mantelzorg

Veel ouderen maken gebruik van mantelzorgondersteuning of zorgen zelf voor een ander.
Wist u dat er in onze gemeente een Steunpunt Mantelzorg is?
Waarvoor kunt u bij dit steunpunt terecht?
Voor een luisterend oor, praten helpt. Ook een mantelzorger heeft het niet altijd gemakkelijk. Erover praten kan soms al een opluchting zijn.
Er zijn geen kosten verbonden als u steun zoekt bij dit steunpunt.
Verder kunt u er terecht voor themabijeenkomsten, cursussen, lotgenotencontact, activiteiten tijdens de dag van de mantelzorg op 10 november en u ontvangt gratis de nieuwsbrief.
U kunt er ook terecht voor advies:
Welke professionele of vrijwillige zorg is beschikbaar, hoe kan ik mijn werk combineren met mantelzorg, welke mogelijkheden zijn er voor vrijetijdsbesteding, welke hulpmiddelen zijn er enz.
Zorgt u voor een ander, neem dan gerust eens contact op met het steunpunt in onze gemeente.
Ze zijn bereikbaar via het MAP (maatschappelijk adviespunt) op telefoonnummer 852600 of 06-44351240.
Op donderdag 28 oktober en 16 december van 13.30  uur tot 15.30 uur organiseert het Steunpunt Mantelzorg Maasgouw in het Groene Kruis Gebouw Zandkuilweg 2 te Maasbracht een mantelzorgsalon.
Dit is een ontmoetingsplaats voor mantelzorgers waarbij men een thema aan de orde stelt en waar men kan ervaren dat men er niet alleen voor staat.
Voor inlichtingen hierover bel bovengenoemd telefoonnummer.
Zorgt u voor een ander, dan zorgt het steunpunt voor u!

Nummer 23

Mantelzorgcompliment

De SVB (sociale verzekeringsbank) heeft de afgelopen week brieven gestuurd naar mensen die in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment.
De overheid geeft mantelzorgers die intensieve zorg verlenen een bedrag als dank.
Dit jaar is dit bedrag € 250 en wordt uitgekeerd op 10 november, de dag van de mantelzorg.
Men komt in aanmerking voor dit mantelzorgcompliment, als de zorgvrager een indicatie heeft voor AWBZ zorg aan huis, de zogenaamde extramurale zorg. Denk hierbij aan wassen en aankleden. Deze indicatie moet afgegeven zijn door het CIZ na 1 augustus 2009 en voor minimaal 53 weken.
Verblijft u in een verzorgingstehuis, dan kunt u dit mantelzorgcompliment niet voor iemand aanvragen.
Er is een overgangsregeling voor wanneer de zorgvrager in 2008 en of 2009 een mantelzorgcompliment aan iemand heeft kunnen geven en de indicatie nog geldig is.
Heeft u geen brief ontvangen van de SVB en denkt u toch in aanmerking te komen om iemand uit uw omgeving te verrassen met dit compliment neem dan contact op met de SVB of bel 463439.

Busreis Antwerpen

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de busreis naar Antwerpen op 15 september a.s.
Wilt u meegaan, bel dan naar Tilly van Pol telefoon: 551721.

Nummer 24

Muziekmiddag

Op zondag 24 oktober verzorgt het Mannenkoor St. Caecilia uit Linne een muzikale middag in de Spil te Maasbracht.
Het wordt een zeer gevarieerd programma met optredens van Mannenkoor St Caecilia, de Linnerzengers en troubadour Har Reijnders.
Het concert begint om 14.00 uur.
Leden en niet leden zijn welkom. De entree is gratis, niet leden betalen € 2,00.
In verband met de organisatie vragen we u zich vooraf aan te melden op telefoonnummer 463439.
Dit kan al vanaf heden.
Kortom: een middag die u zeker niet mag missen.

Wilt u lid worden van onze KBO afdeling Maaskernen, dan betaalt u nu nog maar slechts € 4,50 aan contributie voor 2010 en ontvangt iedere maand de Nestor.
Voor aanmelding of inlichtingen bel 461738

Nummer 25

Tegemoetkoming CAK

In oktober of november zal het CAK (centraal administratie kantoor) weer de compensatie eigen risico uitbetalen van € 50 aan iedereen die er recht op heeft.
U hoeft hier niets voor te doen. U krijgt hierover automatisch bericht van het CAK. Uw zorgverzekering geeft aan het CAK door welke zorg u heeft gehad, welke medicijnen u gebruikt enz.. Aan de hand van deze gegevens bepaalt het CAK of u deze compensatie ontvangt.

Nieuw is dit jaar de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
Afhankelijk van uw leeftijd en de hoeveelheid zorg die u heeft gehad, keert het CAK een bedrag uit van minimaal € 153 en maximaal € 510.
Ook hiervoor hoeft u zelf niets te ondernemen. Uw zorg gegevens worden doorgegeven door de zorgverzekering, de WMO van de gemeente en het CIZ.
Wie komt hiervoor in aanmerking:
Als u verblijft in een AWBZ instelling, hulp in de huishouding heeft vanuit de WMO, medicijngebruik bij bepaalde ziektes, fysiotherapie voor chronische ziektes en indien u een hulpmiddel heeft verstrekt door de zorgverzekeraar.
Het is onmogelijk om in het kort op te noemen welke ziekte en of hulpmiddelen in aanmerking komen voor deze vergoeding.
Het CAK heeft wettelijke richtlijnen en aan de hand van de gegevens die ze over u ontvangen, wordt bekeken of u in aanmerking komt.
U krijgt automatisch bericht in de loop van oktober-november.
U hoeft dus niets te doen!
Deze uitkering is niet belast en hoeft u niet op te geven aan de belastingdienst of sociale dienst.
Deze nieuwe wet is er gekomen ter compensatie van het verdwijnen van de aftrek ziektekosten bij uw aangifte van de belastingdienst.

Nummer 26

Wonen voor senioren

Vindt u goed wonen ook zo belangrijk, ook op deze leeftijd?
Welnu dan is dit de kans om daarover goed geïnformeerd te worden en wat u daar zelf aan kunt doen. 

Het bestuur van de KBO-afdeling Maaskernen nodigt u van harte uit voor een  zeer interessante voorlichtingsbijeenkomst  die zal plaats vinden op:

                                     woensdag  6  oktober  2010 
in het Zalencentrum “De Spil”, Suikerdoossingel  55, 6051 HN  Maasbracht.
Aanvang : 14.00 uur.   Einde : 16.00 uur.

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving.
Om dat ook voor u mogelijk te maken is het nodig, dat u zich tijdig laat informeren of dit in uw huidige woning wel mogelijk is. Misschien is het nuttig om hiervoor een aantal eenvoudige aanpassingen in uw woning te (laten) doen, of dat het verstandiger is om uit te zien naar een seniorenwoning bij u in de buurt.
U moet hierbij vooral denken aan: veiligheid, toegankelijkheid en woongemak.
Om u enigszins te helpen bij het maken van een goede keuze daarin, zult u tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst daarover een aantal zaken kunnen zien en horen.
Naarmate we ouder worden neemt de woning waarin we wonen en de woonomgeving een steeds belangrijker plaats in. Reden te meer om daar samen met u tijdig over na te denken.

Deze middag wordt u aangeboden door KBO Limburg, die daarvoor een DVD heeft laten ontwikkelen, die u tijdens de bijeenkomst zal worden getoond. Daarin wordt concreet aangegeven wat een woning in de praktijk geschikt maakt voor bewoning door senioren. Ook worden mogelijkheden in beeld gebracht waarmee knelpunten in huis zelf zijn op te lossen.
Kortom: het thema “Wonen voor Senioren” zal zo breed mogelijk aan de orde komen.
Natuurlijk krijgt u ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.
De koffie staat al voor u klaar !
Voor inlichtingen bel de heer M. Dings.  (tel. 0475 – 461738)

Nummer 27

Servicepunt Senioren

Iedere donderdag morgen  van 10.30 uur tot 12.00 uur kunt u op het servicepunt senioren in de Rabobank terecht voor al uw vragen.
Heeft u ergens problemen mee, moet er een formulier ingevuld worden, wilt u een klacht ergens tegen indienen enz., kom dan gerust eens langs.
Ons team van 4 medewerkers staat u graag te woord.
Heeft u tussendoor een vraag, die niet wachten kan, bel dan naar 463439.

Wonen voor senioren.

Zoals reeds eerder vermeld, is volgende week woensdag 6 oktober in de Spil te Maasbracht van 14.00 uur tot circa 16.00 uur een thema middag over Wonen voor Senioren.
Dit thema zal uitgebreid aan de orde komen. Langer zelfstandig wonen, veiligheid in en rondom uw huis, de toegankelijkheid van uw huis, het woongemak enz..
We nodigen onze leden en ook niet leden van harte uit om deze boeiende middag bij te wonen.
Deze thema middag wordt georganiseerd in samenwerking met de KBO Limburg.
De koffie en thee staan voor u klaar.

Veel leden hebben inmiddels een brief van het CAK ontvangen over de compensatie eigen risico. Men krijgt dan €54 terug en niet € 50, zoals enkele weken geleden per abuis werd vermeld in een artikel hierover.
Wilt u inlichtingen over onze afdeling of aanmelden als lid, bel dan naar 461738

Nummer 28

Week voor de toegankelijkheid

In de week van 8 tot en met 15 oktober wordt weer de landelijke week van de toegankelijkheid gehouden.
In heel Nederland worden op veel plaatsen acties gehouden om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels, straten enz. onder de aandacht te brengen van de landelijke en plaatselijke politiek.
Ook in onze gemeente wordt hier aandacht aan besteed.
Enkele maanden geleden is er in Thorn een rollatorpad gekomen.
Al sinds 2006 staat er ook een rollatorpad op de planning van de gemeente voor Stevensweert. Maar door de aangekondigde bezuinigingen van onze gemeente wordt dit plan waarschijnlijk geschrapt van de agenda.
Dit rollatorpad in Stevensweert moet er komen. Dit pad is zeer belangrijk voor ouderen, minder validen en mensen met kinderwagens.
De kern in Stevensweert is immers voor hen zeer slecht toegankelijk.
Het WMO Platform Maasgouw organiseert daarom op 13 oktober a.s. een actie voor het behoud en realiseren van dit plan.
Steunt u dit plan ook, kom dan op 13 oktober om 13.00 uur naar het gemeenschapshuis in Stevensweert. U kunt dan uw handtekening zetten op de petitie die het WMO Platform zal aanbieden aan  vertegenwoordigers van B&W en raadsleden die aanwezig zullen zijn.
Kom dus 13 oktober en laat uw stem horen.
De koffie met lekkere cake staat voor u klaar!

Nummer 29

Duitse belastingaanslag

De Duitse belastingdienst is begonnen met het versturen van een brief voor iedereen in Nederland die uit vroegere inkomsten Duitse rente ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank te Nijmegen.
Wat is er aan de hand?
De Duitse belastingdienst heeft besloten om met terugwerkende kracht vanaf 2005 tot en met 2009, iedereen die inkomen uit Duitsland heeft, te beschouwen als belastingplichtig in Duitsland.
Afhankelijk van het totale inkomen uit Duitsland en Nederland is men dan beperkt of onbeperkt belastingplichtig in Duitsland.
De brief is in het Duits opgesteld en erg onduidelijk. De belastingconsulente  van onze afdeling heeft navraag gedaan bij de belastingdienst buitenland in Nederland en bij het GWO.
Ook deze instanties kunnen hier niets tegen doen.
Men moet reageren op deze brief.
Men wordt verzocht om het totale inkomsten en de inkomsten van uw partner, uit Nederland en Duitsland, door te geven  aan de Duitse belastingdienst .
Verzuimt men dit, dan wordt er over ieder jaar een boete opgelegd, die kan oplopen tot € 326 per jaar.
Aan de hand van uw ingezonden inkomsten, legt de Duitse belastingdienst u dan een aanslag op over deze 5 jaren.
Heeft u een dergelijke brief gekregen en weet u er geen raad mee, neem dan contact op met telefoon 463439. We kunnen u dan verder helpen.

24 oktober: muziekmiddag om 14.00 uur in de Spil.
U kunt zich nog aanmelden op telefoon 463439.
Vergeten aan te melden, dan bent u toch welkom.
Ook niet leden zijn hartelijk welkom, maar betalen € 2,00

Nummer 30

Bezuinigingen in de zorg

Nu het regeerakkoord goedgekeurd is, weten we welke maatregelen er genomen gaan worden om de kosten in de zorg te verminderen.
De premie van de ziektekostenverzekering gaat flink omhoog.
Misschien eens een goed idee, om uw polis en aanvullende verzekering eens onder de loep te nemen. Heeft u die dure aanvullende verzekering wel nodig? Wat wordt er wel en wat wordt er niet vergoed?
Zover we nu weten verdwijnt de rollator uit het basispakket.
Heeft u fysiotherapie nodig, dan betaalt men in 2011 de eerste 15 behandelingen zelf in plaats van de eerste 9 behandelingen in 2010.
De zorgtoeslag gaat niet omhoog.
Al met al zullen we allemaal gaan merken dat de koopkracht van senioren er niet op vooruit gaat.
In sommige gevallen gaat de koopkracht zelfs iets op achteruit omdat veel pensioenfondsen de uitkeringen niet verhogen.
Positief is dat er veel miljoenen extra worden gestopt in de verpleegtehuizen en zorginstellingen.
De resultaten hiervan zullen we moeten afwachten, maar het is toch een positief signaal van dit kabinet.
We blijven u op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen en heeft u vragen kom dan eens langs op het Servicepunt Senioren in de Rabobank te Maasbracht.
Dit Servicepunt Senioren is iedere donderdag geopend van 10.30 uur tot 12.00 uur. Leden en niet leden zijn welkom.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2010 nrs 21 t/m 30