Nummer 1

Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag 15 september was het weer Prinsjesdag.
Op tv, radio en in de krant hoorden we alleen sombere geluiden.
Iedereen zal vanaf 2010 de broekriem moeten aantrekken.
De regering heeft een grote staatsschuld, die in de komende jaren alleen nog maar zal oplopen. Op heel veel terreinen en zeker ook op het ouderenbeleid en de zorg zal 20% bezuinigd moeten worden.
De komende maanden zullen ambtenaren gaan uitzoeken waar en hoe bezuinigd zal worden. Deze plannen moeten in het voorjaar-zomer 2010 bekend zijn.
De landelijke ouderenbonden, zoals de Unie KBO en de PCOB houden dit nauwlettend in de gaten.
Iedereen begrijpt dat er iets moet gaan gebeuren. Maar dit mag zeker niet ten koste gaan van ouderen, die hun hele leven al hard gewerkt hebben en willen genieten van hun pensioen. Ook de groep chronisch zieken en gehandicapten mag hier niet de dupe van worden.
Er is een lichtpuntje voor de mensen met een laag inkomen.
Veel mensen ontvingen een tegemoetkoming van de belastingdienst TBU Dit kregen ze omdat ze door hun laag inkomen hun aftrek ziektekosten niet helemaal konden verzilveren.
Deze regel is met ingang van 2009 afgeschaft.
In juli heeft minister Klink besloten dat in de plaats van de TBU regeling.er een nieuwe regel komt. De TSZ: tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Dit houdt in dat mensen met veel specifieke zorgkosten (dieet, reiskosten arts, hulpmiddelen enz.) toch nog een tegemoetkoming kunnen krijgen als ze aangifte doen over 2009.
Om hiervoor in aanmerking te komen, hoeft u alleen maar in 2010 aangifte te doen over het jaar 2009.
Toch een kleine opsteker in deze moeilijke tijden van bezuinigingen.

Nummer 2

Ga eens na wat je nalaat

Enkele maanden geleden hebben we u als eens erop gewezen om u oude testament eens te bekijken of een nieuw testament te gaan  maken.
Dit artikel was naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar over de nieuwe erfrecht wet en de nieuwe tarieven voor de successessie rechten.
Bent u in het bezit van internet, dan is er onlangs een website verschenen, die tot stand is gekomen door de vereniging van notarissen.
Deze website heet: www.gaeensnawatjenalaat.nl.

Op de website vindt u een duidelijk antwoord op heel veel vragen.
De antwoorden op de vragen zijn in duidelijke taal geschreven en er wordt geen gebruik gemaakt van allerlei moeilijke woorden en begrippen.
Beschikt u niet over internet, vraag dan eens aan uw kinderen of kleinkinderen, of ze u willen helpen.
U kunt ook een bezoekje brengen aan de bibliotheek, waar u tegen een kleine vergoeding gebruik kunt maken van internet.
Deze website is zeker de moeite waard om eens te bekijken.
Misschien vindt u dan juist wel het antwoord op uw vraag.

Noteer 19 mei in uw agenda. Dan organiseren we een themamiddag over
Senioren en wonen. Deze middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Wilt u lid worden of informatie over de KBO afdeling Maaskernen, bel dan naar 461738

Nummer 3

Themamiddag: Hoe woon ik als ik ouder word.

In onze gemeente is op dit moment 35 % van de inwoners 55 plussers.
In 2015 is dit percentage 39% en in 2020 is 44% ouder dan 55 jaar in de gemeente Maasgouw.
De KBO afdeling Maaskernen maakt zich zorgen over de woningbouw in de nabije toekomst in onze gemeente voor deze groep.
Onlangs lazen we in de krant dat de gemeente Maasgouw ver gevorderde plannen heeft, om in de diverse kernen zorgwoningen te bouwen.
Deze behoefte aan zorgwoningen zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Daar dit onderwerp iedere 55 plusser aangaat, organiseren we woensdag 19 in de Spil te Maasbracht een themamiddag over dit onderwerp.
Deze middag begint om 14.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur. Entree is gratis. De koffie staat voor u klaar.
Tijdens deze middag wordt er aandacht besteed aan de mantelzorgwoning: Thuis wonen met zorg.
Dit is een woning speciaal ontwikkeld om de bewoner en familieleden te ondersteunen in de wens zo lang mogelijk, in de eigen sociale omgeving, te kunnen blijven wonen.
Deze woning wordt vooral gebruikt om opname in een verzorgingstehuis of verpleegtehuis uit te stellen.

Deze middag wordt verzorgd door samenwerking van drie bedrijven,die zich Pas-Aan noemt.
We nodigen u dan ook van harte uit deze middag te bezoeken.

Nummer 4

Niet beschikbaar

Nummer 5

Na opbellen is nu aanbellen de verkooptrend.

Sinds de invoering van het bel-me-niet register is de verkoop aan de deur aanzienlijk toegenomen.
Bijna 1 op de 5 Nederlanders krijgt jaarlijks wel eens bezoek van een verkoper aan de deur. Vooral vrouwen, maar ook veel ouderen zijn het slachtoffer, zo blijkt uit onderzoek van de ouderenorganisaties.
Deze groep is het vaakste thuis,voelen zich eerder overvallen, durven vaker geen nee te zeggen  en zeggen dan ja tegen een aanbod, wat ze eigenlijk niet willen. Vaak heeft men dan ook niet genoeg  informatie over het aanbod gekregen.
Men laat zich dan door "die aardige meneer of mevrouw" verleiden tot het aankopen van bv een stofzuiger, of een nieuw telefoon of energieabonnement.
Enkele tips om dit te voorkomen:
- Het is uw voordeur, uw beslissing. Koop alleen iets als u het echt wilt.
- Zet alleen uw handtekening als u een contract wilt afsluiten en nooit bij een verzoek om meer informatie.
- Zorg voor helderheid: welk bedrijf is het, wat zijn de kosten, hoe kan ik er vanaf komen, hoe kan ik het abonnement stop zetten enz..
- Laat de verkoper ook nooit  binnen! Vraag naar een legitimatiebewijs.

Wordt u dan toch nog opgelicht of wilt u een klacht indienen over een verkoper aan de deur, bel dan naar 088-0707070.
Beschikt u over internet ga dan naar www.consuwijzer.nl.
Ook hier kunt u uw klacht indienen.
Denk eraan, het is uw voordeur en u bent tot niets verplicht!

Heeft u hierover vragen,kom dan eens langs op het Servicepunt Senioren in de Rabobank iedere donderdagmorgen van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Nummer 6

Verkiezingen.

Op 9 juni zijn er weer de landelijke verkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart zijn gehouden, bleek dat veel ouderen niet konden stemmen, omdat ze niet in het bezit waren van een geldig identiteitsbewijs.
Een grote groep senioren maakt in het dagelijks leven niet of nauwelijks gebruik van een identiteitsbewijs.
Mede dankzij de inspanningen van de Unie KBO, mogen mensen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni zich identificeren met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart, dat maximaal 5 jaar verlopen is.
Door de druk van de KBO en het CDA heeft het kabinet nu ingestemd met deze regeling.
Is uw identiteitsbewijs dus niet meer dan 5 jaar verlopen, dan mag u gewoon gaan stemmen op 9 juni.
Laat uw stem niet verloren gaan en ga stemmen!

Bootreis.

Op zaterdag 31 juli organiseren we weer onze jaarlijkse boottocht.
Deze keer vaart de boot richting Venlo en weer terug naar Maasbracht.
De boot vertrekt om 9.30 uur aan de nieuwe steiger, de Cruise Terminal Maasbracht, tegenover Havenstraat nummer 10. Om circa 18.00 uur zijn we weer terug.
De kosten bedragen € 22,50 voor leden en niet leden betalen € 25,00.
In deze prijs is de koffie met vlaai en de lunch inbegrepen.
U kunt zich vanaf heden aanmelden bij Jan  Donkers telefoon 464224.
Hij zal u dan ook nadere informatie verschaffen.

Nummer 7

Boottocht.

Afgelopen week stond in ons artikel een fout in de publicatie over de bootreis op 31 juli a.s..
De boot vertrekt niet om 9.30 uur maar om 10.00 uur.
U bent vanaf 9.30 uur welkom aan boord. We verzoeken u vriendelijk niet eerder dan dit tijdstip te komen.
Komt u eerder,dan zult u toch aan de wal moeten wachten!

Excursie Thorn.

Op 23 juni a.s. organiseren we een excursie naar Thorn.
U kunt zich hiervoor aanmelden via telefoonnummer 551721.

Servicepunt Senioren.
Het Servicepunt Senioren in de Rabobank is vanaf donderdag 1 juli tot en met donderdag 12 augustus wegens vakantie gesloten.
Vanaf 19 augustus kunt u er weer terecht voor uw vragen.
Heeft u een vraag tijdens deze vakantieperiode, bel dan naar 463439.

Nummer 8

Niet beschikbaar

Nummer 9

Huurtoeslag

Met ingang van 1 juli a.s. wordt  de huurprijs van uw woning weer verhoogd.
Dit kan invloed hebben op uw huurtoeslag. Huurt u uw huis van een woningvereniging, dan hoeft u niets te doen. De woningvereniging geeft uw huurverhoging zelf door aan de belastingdienst toeslagen.
Huurt u uw huis van een particulier, dan moet u zelf het initiatief nemen.
U moet dan zelf de verhoging doorgeven aan de belastingdienst toeslagen.
Dit kunt u per computer doen,of bellen naar 0800-0543, het telefoon nummer van de belastingdienst.
Vraag dan naar een wijzigingsformulier huurtoeslag.
Let op: de huurprijs van uw woning mag maar met 1,2% verhoogd worden.
Dit geldt niet voor huizen met een huurprijs van minmaal € 647,00. Daar kan de huur verhoging meer zijn dan 1,2 %.

Boottocht:
Zoals we reeds eerder aankondigden,organiseren we op 31 juli a.s een bootreis voor onze leden. De prijs voor leden is € 22,50
Ook niet leden mogen zich aanmelden maar betalen dan € 25,00.
In de prijs is koffie met vlaai,lunch en hapjes inbegrepen.
Wilt u nog mee gaan, meldt u zich dan snel aan bij Jan Donkers 464224.
Vol is vol.!

Nummer 10

Bezuinigingen in de zorg.

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, moeten er plannen worden gemaakt om te bezuinigen.
In het programma van diverse partijen is de zorgbehoevende ouder de dupe. Enkele voorstellen
die de partijen gelanceerd hebben:
- een verhoging van het eigen risico in de zorg van € 165 naar € 775. Dit is voor de KBO onaanvaardbaar en niet op te brengen.
- in de voorstellen wordt de basisverzekering uitgekleed: hulpmiddelen zoals incontinentie materiaal, gehoortoestellen en rollators zouden niet meer vergoed worden. Maagzuurremmers en cholesterol verlagers worden geschrapt.
- Een eigen bijdrage van € 5 per bezoek aan de huisarts.
- Een eigen bijdrage per dag dat men in het ziekenhuis verblijft
- Meer eigen bijdrage voor een verblijf in een zorginstelling.
- De persoonlijke verzorging thuis zelf gaan betalen
Dit zijn maar enkele voorbeelden, die de partijen in hun bezuinigingsprogramma hebben staan.
De solidariteit tussen gezond/ziek en jong/oud komt hierbij in het geding.
We wachten af wat er de komende tijd gaat gebeuren en welke plannen het nieuwe kabinet gaat maken, met vooral op het gebied van de zorg.
Ouderen mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen.
De Unie KBO houdt de vinger aan de pols en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2010 nrs 1 t/m 10