Nummer 11

WMO platform Maasgouw

Het WMO platform Maasgouw vertegenwoordigt de belangen van alle verenigingen in de gemeente Maasgouw in de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO.
We onderscheiden hierin twee divisies.
De divisie zorg en welzijn en de divisie jeugd.
Regelmatig heeft een afvaardiging van het platform overleg met de wethouder van sociale zaken en beleidsmedewerkers van de gemeente over diverse onderwerpen.
Het platform bestaat uit leden die allemaal een achterban vertegenwoordigen, zowel in de divisie zorg en welzijn, als in de divisie jeugd.
De divisie zorg en welzijn is ruimschoots vertegenwoordigd.
Maar de jeugd heeft de toekomst.
Daarom zijn we op zoek naar vertegenwoordigers van de doelgroep jeugd.
We zoeken mensen uit de sportverenigingen, jeugdclubs en muziekverenigingen
De WMO behartigt ook de belangen van de subsidie van uw club.
Samen staan we sterker in het belang voor uw vereniging en de jeugd.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar 463439 of schrijven naar:
WMO Platform Maasgouw
Brachterveld 19
6051 HW Maasbracht.

Nummer 12

Hulpmiddelen.

Veel ouderen maken gebruik van hulpmiddelen zoals een rollator, een scootmobiel, een traplift, een stoeltje in de douche enz..
Op het servicepunt senioren krijgen we vaker vragen over de aanvraag voor een hulpmiddel en hoe de procedure in zijn werk gaat.
Voor het aanvragen van een hulpmiddel moet u echter bij de gemeente bij het MAP zijn.
Het MAP is het maatschappelijk advies punt voor de WMO.
Iedere morgen kunt u aan  dit loket terecht voor al uw vragen over de  aanvraag voor een hulpmiddel, aanvraag huishoudelijke hulp enz..
In de middaguren kunt u bellen naar 852600.
Uw aanvraag gaat als volgt: u moet een formulier invullen, de WMO consulent kan u daarbij helpen. Dan wordt gekeken of u recht heeft op de gevraagde voorziening. De WMO consulent stelt dan een onderzoek in. Ze komen bij u thuis langs voor een gesprek of u wordt telefonisch geconsulteerd. Het is ook mogelijk dat u alsnog een medische keuring moet ondergaan. En als al deze procedures zijn afgehandeld moet u binnen 12 weken een antwoord krijgen op uw aanvraag.
Bent u het niet eens met een afgewezen aanvraag,dan kunt u altijd nog bezwaar maken.

Nummer 13

Verlies koopkracht voor ouderen.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de koopkracht  van ouderen met alleen AOW en een klein pensioentje gedaald is ten opzichte van 2009.
Vooral 65 plussers met zorgkosten worden het hardst getroffen.
Zo was er het tegenvallend resultaat van de belastingteruggave over 2009 door het afschaffen van de aftrek van allerlei medische kosten.
De compensatie die het CAK op het einde van dit jaar zal  uitbetalen, zorgt ook voor veel onrust onder ouderen.
Niemand weet welk bedrag aan compensatie men ontvangt in november.
De inkomenscompenserende maatregelen komen op verschillende plekken en verschillende momenten in het jaar. Dit maakt het voor veel ouderen lastig te overzien,zeker om hun financiën over het jaar goed te verdelen.
Met de aankondiging van de bezuinigingen in 2011, zoals geen vergoeding meer voor de rollator, krukken, eigen bijdrage diëtist, ergotherapie en fysiotherapie en meer eigen bijdrage voor verblijf in een zorginstelling wordt de ongerustheid bij ouderen alleen nog maar hoger.
Hierbij is ook nog geen rekening gehouden met mogelijk te verwachten kabinetsmaatregelen in verband met het oplossen van de financiële crisis.
De ouderenorganisaties vinden het belangrijk dat de koopkracht van 65 plussers bij toekomstige maatregelen niet onevenredig zwaar worden aangepakt en dit standpunt zal worden ingebracht bij de kabinets(in)formatie. We wachten dus af!

Nummer 14

Activiteiten

Boottocht

Op zaterdag 31 juli organiseren we een boottocht voor onze leden en niet leden.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De kosten bedragen € 20,00 voor leden en niet leden betalen € 25,00. U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij Jan Donkers telefoon 464224. Wacht niet te lang,want vol is vol.

Busreis Antwerpen.
Op 15 september organiseert de KBO AFD. Maaskernen een busreis naar Antwerpen. In de Nestor van juli, die u rond 10 juli ontvangt, kunt u in de nestor bijlage de bijzonderheden over deze busreis lezen. Verder wordt in deze bijlage vermeld, wat de kosten zijn en waar en wanneer u zich kunt aanmelden.

Thema bijeenkomst Wonen voor senioren.
Op 6 oktober organiseren we een themamiddag over wonen voor senioren in de Spil te Maasbracht. We houden u hierover op de hoogte.

Rabobank-middag

Op 10 november organiseren we voor u een interessante middag over ouderenbeleid en diensten t.b.v. senioren. Tevens zal tijdens deze middag een notaris een lezing houden over het nieuwe successie en erfrecht.

Muziekmiddag.
Op 15 december is er voor onze leden een speciale muziekmiddag in de Spil.
Noteer deze data in uw agenda!
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als lid, bel dan naar 461738.

Nummer 15

Dagtrip naar Antwerpen.

Op woensdag 15 september organiseren we een dagtrip naar Antwerpen.
We vetrekken die dag om circa 7.30 uur.
In Antwerpen worden we ontvangen met koffie/thee en vlaai.
Daarna maken we onder leiding van een gids een wandeling van ongeveer 2 uur door het historisch centrum. Na de wandeling kunt u op eigen gelegenheid gaan lunchen en de stad verder verkennen.
Om circa 16.00 uur vetrekken we weer naar huis.
De kosten voor deze reis zijn € 20,00 voor leden en € 25,00 voor niet leden.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 15 augustus bij Tilly van Pol telefoon: 551721
Zij zal u dan ook doorgeven hoe u de kosten kunt overmaken voor 22 augustus. Deelnemers aan de reis krijgen op tijd informatie over de opstapplaatsen met de exacte vertrektijden.
Ook niet leden zijn welkom. U betaalt dan alleen € 5,00 meer.
Misschien een idee om u eerst lid te maken.
Een lidmaatschap van de KBO levert u nog veel meer voordelen op.
Voor inlichtingen of aanmelden als nieuw lid bel naar 461738.

Bootreis.

We wensen de deelnemers aan de boottocht op zaterdag 31 juli een fijne dag toe. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor aanmelden bel naar Jan Donkers telefoon 464224.

Nummer 16

Speciaal voor U !

Als u besluit lid te worden van de KBO, wordt u lid van de grootste seniorenorganisatie in Nederland.
De KBO is een organisatie die niet meer weg te denken is in Nederland en die gedragen wordt door vele mensen.
Mensen als u, 50 jaar of ouder, die op zoek zijn naar ontmoeten  van anderen, dingen samen doen, willen dat hun stem gehoord wordt, enz..
Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om zich te verbinden met een club.
Het belangrijkste is dat men zich thuis voelt. En veel plezier kan hebben bij zijn eigen KBO afdeling.
U kunt deelnemen aan allerlei activiteiten voor vitale senioren  en minder vitale senioren.
Uw belangen worden optimaal behartigd. We staan open voor uw mening en gedachten. 10 keer per jaar ontvangt u het blad Nestor.
U kunt gebruik maken van de KBO-Servicelijn.
U kunt via inkoopcombinatie 15 Plus gebruik maken van kortingen op diverse producten, zoals energie en telefonie.
De Unie KBO biedt haar leden in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea, een collectieve ziektekostenverzekering aan.
Hulp bij belastingaangifte en andere administratie zaken.
Het Servicepunt senioren in de Rabobank voor al uw vragen!
De KBO afdeling Maaskernen telt op dit moment 645 leden en is de grootste vereniging in onze gemeente Maasgouw. Het bestuur is hier best trots op.
Het lidmaatschap kost € 16,50 per jaar en indien u nu lid wordt betaalt u slecht € 8,00 voor de rest van het jaar.
Nieuwsgierig geworden en wilt u zich aanmelden of wilt u inlichtingen over onze afdeling bel dan naar het secretariaat 461738.

Nummer 17

Testament

De laatste maanden is er in het nieuws veel gemeld over de veranderingen in de erfrecht wetgeving en successiebelasting.
Wilt u uw erfenis goed regelen dan zijn 3 stappen nodig.
1. Zeker weten wat ik heb. Maak eerste eens een overzicht van al uw bezittingen.
Denk hierbij aan uw eigenhuis, spaargeld, sieraden, waardevolle bezittingen enz.
2. Zeker weten wat ik wil. Denk er goed over na of uw speciale wensen hebt wat betreft uw nalatenschap. Dit kan allemaal geregeld worden in uw testament.
3. Zeker weten dat het geregeld is.
Nadat u een testament hebt opgesteld bij de notaris, wat helemaal uw eigen keuze is, weet u ook zeker dat uw wensen na uw dood zullen worden uitgevoerd, zoals u dat wilt.

Voor het opmaken van een testament kunt u eerst een vrijblijvend gratis gesprek aanvragen bij de notaris.
De notaris bespreekt dan met u uw wensen en mogelijkheden. Er wordt dan een concept testament opgesteld, dat u daarna thuis op uw gemak kunt lezen en beoordelen.
Daarna kunt u dit concept testament bij de notaris om laten zetten in het definitieve testament.
Leden van de KBO AFD Maaskernen krijgen op vertoon van hun ledenpas 15 % korting bij de notaris in Maasbracht.
Deze notaris zal in november nog een interessante lezing voor onze leden geven over dit onderwerp.
Wilt u inlichtingen hierover, neem dan contact op met ons secretariaat: telefoon 461738

Nummer 18

Langdurige ouderenzorg.

Een van de speerpunten van de politieke partijen is de ouderenzorg.
Er worden bezuinigingen van 287 miljoen euro aangekondigd.
Men wil de eigen bijdrage voor verblijf in een instelling verhogen. Deze besparing zou € 80 miljoen opleveren.
Waar de overige € 200 miljoen op bezuinigd wordt is voor de Unie KBO erg onduidelijk. Een onderdeel is het schrappen van de uitleen van mobiliteits-hulpmiddelen.
De AWBZ is een volksverzekering en een fundament van ons verzekeringsstelsel. Door deze AWBZ kunnen kwetsbare ouderen op een goede manier functioneren in onze samenleving.
Het steeds verder bezuinigen op de AWBZ, zonder heldere visie op de toekomst is voor de langdurige zorg voor ouderen geen goede zaak.
Voor de Unie KBO geldt: duurzame ouderenzorg "met, voor en door ouderen".
De bezuinigingen hebben ook effect op het inkomen van ouderen.
Eigen bijdrage voor paramedische zorg, hulpmiddelen voor eigen rekening, eigen risico wordt verhoogd en de eigen bijdrage voor verblijf in een instelling enz..
Niemand weet wat het nog te vormen kabinet voor bezuinigingsplannen gaat maken. Maar de ouderenbonden houden de vinger aan de pols.

Busreis Antwerpen.

U kunt zich nog aanmelden voor de busreis op 15 september naar Antwerpen bij Tilly van Pol telefoon: 551721.
Voor informatie bel het secretariaat: telefoon 461738

Nummer 19

Servicepunt Senioren.

Vanaf donderdag 19 augustus kunt u weer met al uw vragen terecht op het Servicepunt Senioren in de Rabobank te Maasbracht.
We zijn dan open van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Heeft u een vraag, of heeft u hulp nodig bij het invullen van papieren, schroom niet en kom eens langs.
Onze vrijwillige ouderenadviseurs en belastingconsulente helpen u graag.

Activiteiten

Op woensdag 15 september maken we een busreis naar Antwerpen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich hiervoor opgeven bij Tilly van Pol telefoon 551721. Willen degene die nog niet betaald hebben, dit alsnog doen.

Op woensdag 6 oktober is er een themabijeenkomst "Wonen voor senioren" in De Spil te Maasbracht om 14.00 uur.

Op zondag 24 oktober verzorgt het Linner Mannenkoor een muzikale middag in de Spil te Maasbracht. Een middag die u zeker niet mag missen.
Noteer deze zondag alvast in uw agenda.

Op woensdag 10 november is er een themabijeenkomst over Bankzaken door senior adviseurs van de Rabobank en notaris Mevr. Simons van notariskantoor Zuid te Maasbracht houdt een lezing over het Erfrecht.

Op woensdag 15 december is er een muzikale middag, verzorgd door Mieke Grins.

De bootreis op 31 juli was een groot succes. Ongeveer 110 leden gingen mee en uit de reacties van de deelnemers blijkt, dat men genoten heeft van een mooie tocht.

Door de activiteiten en de belangenbehartiging van onze leden willen we voor elk wat wils bieden.
Bent u nog geen lid,en wilt u het misschien worden, bel dan naar het secretariaat telefoon: 461738.

Nummer 20

Thema middag Wonen voor senioren

Op woensdag 19 mei organiseert de KBO afdeling Maaskernen een thema middag over wonen voor senioren.
Deze middag wordt gehouden in de Spil te Maasbracht en begint om 14.00 uur en zal duren tot circa 16.00 uur.
Het thema van deze middag is duidelijk. Veel senioren vragen zich af hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in mijn eigen sociale omgeving. De meeste senioren willen ook het liefst blijven wonen in de buurt van hun dierbaren.
Tijdens deze bijeenkomst staat een vraag centraal:
Hoe woon ik als ik 100 jaar ben?
De mantelzorgwoning, een concept van PasAan zal nader worden toegelicht.
Kortom: een middag die het bezoeken zeker waard is.
Deze middag is gratis. De koffie staat dan voor u klaar.

Noteer alvast 23 juni in uw agenda.
In het kader van "Ken uw gemeente", organiseren we dan een excursie naar Thorn. We houden u hiervan op de hoogte.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2010 nrs 11 t/m 20